Akademici

Vlasta Klausová – medaile Josefa Jugmanna

Vedoucí Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni Vlasta Klausová získala v lednu 2018 významné ocenění. Republikový výbor České asociace rusistů jí u příležitosti jejího životního jubilea udělil medaili Josefa Jungmanna. Vlasta Klausová patří k nejznámějším českým rusistům a kromě Ruského centra je také vedoucí oddělení slovanských jazyků ZČU, místopředsedkyní Česko-ruské společnosti a jednatelkou České asociace rusistů.

Věra Höppnerová – nominace na Cenu Milady Paulové

Profesorka na Fakultě pedagogické ZČU, germanistka, autorka desítek učebnic němčiny a více než dvou stovek odborných statí získala v roce 2018 nominaci na Cenu Milady Paulové. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. V roce 2018 se konal desátý ročník soutěže. Věra Höppnerová byla jednou z devíti nominovaných žen. Ačkoliv ocenění nezískala, už sama nominace je úspěchem.

Ján Minár - Honorary Fellow z Univerzity aplikovaných věd v Mnichově

Ján Minár z výzkumného centra NTC obdržel v říjnu 2018 prestižní ocenění „Honorary Fellow“ Univerzity aplikovaných věd v Mnichově, a stal se tak historicky prvním oceněným v programu Research Fellowship, který je zaměřen na prohlubování vědecké a akademické spolupráce mezi mnichovskou univerzitou a zahraničními partnery. Ocenění má velký význam z hlediska rozvoje česko-bavorské akademické spolupráce naplňuje strategické cíle ZČU v oblasti mezinárodní spolupráce. 

Zdeněk Vostracký – Cena Wernera von Siemense

Zdeněk Vostracký, emeritní rektor Západočeské univerzity (1998 – 2004), získal za propagaci komplexního inženýrského vzdělávání Cenu Wernera von Siemense. Jubilejní vyhlášení vítězů 20. ročníku soutěže se odehrálo 22. února 2018 v prostorách Betlémské kaple v Praze. Během své více než padesátileté praxe předává Zdeněk Vostracký studentům znalosti z odborné inženýrské i manažerské praxe předsedy představenstva ve Škodě Plzeň. Přínosem v pedagogické činnosti je podle poroty organizace studia formou projektově orientovaných programů s aktivní účastí studentů na živých projektech.

Karel Šimka – právník roku 2017

Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu a pedagog Fakulty právnické se stal Právníkem roku 2017 v kategorii Správní právo. Tuto specializaci na ZČU také vyučuje. Soutěž již potřinácté pořádala Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ. Galavečer, při kterém ocenění a s ním i skleněnou plastiku se sv. Yvem, patronem soudců, advokátů a notářů, převzal, se uskutečnil 26. ledna 2018.