TN_WEB 1920x630

TEENDESIGN 2023

Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže pro studenty středních škol

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže Teendesign 2023! V letošním roce vyplnilo registraci rekordních 170 středoškoláků. Po kontrole povinných náležitostí – online registrace, přiloženého digitálního obrazu soutěžního díla a kompletně vyplněného přihlašovacího formuláře dostala materiály k posouzení odborná komise.

Skupina pedagogů ze Sutnarky se u každého soutěžícího seznámila nejen s dílem samotným, ale rovněž s dodaným popisem učební úlohy a charakteristikou soutěžního díla. Soutěž byla od začátku vyhlášena ve formátu, který oceňuje tandem STUDENT A UČITEL. Při hodnocení proto bylo důležité i zadání školního úkolu a autorova koncepce, technické zpracování a vlastní uvažování při tvorbě.

Odborná komise určila tři finalisty pro každý ze čtyř žánrových okruhů, které reflektují studijní programy fakulty. Z nich následně zvolila právě jednoho vítěze pro každou kategorii v tandemu student (autor soutěžního díla za výtvarné zpracování) a učitel (vedoucí školní práce za řešenou učební úlohu v uměleckém oboru).

Vítěze a další finalisty (seřazené podle abecedy) naleznete níže včetně slovního hodnocení poroty. Gratulujeme vítězům, tleskáme finalistům a děkujeme všem zúčastněným středoškolákům a jejich učitelům za kreativitu a spolupráci.

Složení odborné komise

MgA. Eva Bartošová, Didaktická ilustrace
MgA. Kateřina Klímová, Produktový design
Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D., proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

 

Mgr. art. Štěpán Soutner, Průmyslový design
MgA. Mgr. Pavel Švejda, Grafický design a digitální média
MgA. Viktor Takáč, Multimédia
MgA. Andrea Uhliarová, Malba

Vítězové

Anežka Jílková a MgA. Tereza Šobrová
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Plzeňský kraj

Popis učební úlohy: Úkolem bylo vytvořit ucelený soubor o pěti portrétních fotografiích v interiéru nebo exteriéru, se společným prvkem spojitosti – vizuálním, příběhovým nebo postprodukčním tak, aby snímky dokázaly fungovat jako celek. Pojetí a zpracování této série bylo zcela volné.

Charakteristika soutěžního díla: Předním konceptem mého díla bylo vymezit se tradičnímu a občas zdánlivě nudnému pojetí portrétu, ve kterém se model s hraným úsměvem dívá přímo do hledáčku fotoaparátu nebo zamyšleně hledí někam do dálky. V této práci usiluji o dosažení pravého opaku. Snažím se zachytit emoci, ukázat škleb nebo vyceněné zuby, pracovat s dynamičností a především s náhodou.

Jako hlavní téma celé práce jsem zvolila organičnost – a s ní přírodní motivy, které model nosí, a ze kterých vzešla celá idea. Nápisy v latině na fotografiích pak pojmenovávají jednotlivé jevy, na které je fotka zaměřena.

Při provedení jsem se snažila propojit ruční grafiku s digitální - pro dosažení větší vizuální zajímavosti. Pět vybraných fotografií jsem vytiskla v černobílé a následně naskenovala s přidanými přírodninami a hmyzem. Typografie obsažená v práci byla napsána tuší mým vlastním neorganizovaným písmem, zvektorizována a přidána do formátu.

Hodnocení poroty: Řešení Anežky Jílkové se vyznačuje využitím širokého spektra výrazových prostředků, originálním propojením digitálního a analogového přístupu. Expresivní styl se pohybuje na pomezí žánrů trash a glitch. Nabízí nepřeberné množství perspektiv emotivní reakce člověka na hmyz. Vyzdvihujeme zvláště komplexnost řešení, intenzitu formy a inovativnost zpracování. Na zadání úlohy a přístupu pedagoga oceňujeme především důraz na podporu žákovské kreativity, experiment a překročení hranic.

