Odborna_setkani_MainBannerWeb

odborná setkání

Specializovaná sympozia, přednášky a workshopy s českými
i zahraničními odborníky jsou součástí života na Sutnarce

Na Sutnarce se stále něco děje. Vedle běžné výuky, jejíž součástí jsou i workshopy a setkávání s profesionálními výtvarníky a designéry, mají studenti možnost účastnit se během akademického roku řady dalších akcí, které na Sutnarku přivádí v rámci specializovaných přednášek, výstav, workshopů a sympozií české i zahraniční umělecké osobnosti, teoretiky i odborníky z praxe. Tato mimořádná setkání jim nabízí vhled do umělecké praxe, dávají prostor k diskusi a výměně zkušeností, umožňují zkoumání a překračování hranic studovaných uměleckých oborů a rozšiřují jejich celkový rozhled.

Mezi takové akce patří například od roku 2012 Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň, pravidelná účast fakulty v mezinárodním projektu zaměřeném na figurální tvorbu Figurama, dlouholetá spolupráce s Fakultou strojní a Fakultou zdravotnických studií ZČU na mezioborovém projektu DesIng2 a nově i Jiří Trnka International Symposium zaměřené na ilustraci a animovanou tvorbu.

Vždy v červenci mají studenti možnost pracovat pod vedením českých i zahraničních uměleckých osobností v rámci mezinárodní letní školy umění ArtCamp, hostující umělci a odborníci přijíždějí i během akademického roku. V posledních letech to byl například argentinský výtvarník Gérard Lo Monaco, italský automobilový designér Maurizio Corbi nebo americký grafický designér Steven Heller. Mimořádná jsou i setkání s laureáty Ceny Ladislava Sutnara, kteří do Plzně přijíždějí převzít své ocenění.