Spoluprace__MainBannerWeb

spolupráce

Projekty, stáže, designérské soutěže, závěrečné práce ve spolupráci s praxí nebo praktické řešení designérských úkolů přináší našim studentům cenné zkušenosti a rozšiřuje jejich tvůrčí obzory. Spolupráce se zahraničními univerzitami přináší globální pohled na tvůrčí práci a design a vytváří důležité kontakty pro budoucí uplatnění našich absolventů. Spolupracujeme i se středními školami v rámci našich designerských soutěží. Napište nám pro více informací!