AC_banner_kurzy_web

#designyoursummer

Naplánujte si své kreativní léto na Sutnarce.
O ArtCampu

O kurzech

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na Sutnarce v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

Všechny kurzy jsou týdenní, výuka probíhá zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Výuka probíhá v ateliérech a dílnách Sutnarky (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech; v případě kurzu Design nábytku i dílna DEPO2015) nebo v plenéru. 

Společná vernisáž

Vždy v pátek odpoledne (14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Vernisáž je přístupná veřejnosti, takže neváhejte pozvat své rodiny a přátele.

Kolik to stojí?

Ceny jednotlivých kurzů najdete u jejich anotací.
Za týdenní intenzivní výuku v malých skupinách (8 - 15 účastníků dle charakteru kurzu) letos zaplatíte 5 190 Kč (220 EUR) nebo 5 990 Kč (260 EUR).

Kalkulaci celkové částky za vaši účast na ArtCampu od nás dostanete společně s instrukcemi k platbě v e-mailu, který vám dorazí zanedlouho po registraci. K částce kurzovného se přičítá cena ubytování a MHD, pokud si tyto služby během registrace zvolíte. V případě přihlášení na více než jeden kurz vás navíc čeká množstevní sleva

Další Informace k platbě a podmínkám pro storno účasti najdete v sekci Přihláška.

Než se přihlásíte

Ještě než se přihlásíte, pročtěte si pečlivě anotace kurzů a ujistěte se, že máte potřebné vstupní znalosti a vámi  vybrané kurzy se nekonají ve stejném týdnu.

Většina kurzů je díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodná pro všechny úrovně pokročilosti. V případě, že kurzy vyžadují specifické vstupní znalosti a zkušenosti (např. pokročilejší ovládání určitých programů), je to uvedeno v anotaci. Některé z kurzů zahrnují i přípravu před jejich konáním.

Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky, případně jen anglicky.

K dispozici vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést. Některé kurzy vyžadují vlastní fotoaparát, notebook apod.

Týden 1 (8. - 12. 7. 2024) / registrace ukončena

Animace / loutková animace

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Jakub Valchář
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s loutkovou animací. Předchozí zkušenost s animací není nutná.

Kurz je koncipován jako série animačních cvičení s kloubovou kostrou. Po základním ovládnutí loutky budeme hledat nuance pohybu tak, aby byl naanimovaný pohyb nejen dobře odpozorovanou akcí, ale také autorským vyjádřením. Budeme klást důraz na načasování každého pohybu, na plynulost, ale i na jeho vnitřní dynamiku.

Náplní kurzu bude nejprve pochopení zamýšleného pohybu, jeho naanimování, možná úprava a závěrečná reflexe. Součástí každého dne bude teoretická lekce, která účastníkům poskytne klíč, jak o pohybu v animaci přemýšlet, tvořit jej.

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s loutkovou animací ve smyslu řemeslném, ale i autorském a výrazovém. Každý účastník by měl během týdne naanimovat pětici různých pohybů (gesto, skok, tanec,...), které ho seznámí s loutkovou animací ve výše uvedeném smyslu a bude mu představena animace v detailním rozboru.

Design for Future

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Jan Korabečný, Štěpán Soutner
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz účastníky seznámí s postupy a metodami designérské práce a umožní jim projít všemi fázemi navrhování inovativních produktů - od průzkumu zadané problematiky až po prezentaci výsledných návrhů. Mimo jiné se dozví, jak vznikají návrhy nových výrobků a konceptů, co je design thinking, kooperativní design nebo jak trénovat svoji kreativitu.

Kurz je vhodný jak pro zájemce o studium průmyslového designu z řad studentů gymnázií, technických či uměleckých škol, tak je otevřen široké veřejnosti se zájmem o tuto problematiku.

Co vás čeká?

Kreativní úvod
Od průzkumu zadané problematiky a rešerší se přes ,,user stories“, metody a hry podporující kreativitu propracujeme k technickým specifikacím práce - budeme vědět co v úkolu hledáme, pro jakého uživatele, proč a v jakém kontextu chceme navrhovat. Dokážeme si pojmenovat požadavky, které má naše práce splnit.

