P09_Main_banner_web

Další projekty

Další projekty / Ukončené

Záhadné pouto

Téma historických vazeb České republiky a státu Izrael se dotýká také města Plzně. Projekt Záhadné pouto měl za cíl zmapovat tyto vztahy a prostřednictvím krátkých textů a ilustrací představit toto téma široké veřejnost.


Záhadné pouto

Dotační program Nadace 700 let města Plzně
Doba realizace projektu: 9/2020 – 12/2020

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dlouhodobou spolupráci s partnerskými podniky podporoval Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2016 – 2020. Ve společných projektech se nám podařilo například s výrobním družstvem TVAR, Klatovy vytvořit designérské pracoviště a se společností APEKO Group s.r.o. jsme zrealizovali návrh designu docházkového systému.

Designérské pracoviště
Dotační program Partnerství znalostního transferu – OPPIK
Doba  realizace projektu: 4/2017 – 8/2018

TimeLog
Dotační program Inovační vouchery – OPPIK
Doba realizace projektu: 8/2016 – 5/2017

Rozvojové projekty MŠMT

Rozvojové projekty Ministerstva školství ČR umožnily fakultě spolupracovat s dalšími uměleckými fakultami z České republiky na přípravě adaptace vysokých škol na potřeby v oblasti kulturních a kreativních průmyslů a na síťování vysokých škol.

 Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů
Dotační program na podporu vzájemné spolupráce VŠ MŠMT ČR
Doba realizace projektu: 1/2016 – 12/2016

Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice:
a) nastavení a optimalizace systému zajištění hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších činností;
b) přechod na novou strukturu stud. programů
Dotační program na podporu vzájemné spolupráce VŠ MŠMT ČR
Doba realizace projektu: 1/2018 – 12/2018

Evropské hlavní město kultury 2015

Projekt Evropské hlavní město kultury, kterým se Plzeň stala v roce 2015, pomohl k realizaci mnoha zásadních kulturních projektů, jako například „návrat“ významného plzeňského rodáka a světově proslulého designéra Ladislava Sutnara do Plzně, nebo mezinárodní designérskou konferenci DesignMeeting.

Ladislav Sutnar – Návrat
Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – část pro rok 2015
Doba realizace projektu: 1/2015 – 12/2015

Návrat Ladislava Sutnara
Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – část pro rok 2015.
Doba realizace projektu: 4/2015 – 12/2015

Ladislav Sutnar 120 years
Program malých grantů – US Embassy in The Czech Republic
Doba realizace projektu: 1/2017 – 12/2017


DesignMeeting

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – část pro rok 2015.
Doba realizace projektu: 4/2015 – 12/2015