TD_web 1 (1) (1)

Teendesign

Výtvarná soutěž pro studenty středních škol a jejich pedagogy. Známe vítěze aktuálního ročníku!

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara každoročně pořádá výtvarnou soutěž Teendesign, která je určena pro zájemce ze všech typů středních škol, na nichž probíhá výuka výtvarných, uměleckých nebo designérských předmětů. Fakulta tím oceňuje školní tvorbu studentů a pedagogickou práci jejich učitelů, neboť kvalita a motivace budoucích vysokoškoláků je do značné míry ovlivněna prostředím, které je obklopuje a formuje na střední škole.

Sutnarka v soutěži Teendesign oceňuje tandem STUDENT a UČITEL. Cílem je podpořit mladé tvůrce v rozvoji jejich talentu a odvaze vystavit své dílo odbornému posouzení. Koncept současně umožňuje lépe a těsněji poznat konkrétní pedagogické přístupy a učební úlohy na středních školách, které spoluutvářejí vzdělávání studentů aspirujících na vysokoškolské studium v uměleckých a designérských oborech. Vítězům fakulta věnuje poukaz na týdenní umělecký kurz v rámci letní školy umění ArtCamp dle jejich vlastního výběru v plné hodnotě. 

Umělecké práce vzniklé v kalendářním roce 2024 bude možné zasílat od 1. listopadu 2024 do 31. ledna 2025. Výsledky aktuálního ročníku a hodnocení poroty si můžete prohlédnout níže.

PRAVIDLA AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU

Uzávěrka soutěže je ve středu 31. ledna 2024 ve 23:59 h.

Účastníky soutěže jsou učitelé a jejich studenti 1.–3. ročníků všech typů středních škol, na nichž probíhá výuka výtvarných, uměleckých nebo designérských předmětů. Účastníkem se rozumí tandem student, který vytvořil soutěžní školní dílo, a pedagog, který jej ve škole vedl a byl autorem učební úlohy. 

Přihlášku podává pouze student výhradně elektronicky na portále Západočeské univerzity v Plzni eprihlaska.zcu.cz. Její povinnou součástí je nahrání digitálního obrazu soutěžního díla (jako PDF prezentaci) a jednotného přihlašovacího formuláře (ve formátu PDF). Přihlašovací formulář doporučujeme vyplnit ve spolupráci s vyučujícím. Veškeré materiály si můžete stáhnout výše.

Soutěžní dílo může být vytvořeno libovolnou výtvarnou technikou bez omezení formátu. Přihlásit je možné školní práce vzniklé v kalendářním roce 2023. Díla jsou přijata pouze v podobě digitálního obrazu. Trojrozměrná nebo dynamická díla je možné přihlásit pouze v podobě jejich reprodukcí nebo elektronických dat. Na fotografiích zachyťte i proces vzniku díla.

Soutěž je otevřena ve čtyřech žánrových okruzích, které reflektují profily studijních programů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara: 

 • Audiovize – zahrnuje obory  animace, fotografie, interaktivní design, mediální ilustrace a multimediální tvorba.
 • Design a užitá tvorba – zahrnuje obory design keramiky, nábytku, interiéru, fashion a produktový, průmyslový a environmentální design. 
 • Grafický design a ilustrace –  zahrnuje obory ilustrace, komiks, knižní tvorba, grafický design, vizuální komunikace a digitální média (web design).
 • Výtvarné umění – zahrnuje obory malba, kov a šperk, grafika, socha a nová média.  

Každý student může soutěžit právě s jednou prací, kterou může přihlásit právě v jednom okruhu. Pedagog může být vedoucím práce u libovolného množství soutěžících studentů. Žánrový okruh se volí na portále eprihlaska.zcu.cz při registraci díla do soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Univerzitní 28, 301 00 Plzeň.   

 

Hodnocení soutěže zajistí odborná komise složená z akademiků Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Záštitu nad soutěží a hodnocením zajišťuje proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. Komise při posuzování každého díla uplatňuje následující kritéria:

Kvalita učební úlohy

 • neobvyklost zadání učební úlohy: převzaté klišé x pozměněné tradiční schéma x inovativní zadání,
 • aktuálnost a hodnotnost zadání učební úlohy: bez vztahu k aktuálním tématům v rovinách osobní, nebo kulturní x standardní aktualizace osobního, nebo dobového kontextu x citlivá provázanost na osobní či kulturní kontext,
 • otevřenost řešení a podpora žákovské kreativity: konvergence řešení a podpora žákovské schematičnosti x vyváženost řemeslné a umělecké složky x důraz na experiment a překročení hranic, 
 • transparentnost hodnocení: neobsahuje hodnotící kritéria x náznak kritérií, nebo vztahového rámce x výslovné uvedení hodnotících kritérií.

