INtramvajBIG

MOBILITA

Náš přístup k tématu vychází s globální trendů v oblasti městské mobility, ale i mimo ni.

Náš přístup k tématu vychází z globálních trendů v oblasti městské mobility, ale i mimo ni. Současný vývoj v oblasti městské mobility je spojen se společenskými změnami. Měnící se a rozrůstající lidské aglomerace přinášejí nové možnosti, ale i výzvy. Využití automatizace, digitalizace a alternativních pohonů, a zároveň rostoucí a stárnoucí populace je pro nás velkou výzvou. Systémy městské mobility musí být udržitelné, efektivní, bezpečné, spolehlivé a uživatelsky přívětivé a musí zohledňovat rovnováhu mezi sociálními, environmentálními a ekonomickými potřebami. Městská mobilita tak vyžaduje interdisciplinární výzkumné přístupy zaměřené na rozvoj technologických i sociálních inovací. 

Zabýváme se navrhováním dopravních prostředků, celků a jejich částí a přemýšlíme o veřejném prostoru s důrazem na dopravu. V multioborových týmech řešíme úkoly zaměřené na hodnotové koncepty, vymýšlíme nové systémy či optimalizujeme stávajících řešení. S podporou nových technologií zkoumáme trendy pro další dekády.

Ateliéry:

Instagram