Finalisté

Johanka Bečková a Ing. Lucia Bulířová, Ph.D.
Střední škola vizuální tvorby, s. r. o., Hradec Králové, Královehradecký kraj

Popis učební úlohy: Zadáním bylo vytvořit animaci, která bude hudebním klipem. Dílo se přehrávalo na Jarní výstavě školy.

Charakteristika soutěžního díla: Animace byla zpracována v Adobe Animate, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Písnička, pro kterou byla animace tvořena, pojednává o změnách – celá animace sleduje mladíka, kterému se přehrávají různé změny, například rozdělení kontinentů na Zeměkouli, rozklad jablka.

Hodnocení poroty: Zaujalo nás inovativní výtvarné řešení díla. Kvalitní dobré časování klipu společně s využitím vizuálních metafor dávají velký prostor pro interpretaci obrazu a zvuku. Originální je také práce s pozitivní a negativní formou. Zadání učební úlohy lze označit za tradiční. Z výsledné práce je ale patrný důraz na hledání otevřeného řešení a volnost finální žákovské realizace.

Finalisté

Pavol Hanzel a Ing. Šimon Klačko
Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina, Žilinský kraj, SK

Popis učební úlohy: Zadania hovorilo o pouličnej fotografii, vnímaní kompozície, zaujímavých ľudí a emócií, ktoré si bežne nevšímame.

Charakteristika soutěžního díla: Pán na fotke ma zaujal hneď na prvý pohľad. Po rozhovore s ním, som vedel, že som našiel to, čo som hľadal. Bol priam nabitý emóciami a jeho príbeh ma dojal.  Zameral som sa na detail tváre a nechal za všetko hovoriť jeho oči a mimiku tváre. Canon eos R6, Tamron 70-200 f2.8 g2, Clona f / 4.0,  ISO 160, Čas 1/400s.

Hodnocení poroty: Výsledná fotografie je mimořádně intenzivní. Předpokládá navázání blízkého kontaktu autora s modelem. Tento vztah je podtržen přiblížením a postprodukcí. Vysoce hodnotíme naléhavost svědectví o setkání člověka s člověkem. Na zadaném tématu učební úlohy oceňujeme jeho aktuálnost spočívající ve výzvě k řešení sociálně angažované fotografie.

Vítězové

Zuzana Weberová a MgA. Lukáš Beran
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Plzeňský kraj

Popis učební úlohy: Návrh a zpracování autorského textu, které svým zpracováním nabourává klasické pojetí psaných či digitálních znaků. K samotnému navrhování by měla žákyně využít atypickou techniku. Podstatou tohoto zadání je přijít na zajímavou techniku, vyzkoušet si svébytné pojetí písma a následně využít v praxi, ať už se jedná o komerční plakát nebo neotřelé umělecké dílo, balancující na hraně užitého a volného umění.

Charakteristika soutěžního díla: Kolekce autorských typografických šperků – Zhmotnění otázky sebevyjádření. Prvotní je grafický návrh litery, který je následně přenesen na kovový materiál a ručně vyřezán. Poté projde několika fázemi broušení, leštění a nakonec ohnutí na požadovanou velikost. Postupně takto vznikne celá abeceda. Při nošení tvoří litera jen fragment, abstraktní tvar, především plnící estetickou funkci šperku. Čitelnost a samotný znak se stává druhotnou informací a tajemstvím nositele.

Hodnocení poroty: Oceňujeme citlivé zpracování celého úkolu od typografické práce po design výsledných prstenů a kvalitní prezentaci na graficky poutavých plakátech. Ty evokují „barovou“ atmosféru symbolizující obnažení člověka. Exteriorizace nitra skrze litery/prsteny J, A a K pokládá otázky hledání vlastní identity a sebeurčení a současně demonstruje možné odpovědí. Dílo Zuzany Weberové má interdisciplinární povahu, propojuje grafický a produktový design s módním návrhářstvím. To nijak nebrání jeho posouzení a ocenění vysoké estetické kvality, dobrého řemeslného zpracování a vysoké využitelnosti při rozvinutí konceptu. Zadání učební úlohy lze hodnotit jako inovativní. Jeho formulace naznačuje ochotu a schopnost pedagoga provázet studenty při promýšlení experimentálních řešení mimo jasně stanovené kategorie tradičních disciplín.