 Kvalita žákovského řešení

 • neobvyklost řešení s ohledem na referenční rámec: stereotypní x kvalitní řemeslné zpracování x inovativní výtvarné řešení, 
 • komplexnost, robustnost řešení: řešení na první dobrou bez kontextu x variace návrhů a záznam procesuálnosti x adjustace, expozice a řešení celkové prezentace práce,
 • intenzita formy: mdlá nezajímavost x uměřená estetičnost x naléhavá působivost,
 • funkčnost/hodnota: zbytečnost x bez žánrového ukotvení x vysoká oborová využitelnost.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v únoru 2024. Odborná porota vyhlásí v každém žánrovém okruhu právě jednoho vítěze. Vítězem se rozumí tandem student (autor soutěžního díla za výtvarné zpracování) a učitel (vedoucí školní práce za řešenou učební úlohu v uměleckém oboru). Vítězům věnuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara poukaz na týdenní umělecký kurz v rámci letní školy umění ArtCamp 2024 dle jejich vlastního výběru v plné hodnotě. 

Podmínky uplatnění výhry:

 • Student – vyhraný kurz je nepřenositelný na jinou osobu. Výhra je určena právě na další umělecký rozvoj vítěze – mladého tvůrce, vybírat si může ze všech kurzů dle svých dosavadních znalostí.
 • Učitel – vyhraný kurz je přenositelný na jinou osobu dle rozhodnutí výherce. Vybírat je možné ze všech kurzů dle znalostí dané osoby.
 • Poukaz je uplatnitelný pouze v roce 2024.

VÝSLEDKY AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU

V aktuálním ročníku vyplnilo registraci 130 středoškoláků. Po kontrole povinných náležitostí – online registrace, přiloženého digitálního obrazu soutěžního díla a kompletně vyplněného přihlašovacího formuláře dostala materiály k posouzení odborná komise.

Skupina pedagogů ze Sutnarky se u každého soutěžícího seznámila nejen s dílem samotným, ale rovněž s dodaným popisem učební úlohy a charakteristikou soutěžního díla. Soutěž byla od začátku vyhlášena ve formátu, který oceňuje tandem STUDENT A UČITEL. Při hodnocení proto bylo důležité i zadání školního úkolu a autorova koncepce, technické zpracování a vlastní uvažování při tvorbě.

Odborná komise určila tři finalisty pro každý ze čtyř žánrových okruhů, které reflektují studijní programy fakulty. Z nich následně zvolila právě jednoho vítěze pro každou kategorii v tandemu student (autor soutěžního díla za výtvarné zpracování) a učitel (vedoucí školní práce za řešenou učební úlohu v uměleckém oboru). Porota se v žánrovém okruhu Grafický design a ilustrace rozhodla udělit dvě první místa, a to s ohledem na vyrovnanost uchazečů a výbornost každé práce v jiné disciplíně.

Vítěze a další finalisty naleznete níže včetně slovního hodnocení poroty. Gratulujeme vítězům, tleskáme finalistům a děkujeme všem zúčastněným středoškolákům a jejich učitelům za kreativitu a spolupráci.

SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE

MgA. Eva Bartošová, Didaktická ilustrace
MgA. Said Ismail, Grafika
MgA. Kateřina Klímová, Produktový design
Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D., proděkan

 

Mgr. art. Štěpán Soutner, Průmyslový design
MgA. Mgr. Pavel Švejda, Grafický design a digitální média
MgA. Viktor Takáč, Multimédia
Mgr. Miroslava Veselá, Kov a šperk

VÍTĚZOVÉ

Nikol Kučerová a MgA. Philipp Kolychev
Střední škola ARCUS, s.r.o., Praha, Hlavní město Praha

Popis učební úlohy: Vytvořte multimediální umělecké dílo, které se zabývá tématem Metamorfózy nebo Proměny, ať už metaforické, duchovní nebo fyzické. Využijte kombinaci technik a médií probraných ve výuce (jako je kresba, koláž, fotografie, sochařství, video nebo jakákoli jiná relevantní forma).

Charakteristika soutěžního díla: Dílo vychází z mých perokreseb. Proměnila jsem svoje perokresby do digitální, grafické podoby. Poté jsem je rozpohybovala v After Effects. Vybrala jsem si kytky, jelikož moje babička se o ně velmi zajímá a vždy mi nějaké dá a já je zpracovávám do herbáře. Samotný květ vnímám jako statický objekt, ale ve spojení s ostatními se dostává do dynamického rytmu. Tuto podstatu se snažím zachytit ve videu: osamělý květ rytmicky oživený, vrcholící v kytici, kde jejich společná dynamika předčí individuální eleganci. Ve videu se objevují růže, narcis, lilie, pivoňky, žebříček.

