Vyhledávání kontaktů

Jak nás najdete – mapa

Studijní referentky

Anonymous

Eva Hellmayerová

referentka pro BcA. obory

+420 377 636 712

Anonymous

Mgr. Marcela Kubová

referentka pro BcA. obory

+420 377 636 714

Anonymous

Mgr. Martina Jeriová

referentka pro MgA. obory a CŽV

+420 377 636 715

Anonymous

Mgr. Lenka Thomayer Opatrná

vedoucí kanceláře děkana

+420 377 636 701

Anonymous

doc. akad. mal. Josef Mištera

proděkan pro projekty a rozvoj

+420 377 636 709

Anonymous

Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.

proděkanka pro tvůrčí činnost

+420 377 636 733