Ideové skicování
Designér přemýšlí ve skicách. Inovativní myšlenky, které mohou prospět potřebám lidského života, budou dále komunikovány z velké části kresebně. Účastníci kurzu se naučí skicou vysvětlit svoji myšlenku. Dále si osvojí základy perspektivy a vyzkouší si různé metody zobrazení prostorového světa na plošné médium.

Navrhování a tvarování
Základy skicování a konstrukce prostorové kresby bude potřebná při navrhování konkrétních prostorových objektů, průmyslových výrobků nebo produktů. Z množství variant různých řešení formy a tvaru budeme vybírat ty, které nejvíce vyhovují specifikaci z první fáze práce.

Výroba ověřovacích modelů
Základní proporce, vhodnost ergonomie a funkčnost svých návrhů si kurzisté verifikují zhotovením jednoduchých prostorových modelů.

Prezentace
Společně se také dotkneme prezentačních dovedností a požadavků na obrazové výstupy v designérské praxi. Svojí práci si účastníci sami ,,prodají” prezentační skicou a vyzkouší si různé formy prezentace.

Digitální malba

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Tomáš Duchek
jazyk kurzu /  čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

V průběhu kurzu se účastníci seznámí se základními nástroji pro digitální malbu ve Photoshopu a prohloubí svoje porozumění světlu. Cílem je osvojit si využití široké palety různých technik a nástrojů pro realistickou malbu z vlastní představivosti.

- seznámení se základními nástroji a pracovním prostředím ve Photoshopu + základní vlastnosti světla
- malování materiálů a pokročilé nástroje
- malování krajin, malování postav nebo objektů, práce s hranami
- možnosti barvení černobílého plátna, teorie barev
- průprava profesí digitálního malíře

Figurální kresba

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

Hlubotisk

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Jan Kocman
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz účastníky seznámí s principy a postupy tisku z hloubky. Dle svých individuálních
schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků. Budou mít možnost pracovat technikou suché jehly, materiálového tisku, akvatinty, mezzotinty, čárového leptu a dalšími experimentálními způsoby.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v hlubotisku, reliéfním tisku
- příprava tiskové plochy
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Keramický design

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Markéta Kalivodová
jazyk kurzu / čj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

Účastníci kurzu si osvojí základy práce s porcelánem. Vyzkouší si technologii lití porcelánové hmoty do sádrových forem s následnou reliéfní dekorací, budou mít možnost zkusit i modelování z volné ruky z porcelánu plastického. Nebude chybět ani dekorace naglazurovou technikou. Z kurzu si pak účastníci odnesou vypálené výrobky vlastního designu z pravého českého porcelánu.

Komiks / strip

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Ján Sorokáč
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je určen pro začínající kreslíře, kteří s tvorbou komiksů ještě nemají zkušenosti, ale rádi by toto médium poznali.

Během týdne se seznámíte se základními principy komiksu, jako je řazení políček na stránku, typy záběrů, bublin a použití textů. Na konkrétních ukázkách uvidíte možnosti vztahu mezi obrazem a textem, příklady použití letteringu a zvukových efektů i přístupy různých autorů k nejkratší formě komiksu - stripům. Zkusíte si navrhnout vlastní charakter a na několika políčkách zachytit jeho drobné humorné epizody. Nepotřebujete žádné grafické programy ani tablety, vystačíme si s tužkou a fixy.

Výstupem kurzu bude společný sborník prací. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Sutnarce.

Kyanotypie vs. digitální fotografie

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Martin Dokoupil
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

Kurz propojí dva naprosto rozdílné a nejen historicky vzdálené přístupy v oblasti tvorby fotografického obrazu. Ten současný, digitální, nám během kurzu umožní pořízení zdrojové digitální fotografie a úpravu i tisk digitálního negativu. Vedle něj pak poznáme přístup fotochemický, kyanotypii - jednu z prvních technik fotografického tisku. Díky ní budeme moci výsledný obraz vytisknout na papír (případně na další savé materiály, jako jsou látka, dřevo, apod.) technikou kontaktního tisku, a to i ve velkém formátu.

Při přípravě digitálního negativu prohloubíte své znalosti práce s digitálním fotoaparátem a úpravou fotografií. V případě zájmu se seznámíte i s možnostmi využití chytrého telefonu jako kvalitního fotoaparátu.