Hodnocení poroty: Autorka prokázala schopnost vlastního uměleckého vyjádření. Podařilo se jí sloučit mnoho výtvarných technik v koherentní celek. V jejím díle dochází ke sloučení netradiční polohy - jemnosti květu a hrubší rytmické audiostopy. V ten moment dochází k velmi šikovné práci s kontrastem a významovými motivy krásna obecně. Dílo nejen propojuje abstraktní s konkrétním, ale především sofistikovaně „pouze“ naznačuje narativ. Tímto se autorčino netradiční spojení myšlenky a formy stává zcela současným a univerzálně sdělitelným.

Na zadání úlohy bychom rádi vyzdvihli jasnost a jednoznačnost formulace a komplexitu, která nabízí širokou škálu interpretací. Téma metamorfózy či proměny, známé především skrze dílo Proměna Franze Kafky, je zároveň dostatečně referenčním a univerzálně platným tématem inspirujícím nejen světové autory (Deleuze, Guattari ad.), ale také platným napříč generacemi mladých nastupujících umělců a jejich existenciálních výzev.

FINALISTÉ

Linda Zázrivcová a Mgr. et Mgr.art. Martina Michnicová
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina, Žilinský kraj

Popis učební úlohy: Žačku od prvního ročníku střední školy fascinuje svět animace. Proto kromě klasické kresby aktivně pracuje i na storyboardech animace, které si sama vymýšlí. Ty si nejprve klasicky ručně zakreslí do skicáře. Skici obsahují návrhy postav, fantazijních bytostí, návrhy pozadí, kresbu kulis. Studentka od postupně přešla k tvorbě digitální kresby a malby, přičemž barevností vyzdvihla napínavost děje. Příběh se odehrává v jejím dobře známém školním prostředí, proto je o to víc autentický. Okamžitě nás vtáhne do děje a s postavou prožíváme divoké dobrodružství prostřednictvím jejího snu. Je mi zároveň velmi sympatické, že děj není prvoplánový, ale autorka se zamýšlela nad hlubším vzkazem. Proto buďme bdělí a vnímaví vůči druhým lidem.

Charakteristika soutěžního díla: Animace vznikla coby spontánní a improvizovaný krátký příběh o dívce, která zažívá svůj běžný den ve škole, dokud nezjistí, že se její sny (halucinace) prolínají s realitou. Inspirací byly zejména pocity lidí, o kterých si myslíme, že je známe, ale nikdy nevíme, co vlastně prožívají a na základě čeho reagují na prožívané události. Proto jsem své dílo nazvala Caligo, což v latině znamená mlha, což má vyjadřovat onu zahalenou mysl člověka. Postupně jsem od konceptů na papíru přešla k digitálnímu designu backgroundu a charakteru a začala animovat v aplikaci Procreate Dreams. Hudbu a zvukové efekty jsem použila z copyright free YouTube knihovny a využila také vlastní nahrávky. Animace nakonec působí jako trailer delšího animovaného filmu a proto splnila moje očekávání. 

Hodnocení poroty: Autorka rozehrává zajímavou dramatickou situaci a originální zpracování více než aktuálního tématu. Neotřelý vizuální jazyk a jeho doprovodná zvuková složka odhaluje kreslířské i dramaturgické schopnosti studentky. Technické zvládnutí digitálních animačních technik ve spojení s ruční kresbou vytváří koherentní a působivý celek. Až na některé malé detaily, ve kterých se originální autorský rukopis proměňuje v již lehce „okoukanou“ estetiku manga stylu, se jedná o velmi zdařilé autorské dílo. Na práci ceníme schopnost podmanivé práce se záběry, dynamickým střihem doplněným silnou akustickou složkou, schopnost abstrahování kresebných motivů, smysl pro rytmus a napínavé odhalování výsledného motivu. Na pedagogickém díle oceňujeme velký pedagogický takt umožňující uplatnit žákyni aktuální téma animace, důraz na otevřenost řešení a podporu žákovské kreativity.

FINALISTÉ

Matyáš Vaněk a Bc. Šárka Polony Vambera
ART ECON SŠ Praha, Hlavní město Praha

Popis učební úlohy: Zadáním ročníkové práce v prvním ročníku střední školy je ucelený soubor, který vychází z autorské tvorby žáka. Cílem je vytvořit ucelený soubor, který bude nést estetické kvality, dále ucelenou myšlenku, kterou žák představí skrze vizuál a v neposlední řadě ukáže originální myšlení. Úkolem žáka je hledání vlastní polohy v rámci oboru fotografie.

Charakteristika soutěžního díla: Jako moje téma závěrečné práce jsem si vybral “Holešovice’’. Vybral jsem si Holešovice, protože jsou mým domovem už od dětství a znamenají pro mě hodně. Téma jsem zpracoval tak, že jsem hledal světelné momenty a barevnost mezi fotkami. V každé fotce je přírodní světlo a naturální podmínky. Snažil jsem se hodně hledat strukturu a jednoduchost. Jaká je hlavní myšlenka mojí definitivy? Jelikož v Holešovicích bydlím 17 let, tak jsem zde zažil spoustu dobrých i špatných věcí. A tento soubor je Mišmaš mých emocí Holešovic. A na to se snažím "abstraktně" poukázat.

