Studium_MainBannerWeb

Umění je věda, věda je umění

Svoboda v tvorbě, seberealizace, nadšené přijetí. Tohle hledá mnohý často laicky celý život. Někteří mají štěstí, že se stanou profesionály. Cítíš talent a sílu, která čeká na probuzení? Jsi na správném místě!
Nabídka studia Naše ateliéry

Otevíráme nový ateliér

Environmentální design pro architekturu BcA./MgA.

Novinkou v portfoliu ateliérů vyučovaných na Sutnarce je Environmentální design pro architekturu vedený prof. Ing. arch. Zdeňkem Fránkem. Zájemci se mohou nyní hlásit do čtyřletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia. Mezní termín pro podání přihlášky je 16. srpna 2021 do 12:00 hod. Přijímací zkouška probíhá distančně.

Kompletní informace k podmínkám přijímacího řízení a další důležité informace najdete v sekci
Bakalářské studium / Uchazeč
Navazující magisterské studium / Uchazeč

Proděkan o Sutnarce