Seznámíte se s přípravou a aplikací světlocitné emulze a s výběrem vhodného papíru či materiálu pro tisk. Budeme experimentovat s fotogramy a techniky kreativně kombinovat. Při vhodných podmínkách budeme tisknout přímým slunečním svitem, v opačném případě pomocí UV lampy. K vyvolání a ustálení výsledné fotografie není třeba ani temné komory ani chemie, stačí čistá voda. V případě zájmu se můžeme pokusit některé fotografie tónovat kuriózními způsoby.

Vlastní digitální fotoaparát a notebook je výhodou. Vše další potřebné pro tvorbu bude na workshopu připraveno. Z kurzu si účastníci odnesou několik vlastnoručně tištěných fotografií v různých formátech.

Malba / krajinomalba

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Zdeněk Daněkhost
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Realistická krajinomalba

Kurz je určen pro účastníky s předchozí zkušeností s malbou, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit své malířské dovednosti. V případě nepříznivého počasí se kurz uskuteční v ateliéru malby na Sutnarce, čemuž bude přizpůsobena i náplň kurzu.

Citát známého malíře říká: Milovník krajinomalby není takovým milovníkem přírody, jako malby

V kurzu krajinomalby se vydáme malovat do okolí Sutnarky a do plzeňské přírody. Zaměříme se na zásady stavby obrazu a pochopení základních malířských principů. Zjistíte, jak krajinu zjednodušit, jak obraz začít stavět od velkých ploch a jak postupně krajinu propracovávat do detailů. Naučíte se pomocí barev budovat prostor a perspektivu, pracovat se strukturami a detaily i používat zkratky. Důraz budeme klást na pochopení logiky malby, nejen na vytváření obrazů.

Přijďte se s námi podělit o radost z tvorby a objevování světa krajinomalby!

Modelování / sochařský portrét

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Luděk Míšek
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je zaměřen na modelování sochařského portrétu podle živého modelu v životní velikosti. Účastníci se naučí, jak vnímat sochařský portrét, jeho tvar a proporce modelu ze sochařské hlíny. Kurz je veden individuálně, aby ho mohli absolvovat i úplní začátečníci, které láká prostorová tvorba a chtějí prozkoumat svoje možnosti a schopnosti. Je vhodný i pro účastníky, kteří již mají zkušenosti s portrétním modelováním a chtějí si prohloubit své dosavadní sochařské dovednosti.

Kurz doporučujeme zájemcům o studium na vysokých uměleckých školách jako součást přípravy k přijímacím zkouškám a jako obohacení portfolia své dosavadní sochařské tvorby.

Výsledný model z hlíny si účastníci mohou v případě zájmu buď odkoupit (1 300 Kč včetně stojanu) nebo zapůjčit k odlití za vratnou zálohu 1 000 Kč.

Nová média

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média na FDU a jiných vysokých školách uměleckého zaměření, nebo zájemce o prohloubení individuálních zkušeností v oblasti umělecké tvorby experimentální formou. Vhodný je zejména pro otevřené a kreativní osobnosti.

V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného, např. audiovizuálního díla v interiéru nebo exteriéru. Součástí výuky bude pořízení záznamů a zdokumentování tvorby z průběhu kurzu pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média.

Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu nových médií (konceptuální tendence, umění akce, land art, instalace, elektronická média, environment art, informační technologie, performance a jiné).

Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla:
- vytvoření konceptu na zadané téma
- výběr vhodného média
- projekt (kresba, text)
- realizace
- prezentace
- dokumentace
- tvorba autorského portfolia a jeho náplň

Typografie / alternativní záznamy

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Avigail Reinerhost, IL
jazyk kurzu / aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Zahraniční typografie jako prostředek zkoumání vizuálních kultur

 Mohlo by se zdát, že není nic odlišnějšího než hebrejské písmo a latinka. Nepodobají se zvukově, každé z nich se píše jinak. Řadí se do dvou geograficky odlišných oblastí a spojují se s odlišnými kulturami. V minulosti ale tato písma propojovala různé kultury prostřednictvím vizuální komunikace na základě skupiny znaků – tzv. proto-kenaánské abecedy. Z této formy písma, která vznikla před dvěma tisíci lety, se vyvinula většina abeced po celém světě.

Cílem workshopu je vytvořit nové typografické sady znaků, které překlenou propasti mezi oběma typy písma a umožní tak mezikulturní setkání prostřednictvím tvarů jednotlivých psaných písmen.