Hodnocení poroty: Dílo Matyáše Vaňka naplňuje textovou část - obhajobu svého uměleckého záměru. Autor svojí „adjustací“ nabízí široké pole pro hledání významu, možnost  srovnávání jednotlivých snímků, nalézání jejich společných vlastností a geometrických podobností. Přestože jsou autorem předestřené výřezy, či „textury města“ univerzálně nalézatelnou kvalitou i jiných míst, jsme názvem a popiskem jednoznačně naváděni ke konkrétní osobní zkušenosti - místa, času prostoru - naplněného subjektivní emocí. Skrze pohled fotografa jsme vybízeni k bystření naší vlastní pozornosti, posílení naší schopnosti si všímat. Vidět struktury, vrstvy, záhyby světla, rytmičnost - které nám ve shonu každodenní existence zůstávají skryta. V zadání učební úlohy oceňujeme velikou otevřenost, která umožňuje studentovi se s tímto zadáním „poprat“. Také pedagogickou otevřenost k formě vizuálního výstupu naznačující odhad pro velmi zdařilou predispozici budoucího uměleckého vývoje studenta a tříbení jeho citlivosti vidění.

VÍTĚZOVÉ

Petronela Stopková a Katarína Rybárová
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina, Žilinský kraj

Popis učební úlohy: Tématem byl reklamní objekt. Studenti si mohli vytvořit fiktivní firmu, pro kterou měli navrhnout reklamní objekt nebo řadu předmětů. Objekt mohl být variabilní, popřípadě multifunkční. Kromě standardních materiálů mohli použít odpadový nebo i recyklovaný materiál.

Charakteristika soutěžního díla: Bagočka je reklamní předmět určený k propagaci oční optiky. Pokoušela jsem se o vytvoření předmětu, se kterým by si uživatelé se slabším zrakem mohli přiblížit texty, nápisy či maličkosti a zároveň by jej měli vždy po ruce. Jedná se o designovou kabelku vytvořenou z plastu a plexiskla zkombinovaného s optickými čočkami, které v objektu vytvářejí zajímavé efekty přibližování a oddalování obrazu předmětu vloženého do kabelky. Jednotlivé části kabelky jsou sešity průsvitnou silonovou nití. Ucho kabelky je vytvořeno ohýbáním průhledné trubky. Do kabelky je také vložena kapsa ušitá z fólie a bublinkového plexiskla, která je vyjímatelná, a uživatelé si do ní mohou vložit různé ploché drobnosti.

Hodnocení poroty: Samotné zadání reklamního předmětu pro fiktivní firmu není tolik inovativní. V případě podobných projektů dáváme také ke zvážení připojení dokumentace shrnující celý proces tvorby. Studentská práce vyniká zcela originálním a neobvyklým uchopením zadání, pracuje citlivě s estetikou, materiály a fyzikálními principy. Nadto spatřujeme další kvality díla jeho přesahem do kategorie pomáhajícího designu, který přitom nerezignuje na výtvarné ambice.

FINALISTÉ

Kateřina Černohorská a MgA. Rebeka Kloudová
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Popis učební úlohy: Up-cyklace – produkt denní potřeby. Jak nakládat s odpadem? Můžeme využít předměty, které již nepotřebujeme? Dokážeme je přeměnit tak, aby obohacovaly náš život? Upcykling nikdy nezmizel, vždy byl v minulosti využíván v lidské společnosti. Technologie a bohatství západní společnosti však produkují nadmíru materiálu i odpadů, které neúnosně zatěžují životní prostředí i náš životní prostor a musíme si klást otázku, jak chceme v následujících dekádách žít? Znečištění z průmyslové výroby, oceány plné plastů, vyčerpávání nerostných surovin, vše má své meze. Ve Skandinávii je již běžné, že sběrné dvory se proměňují na supermarkety, kde si můžete levně zakoupit věci pro jiné již k nepotřebě a používat je dál. Nebo jim vdechnout úplně nový život, novou funkci, jiné použití. Fantazii a vynalézavosti se meze nekladou. Při navrhování by mělo být řešeno: Výběr materiálu, odpadu, věci. Co bude výsledný produkt? Pro koho jej navrhuji? Jak bude používán? Nezapomenout ani na design, ergonomii, bezpečnost, ekologičnost, konstrukci a případně další materiály.

