Západočeská univerzita v číslech

9

fakult

62

kateder

2

vysokoškolské ústavy

4

výzkumná centra

11026

studentů

610

doktorandů

954

akademických pracovníků

1364

neakademických pracovníků