Budeme zkoumat společné i odlišující rysy obou typů písem. Například to, že hebrejská typografie se píše zprava doleva a využívá převážně horizontálně vedené linky, zatímco latinka se píše zleva doprava s dominantně diagonálními linkami apod.

Budeme se zabývat nejen tím, jak se obě typografické sady čtou, ale také tím, jaké „pocity“ vzbuzují.

Budeme zkoumat typografické formy, které se té hebrejské podobají písmem, ale liší se od ní svou podstatou – jako např. arabská abeceda, která sice vznikla také na Blízkém východě, ale je tvarově odlišná.

Budeme experimentovat s tvorbou nové formy typografie, která by dnes mohla smysluplným způsobem nabídnout vizuální prostor každé z typografických kultur, které jsme zkoumali. Výsledným produktem workshopu bude vytvoření nové unikátní hebrejsko-latinské typografické soustavy.

Umění a rituál

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Bart Van Dijckhost, BE
jazyk kurzu / aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / ÎNTERZONE (umění + terapie + rituál)

Tento kurz, který nabízí transformativní zážitky, vás zavede na cestu k vnitřnímu já. Při té vás vybídne k vystoupení z vlastní komfortní zóny, zkusíte čelit vnitřním démonům a využít svou vnitřní sílu.

Înterzone je meziprostor, prostor na periferii, který souvisí s tranzitní fází přechodových rituálů a ve kterém se propojujeme sami se sebou, kolektivem i prostředím.

Většinu času budeme trávit bez rozptylujících prvků venku, v zeleni v okolí fakulty. Tam si vytvoříme obřadní kruh, který nám umožní napojit se na naše předky, čtyři směry a jejich symbolismus. Díky metodám učení pracujícího s tělem (embodied learning) aktivujeme naši intuici a budeme věnovat pozornost tomu, co je pro nás v životě opravdu důležité. Budeme se učit sami od sebe, od přírody a jeden od druhého prostřednictvím výzev, konverzací a tichých procházek lesem. Během meditativních jam sessions vytvoříme transovou zvukokrajinu. Z přírodních materiálů postavíme sochy, kterým vetkneme význam, aby nám mohly posloužit jako zdroje poznání. Kurz tedy pracuje i s prvky šamanismu, terapie a folklóru.

Týden vyvrcholí prahovým rituálem, při kterém necháme to staré za sebou a přivítáme to nové.

Kurz je otevřený všem zájemcům a nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
Zapotřebí bude jen určitá příprava – zadání získají kurzisté od lektora před zahájením kurzu.

Kurz Înterzone vede belgický interdisciplinární umělec Bart Van Dijck, který vyučuje na Královské akademii výtvarných umění v Antverpách a v současné době v rámci svého doktorandského studia zkoumá spojení mezi uměleckou a rituální praxí. Projekt Înterzone vyvinul v reakci na nedostatek smysluplných přechodových rituálů v naší soudobé společnosti.

Výtvarné řešení počítačové hry

termín / 8.-12. 7. 2024
vyučující / Václav Šlajch / Dominika Lizoňová
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz účastníky seznámí se základními principy práce výtvarníka počítačových her, a to jak s přihlédnutím k typu hry, tak i s ohledem na zvolený herní žánr. Účastníci kurzu si na praktických úkolech ověří postupy designéra PC hry - provedou výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů a předmětů v logické souslednosti od základního skicování, zachycování myšlenek, přes layoutovou ilustraci a storyboard až k finálním návrhům. Pracovat se bude formou kresebných návrhů bez použití počítače.

-    základní typy počítačových her a společný brainstorming
-    výběr herního žánru a vhodného způsobu zpracování
-    skicování a layout
-    výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů, předmětů
-    storyboard k úvodní a finální animaci
-    finální návrhy, propagační artwork, závěrečná prezentace

Týden 2 (15. - 19. 7. 2024) / registrace ukončena

Animace / kreslená digitální animace

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Vojtěch Kočí
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Pohyb jako autorský výraz

Kurz je úvodem do historie, teorie i praxe kreslené animace jakožto unikátního prostředku autorského výtvarného projevu. V průběhu workshopu budeme probírat teoretické principy animovaného pohybu, analyzovat existující pohyblivé obrazy a samozřejmě i vytvářet vlastní animace. Na příkladu krátkých animačních cvičení se pokusíme pomocí dodržování i porušování teoretických animačních principů nalézat autorský styl jednotlivých účastníků.