Charakteristika soutěžního díla: Mým dílem je paravan s názvem „Láska je nahá“. Hlavní myšlenkou je propojení mezi lidmi (symbolizované srdci) a ztráta studu za náš osobitý zevnějšek a nahotu, což má být kontrastním vtipem k celé pointě paravanu (za paravanem svou nahotu skrýváme, nechceme být spatřeni v intimní chvíli, přitom můj paravan „je nahý“ celý). Nakonec díky oboustrannému designu se můžeme podívat i do „nitra“ člověka, když se za paravánem převlékáme. Obraz se vytvoří propletením pruhů látky, které jsou zasazené do dřevěného rámu. Takto můžeme využít i roztrhaného oblečení, které by se za normálních okolností vyhodilo. Při samotném proplétáním jsem se řídila čtvercovou sítí. Při tvorbě jsem uvažovala nad materiálem, který tvoří vysoké procento odpadu. Kvůli tomu (a mé zálibě v módě a textilu) jsem si vybrala pracovat s látkou. Na začátku jsem přemýšlela nad minimalistickým pojetím designu, ale nakonec jsem stejně skončila u návrhu, který se řídí mými pravidly.

Hodnocení poroty: Práce reaguje na velice podnětné a inspirativní zadání moderního upcyklovaného předmětu, který má vyhovět veškerým požadavkům kvalitního designu (ergonomie a uživatelská citlivost). Soutěžící si nakonec vybrala relativně řemeslný přístup založený na tkaní odpadních textilních pruhů do čtvercového rastru dřevěného paravánu. Motivem jsou jí pro to nahá těla narušující genderové stereotypy — autorka jimi zprostředkovává paradox konfrontace reálné lidské nahoty odehrávající se za zástěnou se zobrazovanou nahotou atakující vnitřní obnaženost uživatelů. U pedagogického díla oceňujeme zejména jeho důraz na aktuálnost a hodnotnost zadání učební úlohy, experiment a překročení hranic a také snahu o transparentnost hodnocení prostřednictvím hledání pokládaných otázek.

FINALISTÉ

Amálie Miklová a Mgr. art. Petra Graffe
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Popis učební úlohy: Klauzurní práce ve školním roce 2023 na téma Zima. Ztvárnění různých podob zimy v oděvním modelu. Použití autorských střihových modelací. Model by měl být nositelný.

Charakteristika soutěžního díla: Model je inspirován rozlehlým zamrzlým jezerem a vyjadřuje masivnost, hmotnost a pevnost ledu. Podnětem jsou zde i praskliny, které se na jezerech tvoří a vznikají stejně tak náhodně, jak vznikaly na modelu – na střih jsem pokládala jednotlivé kusy látky, aby pak mohl vzniknout jeden komplex opisující popraskaný led. Povrch jezera dále naznačují i plastové materiály, ze kterých je model vytvořen. Střih oděvu je prostorově modelován.

Hodnocení poroty: Zadání pro klauzurní práci bylo definováno relativně obecně jako zobrazení zimy v oděvu. Studentka si na téma Zima zvolila stylizaci zmrzlé vodní hladiny: materiálově pak oděvy realizovala i s použitím plastů tak, aby evokovala zvolený námět. Objekt přitom splňuje požadavek nositelnosti a je esteticky současný. Pozoruhodná je doložená dokumentace vývoje ve skicách i fotografie reálného oděvu na modelu.

Porota se v tomto žánrovém okruhu rozhodla udělit dvě první místa, a to s ohledem na vyrovnanost uchazečů a výbornost každé práce v jiné disciplíně.

VÍTĚZOVÉ

Timea Rurová a Mgr. art. Andrej Mazúr
Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina, Žilinský kraj, SK

Popis učební úlohy: Podnětem k podání grafiky do soutěže bylo autorčino hledání a objevování nových možností v digitální grafice a jejím využití. Téma zadání znělo: psychologický portrét osobnosti v digitální formě. Studentka výtvarně zajímavě řeší tematiku psychické nemoci schizofrenie, kterou rozpracovává v grafickém cyklu. Vytváření rozostřených portrétů jakoby v mlze vyjadřuje nejasnost toho, co o této nemoci a osobě víme. Experimentátorský přístup a mozaikovité uspořádání obrazu téže osoby s měnící se tváří v každém okně symbolizují přiblížení se k člověku trpícímu touto nemocí a zároveň snahu vidět svět jeho očima.

Charakteristika soutěžního díla: Série ilustrací „Faces of schizohrenia“ zaznamenává pohled do duše této zákeřné nemoci a také jak daná osoba vnímá svět a lidi. Toto dílo vzniklo na základě rozsáhlého samostudia problematiky vnímání schizofrenie u člověka a bylo motivováno také velkým předsudkem, který má společnost vůči této nemoci. Schizofrenií trpěla i moje babička, takže zde hraje roli zejména moje osobní zkušenost. Všechny ilustrace mají jakýsi zamlžený nejasný charakter kvůli tomu, že stále nám není všechno o nemoci jasné a také kvůli zdůraznění velké individuality jejího vývoje u každého jedince. Obrazy jdou z převážného světla až do téměř úplné tmy, což představuje stadia vývoje nemoci. Ilustrace jsou vytvořeny v programu Procreate roku 2023.

