ladislav_sutnar mainbanneruzkyweb

ladislav sutnar

Jedna z nejvýznamnějších postav české meziválečné moderny
a významná osobnost amerického a světového užitého umění
a designu

Mezi slavnými plzeňskými rodáky zaujímá čelní místo Ladislav Sutnar, jedna z nejvýznamnějších postav české meziválečné moderny a významná osobnost amerického a světového užitého umění a designu. Při šíři Sutnarova záběru a stále se rozšiřujícím spektru oborů naší školy bylo pouze otázkou času, kdy se Sutnarův odkaz protne s cestou do budoucnosti původního Ústavu umění a designu, dnešní Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU). V symbolické rovině se tak stalo v květnu 2011, kdy byla po rekonstrukci interiéru otevřena bývalá Univerzitní galerie nově coby Galerie Ladislava Sutnara. Měsíc nato galerii i školu navštívil Sutnarův syn Radoslav L. Sutnar, který dal tehdejšímu ústavu oficiální souhlas k užívání otcova jména i jednoho z jeho log.

V případě Ladislava Sutnara, jehož životem i dílem se zřetelně vine linie pedagogického působení (ať už skrze působení na uměleckých školách v Čechách a v USA, či prostřednictvím teoretických statí a knih), je obtížné najít oblast výtvarného umění, ve které by nedosáhl úspěchu a jíž by zároveň neotevřel nové obzory. Není divu, že během svého života obdržel nespočet ocenění. Za všechny uveďme jen jeho úspěchy z období mezi válkami – například stříbrnou medaili za design hraček na Mezinárodní výstavě umění v Paříži v roce 1925, zlatou medaili za výstavnictví na Mezinárodní výstavě v Barceloně 1929 a na Milánském trienále v roce 1936, Grand prix a čtrnáct zlatých medailí za výstavnictví, knihy a užitkové předměty na Mezinárodní výstavě umění a techniky v moderním životě v Paříži 1937. Vyznamenán byl i posmrtně – v říjnu 1979 byl uveden do Síně slávy Art Director‘s Club v New Yorku. V roce 2001 bylo Sutnarovi uděleno prezidentem Václavem Havlem české státní vyznamenání Za zásluhy v oblasti kultury in memoriam.

Návrat Ladislava Sutnara

Navzdory jeho světové proslulosti znal donedávna Ladislava Sutnara jen málokterý Plzeňan. Byl nejvyšší čas vrátit Ladislava Sutnara jeho rodnému městu – a Ladislavu Sutnarovi vrátit rodiště, které se k jeho jménu hlásí. Psal se rok 2011 a započal projekt Návrat Ladislava Sutnara

2011 / Transformace někdejší Univerzitní galerie na Galerii Ladislava Sutnara byla prvním krokem v projektu, který trvá do současnosti.

18. října 2012 / Ladislavu Sutnarovi bylo in memoriam uděleno čestné občanství města Plzně, a to za jeho celosvětově významný přínos v oblasti grafického designu a vizuální komunikace a za podporu československého protinacistického i protikomunistického odboje. Vzápětí poté byla na Sutnarově rodném domě v Dominikánské ulici 2 odhalena bronzová pamětní deska, jejímž autorem je student FDU Jakub Orava. V rámci programu slavnostního otevření nové budovy naší školy byla poprvé udělena Cena Ladislava Sutnara pro výjimečné osobnosti světa umění a designu. Cena je od té doby udělována každoročně. Ještě týž den byla v Galerii Ladislava Sutnara zahájena výstava jeho plakátové tvorby s názvem Cesty nové typografie. Všem těmto událostem byli osobně přítomni Radoslav L. Sutnar s manželkou Elaine.

26. března 2014 / Sutnarovy nadčasové vize a principy jeho tvorby se staly základním stavebním kamenem rozvoje naší školy, která v tento den přijala unikátní název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

5. listopadu 2014 / Ostatky Ladislava Sutnara a jeho ženy Františky byly slavnostně uloženy do čestného hrobu na Ústředním hřbitově v Plzni.

7. března 2018 / Založení nadace SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových. Primárním účelem nadace je péče o duchovní a umělecký odkaz Ladislava Sutnara. Název nadace připomíná zásluhu Radoslava a Elaine Sutnarových, kteří desítky let pečovali o odkaz Ladislava Sutnara a podpořili rehabilitaci a rozvoj jeho odkazu v České republice.

od 2018 / Rozsáhlou sbírku Sutnarových obrazů a dalších materiálů, které díky aktivní podpoře Radoslava L. Sutnara fakulta v posledních letech získala, zaštiťuje Archiv Ladislava Sutnara. Ve sbírce, která je nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě, najdeme Sutnarovy obrazy, grafiky a také materiály získané od washingtonské instituce Archives of American Art - unikátní dopisy, fotografie, skicovní materiál, osobní zápisky, knihy a další archiválie z pozůstalosti slavného umělce.

Projekt Návrat Ladislava Sutnara zahrnuje vedle těchto významných milníků i publikaci řady knih a organizaci mnoha tuzemských i mezinárodních výstav zaměřených na dílo tohoto všestranného umělce i práce nové generace umělců, kteří se nechali Sutnarem, jeho prací a vizemi inspirovat.