DSC02579 (1) (1)

Studuj umění a design!

Vzděláváme v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech, pořádáme umělecké kurzy pro veřejnost.

Studium na Sutnarce

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je moderní uměleckou školou, jejíž studenti získávají pod vedením významných umělců a designerů bakalářské, navazující magisterské a doktorské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Stejně tak pořádáme umělecké kurzy pro širokou veřejnost. U nás nenajdete zdi, za kterými by probíhala výuka striktně oddělených oborů. Jsme komunitou tvořivých lidí, která překračuje hranice mezi různými oblastmi umění i mezi uměním a technologiemi.

Nabízíme studium v mnoha oblastech, od designu po volné umění, takže si u nás vybere každý. Naše dveře jsou otevřené všem, kteří mají chuť učit se, objevovat, tvořit a překračovat hranice svých limitů, talentu a snů!

CESTA NA SUTNARKU

Cesta na vysokou školu je pro každého středoškoláka náročná a nemusí být vždy jednoduché se v nabídce vysokoškolského vzdělávání vyznat. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara pravidelně pořádá aktivity, které budoucím vysokoškolákům umožňují lépe se zorientovat a připravit se na přijímačky a poznat pedagogy a nové spolužáky. Cesta na Sutnarku zastřešuje provázané aktivity pořádané fakultou. Uchazeči a uchazečky si mohou sestavit individuální cestu, díky které budou lépe připraveni na opravdové přijímací řízení. Jejich cesta na Sutnarku může vést přes DEMO přijímačky, Den otevřených dveří, Teendesign, ale také Umělecké kurzy pro veřejnost či Mezinárodní letní školu umění Artcamp.

Kurzy pro veřejnost

Sutnarka má ambice stát se centrem uměleckého vzdělávání i pro širokou veřejnost, které nabízí v rámci celoživotního vzdělávání semestrální Umělecké kurzy pro veřejnost a Mezinárodní letní školu umění Artcamp. Několikrát do roka otevírá své brány při výstavách klauzurních a závěrečných prací.