Hodnocení poroty: Oceňujeme tvorbu originálního díla, ve kterém baví diváka hledat a pozorovat jej. Výhody shledáváme také ve flexibilitě využití díla, které se pohybuje na hranici mezi ilustrací a grafického designu, přičemž jeho obrazový potenciál by byl dobře využitelný pro plakát doplněný jednoduchou typografií. Učební úloha je bohužel popsána velmi stručně, jedná se spíše o kurátorský text k již hotovému dílu. Přesto vyzdvihujeme neobvyklost zadání učební úlohy, důraz na hodnotnost pro studenta a na experiment a překročení hranic obvyklého stylového klišé.

VÍTĚZOVÉ

Alexandra Zídková a Mgr. Tereza Kalabzová
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Plzeňský kraj

Popis učební úlohy: Žák se v této úloze zaměří na tvorbu jednostránkového komiksu inspirovaného konkrétní nahrávkou s pamětníky druhé světové války. Cílem je vybrat si pouze omezenou část příběhu a nezahrnovat do komiksu celý scénář. Proces začíná výběrem konkrétního úseku nahrávky, který žák považuje za klíčový nebo silně emocionální. Důraz bude kladen na schopnost žáka selektivně zpracovat události, postavy a atmosféru vybraného segmentu. Při tvorbě komiksu žák vizualizuje události a výrazy postav, využívá komiksovou formu a textové bubliny k předání klíčových informací. Kromě umělecké stránky je důležité, aby komiks zachytil hlavní myšlenky a emoce spojené s vybraným momentem historie. Tímto tvůrčím úkolem žák rozvíjí nejen svou schopnost vyjádřit se v rámci komiksové formy, ale také si posiluje schopnost selektivního zpracování informací a porozumění historickým událostem.

Charakteristika soutěžního díla: Nocleh v Prostějově je komiks zpracovaný na motivy skutečného příběhu Adolfíny Sovové, přeživší holokaustu. Přestože byl její životní příběh plný tragických událostí, pro svůj komiks jsem si vybrala spíše šťastnější příhodu, kterou sama Adolfína Sovová popisuje jako dobrodružnou a legrační. Komiks je kreslený černým perem a dále zpracovaný v aplikaci Adobe Photoshop. Zvolila jsem klasické rozložení složené z obdélníkových okének a textových bublin. Komiks je převážně černobílý, s občasnými růžovými detaily. Světla, stíny a pozadí je vyplněné šrafurou. Při kresbě jsem dbala také na dobovou vizáž postav (oděvy, účesy) a snažila jsem se zachytit napínavou atmosféru panující v některých okamžicích. Při zpracování příběhu paní Sovové jsem se také dozvěděla mnoho podstatných informací nejen o holokaustu, ale i o životech lidí, kteří si tímto obdobím prošli.

Hodnocení poroty: Oceňujeme přesvědčivé zpracování historického tématu. Provázanost tématu s výukou moderní historie formou orální historie kladla na autorku poměrně velké nároky v oblasti faktografického studia dobových reálií. Děj a gradace příběhu jsou v zásadě minimalistické. Přesto autorka zvolila vhodné výrazové prostředky pro vystižení tísnivé atmosféry kontrastující s happy endem úryvku. Vyzdvihujeme velmi dobře popsanou učební úlohu, která se zaměřuje jak na procesualitu postupu řešení projektu, tak na kritéria pro hodnocení výsledku. Je potřeba ocenit důraz na aktuálnost a hodnotnost zadání učební úlohy díky citlivé provázanosti na kulturní kontext a snahu o transparentnost hodnocení.

FINALISTÉ

Matyas Kunstmüller a MgA. Tereza Čtvrtník Pejřimovská
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Plzeňský kraj

Popis učební úlohy: Sada piktogramů pro Nerudovku. Celá sada piktogramů musí být jednotná po grafické stránce. Je kladen důraz na jasnou rozpoznatelnost každého piktogramu a dobře provedenou grafickou zkratku. Piktogramy musí působit současně a svěže.

Charakteristika soutěžního díla: Navrhnout sadu piktogramů bylo součástí školního úkolu. Vycházel jsem ze svižných skic, které jsem následně upravil a převedl do digitální formy. Mé piktogramy byly vybrány jako nejzdařilejší a byl jsem osloven na dopracování kompletní sady cca 30ti značek pro školní web. Nastavil jsem si jasná pravidla, dle kterých jsem navrhnul celou sadu. Vycházím z jednotné tloušťky tahu, nedotažené linky a čáry převážně v úhlu 90° a 45°. Inspirovaly mne naše školní obory, čím se vyznačují a písmo Norms, se kterým pracujeme v rámci vizuálního stylu. Pro web jsem vytvořil variantu se zeleným nosičem, který pomáhá piktogramy zvýraznit.

