INTER - freemover

Pod tímto programem lze vyjíždět na partnerské univerzity i na takové, se kterými nemá Sutnarka podepsané bilaterální smlouvy.  

V rámci tohoto programu můžete do zahraničí odjet

  1. za účelem studia
  2. za účelem sběru a zpracování podkladů k bakalářským a diplomovým pracím
  3. na jazykový či odborný kurz, například v rámci letních univerzit

Minimální délka pobytu je 30 dní, což přináší možnost i pro studenty, kteří nechtějí nebo nemohou v zahraničí trávit 3 měsíce i více, jak tomu je v případě výjezdů Erasmus+.

Výběrové řízení vyhlašuje fakulta zpravidla třikrát ročně (zpravidla v říjnu, prosinci a březnu). Zájemci by měli mít v době přihlášení do výběrového řízení vybranou a zkontaktovanou zahraniční školu a domluvený termín výjezdu.  Došlé přihlášky jsou posouzeny komisí a je stanoveno pořadí, které výjezdy budou stipendijně podpořeny.

Jak postupovat

Přihlašuje se pouze elektronicky na Portále - stejně jako v případě Erasmus+ studijní stáže.

Studium – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů –  uvést klíčové slovo Freemovers do Názvu nabídky výjezdu -  Hledat (zobrazí se vám aktuální položka  výběrového řízení) např. FDULS_INTER21_freemovers_1.kolo – Podat přihlášku

Zájemci musí přiložit:

  1. Student Application Form (SAF)
  2. Learning Agreement (LA)

Další důležité informace a tipy

inter / freemover

Informace k programu INTER a formuláře ke stažení.

International office ZČU

Podrobné informace k možnostem zahraničních stáží i ke stipendijním programům.