Finalisté

Andrea Balcarová a MgA. Nela Ryčlová
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, Královehradecký kraj

Popis učební úlohy: Obydlí pro zvíře ve volné přírodě s asistencí člověka.

Charakteristika soutěžního díla: Jako zvíře, pro které jsem obydlí vytvořila, jsem ji vybrala ježka východního. Vybrala jsem si ho z důvodu, že se v zimě zazimovávají a potřebují úkryt. Ježek je samotář, takže veškeré rozměry jsou přizpůsobeny jedinci. Obydlí bych chtěla umístit do městských parků, kde beton bude korespondovat s budovami a obecně městem jako takovým. Naopak rostlina, kterou si zákazník zvolí, bude korespondovat s parkem a přírodou okolo. Rostlina by měla mít využití takové, že jakmile začne podzim, listy z rostliny opadají a celé obydlí se v nich schová. Já konkrétně vybrala rostlinu plazivou, která obydlí schová po celý rok.

Vrchní část, ve které je umístěna rostlina, je vytvořena jako náhražka za květináč - přebytečná voda odteče postranními otvory, a naopak, pokud rostlina nebude mít dost vody, nasaje ji zpět z nádoby pod ní. Do každého květináče se může zasadit jiná rostlina, takže pokud bude obydlí po parku víc, každý bude jedinečný a ozvláštní prostředí parku. Obydlí nemusí být pouze pro ježky, může být i pro další zvířata menšího zvrůstu. Vnitřní dřevo není nijak polychromované či napuštěné jakoukoliv látkou z důvodu toxicity - zvíře by mohlo dřevo okusovat. Obydlí také nemá spodní část, aby se zvíře cítilo jako ve svém přirozeném prostředí.

Hodnocení poroty: Práce Andrey Balcarové je skvělý příklad návrhu vzniklého na základě důkladné rešerše poznatků z několika vědních oborů. Domeček pro ježky nejen respektuje jejich potřeby, ale slouží také jako městotvorný prvek do parku reflektující charakteristiky prostředí na pomezí města a přírody. V pedagogickém přístupu oceňujeme typ zadání, které podněcuje u žáků aktivní práci s informacemi a jejich aplikaci v procesu navrhování. Učební úloha podporuje hledání vysoce oborově využitelných řešení.

Finalisté

Alexandr Maxmilián Tesárek a BcA. Kristýna Macková
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Popis učební úlohy: Pánský, alternativní, nadčasový módní doplněk s úložným prostorem s netradičním použitím plastového komponentu na téma hmyzí říše, konkrétně Kudlanky Ďábelské. 

Charakteristika soutěžního díla: V mé práci jsem netradičně využil vylosovaný plastový komponent netradičním způsobem s inspirací u Kudlanky Ďábelské. Jedná se o alternativní, extravagantní pánskou módu. Komponenty jsou využity jako zapuštěný reliéf po stranách doplňku a jeho ostnů, lepeny vukolepem. Použité materiály: tmavě modrá koženka, stříbrná kozina. Molitan k výztuži zadního dílce. Podšívka je vyrobena z černé koženky. Zapínání trojzubcem. Použité švy: hřbetový šev běžný, záložkový šev.

Hodnocení poroty: Práce zaujme již samotným využitím mužského těla v kontextu experimentálního návrhu oděvu. Za vynikající považujeme také prezentace návrhu. Autor dokázal dobře přizpůsobit svébytný kus oděvu s úložným prvkem proporcím lidského těla. Oceňujeme téma učební úlohy a využití náhody jako motivačního prvku – výběr plastové komponenty probíhal losováním.  Do hry se tak dostává otevřenost řešení a podpora žákovské kreativity.