Hodnocení poroty: Jedná se o dílo ryze designérské, které musí respektovat zadání a pravidla oboru. Práce s již zavedeným vizuálním stylem webové prezentace a důraz na rozpoznatelnost a srozumitelnost bývají velkou výzvou nejen pro studenty oborů grafického designu. Výsledkem je velmi kvalitní zpracování zadaného úkolu, včetně finální prezentace a explikace. Učební úloha je popsána velmi střídmě. Přesto oceňujeme důraz pedagožky na aktuálnost a hodnotnost zadání učební úlohy podtržené případným využitím výsledku. A také snahu o podporu hledání otevřených řešení a žákovské kreativity ve velmi úzce vymezených podmínkách.

VÍTĚZOVÉ

Anna Novotná a akad. mal. Jiří Studnička
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Liberecký kraj

Popis učební úlohy: Návrh a realizace šperku na zadané téma – využití filigránové techniky. Zdobná zlatnická technika, která svým charakterem vyžaduje zvládnutí řemeslné dovednosti s využitím detailu zpracovaného ve formě slabého drátu. Znalost zadané techniky navazuje na získanou dovednost při realizaci povinné práce a základní znalosti při práci s drahým kovem (samotný filigrán je realizován z ryzího stříbra). Tuto techniku je nutno kombinovat se základní montáží, tj. zpracováním základního drátu a plechu. Vlastní realizace musí obsahovat dovednosti při montáži šperku až po jeho finální leštění.  Je dbán důraz na dodržení technologických a dílenských postupů. Materiál je zpracováván s důrazem na každý gram zpracovaného stříbra. Dodržením všech těchto postupů je předpokladem pro úspěšnou realizaci navrženého šperku. Samotnému návrhu musí předcházet řada kresebných studií, střihů a modelů. Před vlastní realizací v drahém kovu (stříbře) je nutné vyrobit kovový model, pro ověření správných tvarových proporcí a správně zvolené síly materiálu. Veškeré poznatky při realizaci modelu nakonec usnadňuje a urychluje práci při výrobě samotného šperku.

Charakteristika soutěžního díla: Jako inspirativní zdroj jsem si konkrétně vybrala síťnatku platanovou. Je to druh hmyzu, drobná ploštice. Zaujala mě svou originalitou, její neokoukaná síťovitá struktura a tvar těla. Na základě skic vycházejících z inspiračního zdroje jsem se vědomě snažila síťnatku zpracovat. Usilovala jsem o uplatnění požadované techniky. To se nabízelo v ploše křídel. Současně s tím jsem hledala a potvrzovala vnější tvar a proporci. Při řadě kreseb docházelo k postupnému zjednodušení. Hlavně ve spodní části síťnatky, kde jsem opustila krajkovou podobu předlohy do zpevněné formy nohou. Krok za krokem jsem dospěla k návrhu, který je v horní části dominantní. Konkrétně se jedná o pevný tvar kapky, která ve vrchní části proniká mezi dvě elipsy. Na ty ve spodní části plynule navazují dvě výrazně zjednodušené, ale zajímavě řešené přetransformované nohy. Oválný tvar elipsy nabízí prostor k vyplnění filigránem. Vzniklo několik variant stočení a využití, které jsem vzájemně porovnávala. Kresby jsem pro lepší přehlednost a viditelnost detailů kreslila ve výrazně zvětšeném měřítku. Současně při této činnosti jsem konzultovala případné úskalí při realizaci s panem učitelem v dílně. Mojí snahou bylo docílit originality při navrhování autorského šperku v detailech i celkové proporci. Při vlastní realizaci šperku – jehlice – bylo důležité dodržovat technologický postup, který jsem získala při práci na modelu a z předcházejících realizací. Veškeré tyto zkušenosti mi usnadňovaly samotnou práci a její úspěšné dokončení. Jedná se o jednu z prvních realizací podle mého vlastního návrhu v drahém kovu (stříbře). Na základě doposud získaných zkušeností jsem se svojí prací spokojená. Šperk je ve své lehkosti vhodný pro každodenní nošení, kdy nejlépe vynikne na tmavém oblečení.

