nadace_sutnar mainbanneruzkyweb

Sutnar žije!

Ano - Ladislav Sutnar žije dál nejen skrze své rozsáhlé umělecké dílo, ale i prostřednictvím děl nové generace mladých umělců, kteří v jeho tvorbě nacházejí inspiraci. Úkolem nadace SUTNAR je tento odkaz chránit a nadále rozvíjet.

Nadace SUTNAR vznikla 7. března 2018 za účelem péče o duchovní odkaz slavného plzeňského rodáka, geniálního českého a amerického designéra Ladislava Sutnar.

Syn Ladislava Sutnara Radoslav Sutnar se svojí ženou Elaine Sutnar věnovali více než čtyřicet let života péči o uměleckou pozůstalost Ladislava Sutnara a šíření jeho duchovního odkazu. Jejich jména se stala součástí nadace Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových, která pokračuje v jejich díle.

Nadace, založená v roce jubilejního 120. výročí od narození Ladislava Sutnara, má sídlo přímo v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni a spravuje doposud získané obrazy, grafiky a také materiály, které dorazily z Archives of American Art, instituce sídlící ve Washingtonu. Dopisy, fotografie, skicovní materiál, osobní zápisky, knihy a další archiválie z pozůstalosti slavného umělce budou v blízké době zpřístupněny badatelům.

Primárním účelem nadace je péče o duchovní odkaz slavného plzeňského rodáka, geniálního českého a amerického designéra Ladislava Sutnara, šíření povědomí o jeho všestranném díle a životě, a podpora rodného města iniciací tzv. Sutnarovské turistiky. Nadace má ze svého zakládacího statutu za cíl podporovat organizaci studentských soutěží a podporovat odvětví designu obecně, a to zejména ve vztahu ke studentům, pedagogům a institucím.

Nadace bude také usilovat o zřízení stálé expozice díla Ladislava Sutnara v rámci plánované nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Činnost nadace 2018 - 2023

Nadace je od roku svého založení spolu s Design Cabinet CZ a DEPO2015 pořadatelem Národní ceny za studentský design, věhlasné studentské soutěže s mnohaletou tradicí. Národní cena za studentský design byla vyhlášena poprvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovala od roku 1991 do roku 2007 státní instituce Design centrum České republiky. Soutěže se mohou zúčastnit studenti designu všech domácích i zahraničních univerzit, vysokých škol a vyšších odborných škol se zaměřením na design. Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami, ateliéry a studií v ČR i v zahraničí.

Nadace dále významně podporuje plzeňskou Galerii Ladislava Sutnara, která vznikla v roce 2011 transformací původní Univerzitní galerie. Ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara zde nadace pořádá výstavu Grafika roku a Cena Vl. Boudníka, již Nadace Hollar několikátým rokem posouvá z tradičních prostor Obecního domu v Praze právě na půdu Galerie Ladislava Sutnara. Od roku 2019 je Nadace partnerem cen za tisk z hloubky a za serigrafii. V Galerii Ladislava Sutnara se Nadace SUTNAR podílí na pořádání i řady dalších výstav domácích i hostujících pedagogů a studentů, spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí.

Nadace také podporuje a iniciuje publikační činnost. Jedním z velkých úspěchů v rámci této činnosti je reedice původní publikace Ladislava Sutnara Transport Design s navazující výstavou a publikací Philipa Pearlsteina Telephone Calls. Nadace dále podporuje projekty, které se přímo odkazují na dílo či osobnost Ladislava Sutnara, jako například repliky jeho hraček a nápojových servisů, či hodinky Graphic Sutnar - Bohematic.