Vítězové

Valéria Gabajová a akad. mal. Peter Pisár
Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina, Žilinský kraj, SK

Popis učební úlohy: Zadaním bolo vytvoriť knihu s použitím ľubovoľnej typografie, rôznych kompozícií, koláže na voľnú tému.

Charakteristika soutěžního díla: V tejto knihe sú rôzne myšlienky, texty, piesne, nad ktorými som uvažovala, keď som tvorila túto knihu. Sú v nej veci, fotky, farby, ktoré mám rada a cítim z nich harmóniu a pokoj. Používala som svoje fotografie ale pracovala som aj s fotobankami, fotografie som následne upravovala vo Photoshope. Využívala som rôzne kompozície, každá strana je iná, no spája ich farebnosť. Okrem papierových strán s grafikou, som do knihy začlenila aj fólie, čo bola pre mňa nová skúsenosť. Na nich sú tlačené kompozície písma a geometrických tvarov. Aby vyzneli, doplnila som knižku farebnými papiermi, ktoré boli ladené do rovnakej farebnosti ako zvyšné stránky. Knižku som šila koptskou väzbou, niťou kontrastnej farby.

Hodnocení poroty: Výsledné dílo je situováno na pomezí ilustrace a grafického designu. Vyzdvihujeme komplexitu práce, kombinaci různých principů tvorby, materiálů a kompozice. Sdělnost umocňuje použití textu evokující koktejl retro stylů, zvláště lettrismus s využitím technik koláže a asambláže. Působivost díla zajišťuje ucelená forma a rozsah. Spíše než jen jeho využití jako takového působí výsledek reflexí média, hledáním jeho možných přesahů. Kvalitní je smysluplná písemná explikace díla a povedené nafocení. Na zadání úlohy a přístupu pedagoga oceňujeme především důraz na podporu volného řešení, experiment a překročení hranic.

Finalisté

Klára Koláčková a MgA. Jan Mála
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Jihočeský kraj

Popis učební úlohy: Zadání web designu na téma produkt, včetně kompletních specifikací a popisu, vypíchnutí podstatných prvků, možnost nákupu, kombinace s produktovou fotografií, popisný charakter.

Charakteristika soutěžního díla: Grafický návrh webu byl vytvořen v softwaru Photoshop. Pro úpravu fotografií byl využit program Lightroom. Jako produkt jsem si vybrala dron populární značky DJI, který jsem mohla získat k vlastnímu nafocení produktových fotografií ve školním ateliéru. Při tvorbě jsem se snažila využít poznatků z výuky a současně také informace získané z již fungujících stránek podobných produktů. Rozhraní bylo optimalizováno standardní rozlišení obrazovky 1920x1080 px. I přesto, že se jednalo o můj první návrh webových stránek, myslím, že dopadl nad očekávání dobře. Takto kreativní práce mě velmi bavila a je skvělé vnímat, že vlastně každá vytvořená část je kouskem mě a mé práce.

Hodnocení poroty: Oceňujeme velmi dobré řemeslné zvládnutí designu webové stránky. Komplexní návrh vhodně splňuje nároky zadaného úkolu: stylově vytěžuje inspirační zdroje a nabízí drobný inovační posun v autorském návrhu. Velmi kvalitní jsou také pořízené a v díle využité produktové fotografie. Učební úloha vychází z tradičního schématu zadání. Z popisu je patrný zájem pedagoga o funkční řešení a hledání kritérií pro hodnocení výstupu.

Finalisté

Klaudie Reschová a MgA. Vojtěch Voborník
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Jihočeský kraj

Popis učební úlohy: Vytvoření loga a vizuální identity pro nadcházející Olympiádu dětí a mládeže v Jihočeském kraji. Logo bude prezentováno v dvoubarevné (modrá a červená), vícebarevné (barevnost dle loga JČK), černé a bíle verzi. Součástí vizuální identity bude návrh maskota (vydry), vymyšlení motta a zhotovení konceptů banneru, startovních čísel, citylightu, brožury a merche. Typografie loga byla povinná.