Hodnocení poroty: Studentka zcela naplnila zadání učební úlohy. Za výsledným dílem stojí řada výtvarných skic, studií a modelů, kde si studentka ověřovala proporce šperku a definovala postup práce. Dle přiložené dokumentace je jasně čitelné, jak studentka postupovala od samotných návrhů šperku, po výrobu jednotlivých částí těla jehlice a filigránu, až po finální montáž a povrchovou úpravu šperku. Oceňujeme zejména kreativitu, schopnost nalézt vhodný inspirační zdroj a skrze stylizaci jej zrealizovat funkčně a s důrazem na kvalitní řemeslné zpracování. U učební úlohy vyzdvihujeme komplexnost zadání, které dává tušit, že vyučující v průběhu jejího řešení u studenta ověřuje, jakým způsobem postupuje v jednotlivých fázích. Stanovuje také transparentní kritéria, která lze uplatnit při hodnocení kvality řešení a poskytuje studentům citlivá instruktivní doporučení.

FINALISTÉ

Petra Sklenářová a Mgr. Pavla Myslíková
Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Hradec Králové, Královehradecký kraj

Popis učební úlohy: Kruh jako základní estetický tvar se může stát prostorem Vašeho osobního vyjádření. Má vyjadřovat kontext tvaru a jeho okolí. Kruh je svébytný tvar, který působí uzavřeně a soustředí svou pozornost do středu. Toto vyjádření se může stát návodem i jistou parafrází pro Vaši práci. Pocta kruhu je autorská práce v podobě grafického listu či jeho série. Technika tvorby je libovolná.

Charakteristika soutěžního díla: Pro zpracování zadání jsem si vybrala techniku inkoustové malby s použitím štětců a nástavců ze špejlí. Namalovala jsem cyklus, který zachycuje moment pocitu kruhu. Při práci mě zaujala volnost a nezměnitelnost každého tahu. Kompozice jsem post-produkovala pomocí skenu a vytvořila jejich invertované plakáty. Originály jsem svázala do kroužkové vazby a při výstavách fungovaly jako kontrasty s invertovanými verzemi. Každá část cyklu by měla na diváka působit trochu jinak a vtáhnout ho do myšlenek a představ. Práce pramení z mého chápání tvaru a nechává negativní prostor reagovat na pozitivní.

Hodnocení poroty: Na výsledném cyklu oceňujeme zejména lehkost a spontaneitu při tvorbě kaligrafií, které se vyznačují pozitivní energií s velkým vnitřním nábojem. Různost v kompozici a jejím zpracovávaní, tahy štětců a nástavců ze špejlí dobře navozují pocity, které jsou součástí imprese diváka. Nový rozměr potom dílu poskytuje transpozice originálů do inverzí, byť se jedná o techniku již tradiční. Uspořádání originálů do kroužkové vazby nakonec možná poněkud svazuje volnost tvorby a omezuje svobodu v řazení jednotlivých částí cyklu. U učební úlohy vyzdvihujeme zejména důrazy pedagožky kladené na citlivou provázanost s osobností studenta, experimentování a překračování hranic.

FINALISTÉ

Vanesa Haladejová a Mgr. art. Andrej Mazúr
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina, Žilinský kraj, SK

Popis učební úlohy: Zadáním školního úkolu bylo vytvoření linorytové grafiky, která se dá použít pro potisk na papír i na textil. Výběr námětu na linoryt byl učiněn z portfolia vlastní tvorby autorky. Ta se tematicky již déle věnuje kontaktu člověka s přírodou a jejich vzájemné symbióze. Tato symbióza se projevuje i v technickém využití linorytu - od jemných tečkovaných ploch až po kontrastní plochy černé a bílé. Důvodem k zaslání díla bylo důkladné zvládnutí techniky, od precizní práce s rydlem či jehlou až po samotný tisk a jednotný styl, který lze nalézt v celkovém grafickém vyjadřování studentky.

Charakteristika soutěžního díla: Obraz představuje lidskou hlavu proplétající se s prvky přírody. Spolu vytvářejí atmosféru vzájemné závislosti a harmonie. Propojení lidské tváře s organickými formami symbolizuje jednotu s přírodou a nesmírný vliv prostředí na lidskou existenci. Výtvarné prvky a náladové kontrasty dodávají dílu zvláštní působení, zvýrazňující komplexní vztah mezi člověkem a jeho okolím. Práce byla prováděna technikou linorytu. Části matrice byly manuálně tečkované hrubou jehlou a ostatní byly vyrývány rydlem.

Hodnocení poroty: Porota vyzdvihuje motivovanost autorky projevenou při volbě tématu. Výsledný tisk je zvládnutý po technické straně, o čemž přesvědčuje krásná černá plocha v tisku, včetně detailů. Za zdařilou lze též považovat vytvořenou vizuální metaforu: propojení detailů ležící hlavy člověka se strukturou přírody, která zdůrazňuje vztah a závislost člověka na přírodě. Učební úloha je bohužel popsána velmi stručně, jedná se spíše o kurátorský text k již hotovému dílu. Přesto vyzdvihujeme neobvyklost zadání učební úlohy, důraz na hodnotnost pro studenta a na experiment a překročení hranic obvyklého stylového klišé.