Ústav mezioborových studií umění, designu a pokročilých technologií (UUT)

Zřízení Ústavu mezioborových studií umění, designu a pokročilých technologií (UUT) v roce 2020 v rámci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) je strategický krok, který povede k posílení dlouhodobé odborné profilace a mezioborových studií na FDU. Ústav bude koordinovat a řídit dlouhodobé výzkumné programy zaměřené na teorii a programy směřující k multidisciplinárních aktivitám s inženýrskými, mediálními a dalšími obory. Významnou součástí aktivit bude i systematická podpora komercializace projektů a orientace v globalizované poptávce a ekonomických a společenských trendech.