Charakteristika soutěžního díla: Logo i celý vizuál vychází z teček, které symbolizují každého jedno člověka, který se na olympiádě podílí, či se jí zúčastní. Barevnost je omezena na dvě barvy, které se k sobě perfektně hodí. Červená barva symbolizuje vášeň, lásku ke sportu a zároveň agresivitu. Vyvažuje jí modrá barva svým klidem, soustředěností a rozumem. 

Logo dohromady tvoří spirálu, kde jde především o její dynamický tvar a rychlost, kterou určuje. Představuje tak spojení lidí, kteří tento svátek sportu společně oslavují a zúčastní se ho. Maskot je tvořen tak, aby se perfektně hodil k celému vizuálu.

Hodnocení poroty: Svým rozsahem je dílo Klaudie Reschové srovnatelné s klauzurními zkouškami na vysoké škole. Jedná se o komplexní návrh vizuálního stylu včetně např. maskota, banneru, brožury a merche. Oceňujeme hravost a příhodnost stylizace výtvarných motivů návrhu a výbornou úroveň řemeslné složky díla. Učební úloha vychází z tradičního schématu zadání. Podporuje hledání funkčního řešení při uplatnění standardních kritérií grafického designu.

Vítězové

Rozálie Jedličková a MgA. Tomáš Spevák
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1, Praha

Popis učební úlohy: Soutěžní úkol je součástí klauzurní práce vypracované ve třetím ročníku. Zadání bylo malířské zátiší podle předlohy, kterou si studenti sami vybrali a přinesli. Následný druhý úkol byla kompozice, která tematicky vychází ze zátiší, i když může být inspirována i jinde. Důraz je kladen na osobité ztvárnění a malířský rukopis. Důležitý je také autorský přínos a práce s kompozicí a barvou.

Charakteristika soutěžního díla: U obrazu jsem vycházela ze svých fotek, na kterých jsem zachytila divoce vzniklou skládku na jedné z hlavních ulic Berlína. Velké množství odpadu naházené na hromadu leží na místě, kde by to člověk nejméně čekal. Líbil se mi kontrast svítivě barevných odpadků se zašedlými barvami ulic. Z fotek jsem si dělala skici které jsem mezi sebou na obraze kombinovala. Do popředí kompozice jsem vložila černé pytle s odpadky, u kterých se mi líbily jejich záhyby. Se svoji prací jsem spokojená, líbí se mi kontrasty barev a materiálu které k sobě zdánlivě nepatří.

Hodnocení poroty: Dílo Rozálie Jedličkové čerpá z vlastní fotodokumentace autorky. Je inspirováno skládkou ve městě a paradoxně se stává barevně pestrým i dynamicky ironickým komentářem vztahu námětu a formy. Oceňujeme malířskou cestu redukce prostoru a objemu na barevné plochy. Absence informace o rozměru práce nedává možnost posoudit jeho monumentalitu. Kladně hodnotíme otevřené téma učební úlohy, které se ale snaží v opětovném návratu k motivu rozšířit pohled a možnosti studentů o další přístupy a formy zpracování.

Finalisté

Prokop Hemmer a Mgr. Veronika Peštová Vlková
Gymnázium Milevsko, realizováno na ZUŠ Milevsko, Milevsko, Jihočeský kraj

Popis učební úlohy: Do ZUŠ Milevsko jsem tento školní rok nově nastoupila na pozici učitele. Chtěla jsem poznat studenty blíž a osobněji. Z tohoto důvodu jsem zvolila jako první téma JÁ JSEM. A vznikala spoustu otázek a odpovědí. Některé pouze vyřčené, některé výtvarně zpracované. Se zamyšlením, kdo jsem já? Zkoumáním a uvědoměním si sebe sama. Co mě utváří? Jak mě ovlivňuje prostředí, ve kterém žiji? Co cítím? Jak se cítím? Co mě baví? Nad čím přemýšlím? Jaké mám hodnoty? Jaké mám cíle? Jak vnímám sebe sama? Jak mě vnímá okolí? Jaký je můj vnitřní svět? Na témata jsme vedli kolektivní diskusi.

