projekty Podpořené z veřejných zdrojů

LandArt 2020

Program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020"

Doba realizace projektu: 4/2020 – 12/2020

 

Landart 2019

Program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019"

Doba realizace projektu: 4/2019 – 12/2019

 

Landart – zaniklé a ohrožené kostely 2018

Program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“

 

Land Art – Zaniklé a ohrožené kostely 2017

Program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017"

Doba realizace projektu: 4/2017 – 12/2017

 

Land Art - Zaniklé a ohrožené kostely 2016

Program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016"

Doba realizace projektu: 4/2016 – 12/2016

 

LAND ART

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - část pro rok 2015

Doba realizace projektu: 4/2015 – 12/2015

 

Land Art zaniklé kostely

Soubor sochařských realizací v krajině

2012 – 2014, publikace 2015

FDULS, Plzeňský kraj

 

DESIGN MEETING

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - část pro rok 2015

Doba realizace projektu: 4/2015 – 12/2015

 

NÁVRAT LADISLAVA SUTNARA

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - část pro rok 2015

Doba realizace projektu: 4/2015 – 12/2015

 

Ladislav Sutnar – Návrat

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - část pro rok 2015

Doba realizace projektu: 1/2015 – 12/2015

 

Výstava obrazů z provincie Zheijang

Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015

Doba realizace projektu: 6/2015

 

Ladislav Sutnar 120 let - Vzpomínky na Ladislava Sutnara

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017

Doba realizace projektu: 5/2017 – 12/2017

 

Kreativní inkubator

Projekt Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů

Hlavní realizátor projektu: Ministerstvo kultury ČR

Doba realizace aktivity projektu: 2/2019 – 10/2019

 

Cerdee - kreativní podnikání v keramických regionech – rozvoj, vzdělávání, podpora

Program: Interreg Central Europe

Hlavní realizátor projektu: Porzellanikons Selb (DE)

Partneři projektu: Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara,

Fakulta ekonomická), Muzeum Ceramiki w Boleslawcu (Polsko), Museo Internazionale delle

Ceramiche in Faenza – Fondazione onlus (Itálie), New Design University Privatuniversität GesmbH (Rakousko), Narodni muzej Slovenije (Slovinsko), Technische Universiät Ilmenau (Německo), Závod za turizem in kulturo Kranj (Slovinsko)

Doba realizace projektu: 5/2019 – 4/2022

 

Prorůstání - od země k zemi

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko (Cíl EÚS 2014 - 2020)

Doba realizace projektu: 2/2018 – 9/2020

 

Zvýšení kompetencí v oblasti filmové a animované tvorby

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 – 2020)

Doba realizace projektu: 2/2018 – 12/2020

 

Interprofesní vzdělávání studentských týmů

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 – 2020)

Doba realizace projektu: 9/2016 – 8/2019

 

Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 – 2020)

Doba realizace projektu: 7/2020 – 6/2021

 

Pro společnou budoucnost

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu

Doba realizace projektu: 9/2019 – 8/2021

 

Multidisciplinary Projects in an International Context

Projekt je spolufinancován Programem ERASMUS+ EU

Doba realizace projektu: 2019 – 2021

 

Ladislav Sutnar 120 years

Program malých grantů - US Embassy in The Czech Republic

Doba realizace projektu: 1/2017 – 12/2017

 

Designérské pracoviště

Dotační program Partnerství znalostního transferu – OPPIK

Doba realizace projektu: 4/2017 – 8/2018

 

TimeLog

Dotační program Inovační vouchery – OPPIK

Doba realizace projektu: 8/2016 – 5/2017

 

Záhadné pouto

Dotační program Nadace 700 let města Plzně

Doba realizace projektu: 9/2020 – 12/2020

 

DESIGN+

Interdisciplinární projekt ZČU

Zapojené fakulty: FST, FDULS, FZS, FEK


Dotační program na podporu vzájemné spolupráce VŠ MŠMT ČR
PŘÍPRAVA ADAPTACE VŠ NA POTŘEBY KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

Doba realizace projektu: 1/2016 – 12/2016

 

Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice: a) nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších činností; b) přechod na novou strukturu stud. programů

Dotační program na podporu vzájemné spolupráce VŠ MŠMT ČR

Doba realizace projektu: 1/2018 – 12/2018

 

Návrat Ladislava Sutnara

Výstavní cyklus s přesahy do veřejného prostoru

Termín: 2015 +

FDULS, EHMK, GMP, ZČM