Ukazovali jsme si také umělecká díla - autoportréty - Otto Gutfreund, Pablo Picaso, Bohumil Kubišta, Egon Schiele. Na základě tohoto zadání vznikl návrh Prokopa Hemmera, který se rozhodl pracovat s hlínou, sklem, zrcadlem a soupisem konkrétních vlastních myšlenek. Hemmer měl spoustu nápadů a konceptů na další zpracování. Z tohoto důvodu vznikla sádrová forma, aby se busta dala odlévat a měnit vnitřní obsah. Postupně vznikají objekty hlav, které mohou v budoucnosti tvořit společně ucelenou uměleckou instalaci nebo fungovat samy za sebe jako samostatná umělecká socha. 

Charakteristika soutěžního díla: Střepy uprostřed hlavy mají zobrazovat myšlenky. Některé celistvé, jiné jsou naopak rozbité a popraskané. Na střepech jsou napsány citáty, věty, slovní spojení nebo samotná slova, která mne právě při tvorbě napadla, ať už v češtině, angličtině či francouzštině. Nápisy se v zrcadlech odráží a tak způsobují, že jsou nečitelné a dají se dobře přečíst pouze z některých úhlů pohledu, tak jako naše myšlenky jsou někdy nečitelné a nejasné.

Střepy jsou k sobě slepeny tak, aby mezi nimi bylo co nejvíce místa a působily, že jsou volně umístěny v prostoru, toho je docíleno také užitím průhledných skel. Usiloval jsem o zajímavé znázornění myšlenek a jejich pochodů. Zároveň jsem chtěl docílit kontrastu mezi hlavou, jež působí kovovým dojmem, je doplněna ostrými rysy v obličeji, a jejím obsahem, který znázorňují křehké střepy skla.

Hodnocení poroty: Oceňujeme komplexní uchopení tématu v procesu vedoucím skrze diskuzi, seznámení se s díly některých avantgardních umělců až po hledání jeho finální podoby. Dílo ukazuje upřímné zanícení žáka pro tento úkol bez předsudků a stylotvorných ambicí. Vyzdvihujeme promyšlený přístup pedagožky, její takt při podpoře žáků a její cit pro volbu expresivního a motivačního tématu: JÁ JSEM.

Finalisté

Klára Veselá a Mgr. art. Lenka Soukalová
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, Královehradecký kraj

Popis učební úlohy: Vytvoř, vytiskni grafický list s tématikou „VÝSTŘIŽEK“ v grafické technice tisku  z výšky (linoryt). Od skic, přes černobílý návrh a zhotovení tiskové matrice o velikosti cca 40 x 30 cm k vlastnoručně provedenému tisku.

Charakteristika soutěžního díla: Moje dílo jsem pojmenovala Vzpomínky, jelikož se obracím ke vzpomínkám na místa, která jsem navštívila. Inspirovala jsem se Ernestem Ludwigem Kirchnerem a jeho dřevorytem. Rozhodla jsem se pracovat s výstřižky budov, které jsem přetvořila do absurdní perspektivy, která se místy až rozpadá, protože naše vzpomínky jsou mnohdy abstraktní nebo právě absurdní. Líbí se mi spíše tmavé linoryty a tak jsem pracovala s černou plochou, která je z jedné strany osvětlena.

Hodnocení poroty: Pozitivně hodnotíme koncept, jakým studentka reaguje na zadání „Výstřižek“. V díle Vzpomínky využívá narušenou harmonii lineární perspektivy a architektury. Ta je však patrná až na „druhý pohled“ a je o to více znejišťující, povšimneme-li si pozice postavy v popředí. Hodnotíme naléhavost díla a „věrnost“ stylizace přidržující se parafrázovaného originálu. Učební úloha vychází z tradičního schématu zadání a klade důraz na podporu volného řešení.