V druhé polovině kurzu budeme pracovat na již zcela autorských krátkých dílech, například na krátkém animovaném loopu, ultrakrátkém filmu, motion plakátu, atp. Účastníci tak mohou na workshop přijít s již promyšlenými náměty či velmi krátkými storyboardy a využít  společný čas na jejich realizaci. V případě zájmu budeme poslední den kurzu věnovat kompozitingu v After Effects či ozvučení děl v Adobe Premiere.

Prostor bude též pro prezentaci portfolií účastníků, která poslouží k vzájemnému seznámení – prosíme, přineste si na flash disku ukázky ze svého portfolia.

Kurz je určen pro účastníky se základní znalostí libovolných kresebně-animačních programů (Adobe Photoshop, Procreate, TVPaint, ToonBoom, Krita, atp.).  Zájemcům můžeme poskytnout počítače s Photoshopem a grafické tablety, přesto doporučujeme přinést si vlastní techniku, abyste mohli pracovat s programy a systémy, na které jste zvyklí. Preferujete-li jiný animační software než Photoshop, vlastní počítač je nutností.

Design nábytku

termín / 15.–19. 7. 2024
vyučující / Štěpán Rous
jazyk kurzu / čj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

Kurz je převážně prakticky zaměřen a jeho část proběhne v dílnách kreativní zóny DEPO2015 (Presslova 14, Plzeň). Předpokládá se manuální zručnost a schopnost pracovat s běžným nářadím.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí:

  • se základy skicování (prostorové kresby – kresba interiéru a objektů, kresba prezentačních skic navržených předmětů),
  • se zásadami navrhování nábytku a předmětů denní potřeby při vytváření prostorových kompozic a zařízení interiéru,
  • s různými materiály používanými v nábytkové tvorbě – výroba prototypu (hotový výrobek si účastníci odnesou domů).

Design šperku / šperkařské techniky

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

Fotografie a vliv algoritmů

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Barbora Mrázková
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Cesta pod povrch fotografie

Během kurzu se zaměříme na médium fotografie a jeho různé podoby v kontextu současného umění. Hlavně pak na „algoritmickou“ povahu současné fotografie, kterou vytvářejí převážně automatické funkce a sady algoritmů vepsané do našich mobilních telefonů a dalších automatizovaných snímajících přístrojů. Vůči těmto automaticky vznikajícím obrazům se pokusíme najít vlastní pozici a pracovat s naší subjektivitou. Součástí dílny budou přednášky a diskuze k souvisejícím tématům a každodenní konzultace rozpracovaných úkolů.

Účastníci kurzu se seznámí s termínem tzv. postdigitální fotografie, prohloubí si kritické myšlení směrem k médiu fotografie, které dennodenně používáme, osvojí si interpretaci vybraných uměleckých děl a možnost reflektovat tuto zkušenost ve své vlastní práci.

Výstupem bude multimediální prezentace projektu vzniklého během kurzu.

Přineste si vlastní digitální fotoaparát, se kterým jste zvyklí pracovat. Požadována je alespoň základní dovednost úprav v editačních programech (např. Photoshop). K dispozici bude počítačová učebna, můžete pracovat i na svém notebooku.

Grafický design a plakát

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Karel Míšek
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Společenský a kulturní plakát

 V oblasti grafického designu je plakát v Evropě i ve světě stále respektovaným způsobem autorského vyjádření. Kurz se zaměřuje na divadelní, filmový a společenský plakát s přesahem do knižní a ilustrativní oblasti. Účastníci však mohou zpracovat i jiné téma dle vlastního výběru. Kurz je vhodný pro zájemce o studium grafického designu a rozvoj současného myšlenkového potenciálu.

K dispozici bude počítačová učebna, nicméně doporučujeme přinést si vlastní notebook s nainstalovaným grafickým programem, se kterým jsou kurzisté zvyklí pracovat. Téma je možné zpracovat i klasickými výtvarnými technikami a výsledný návrh poté převést do elektronické podoby.

Důraz bude kladen na podstatu vizuálního sdělení, jeho formu a členitost vyjádření k tématům, která si účastníci vyberou na místě, nebo sami přinesou. Výsledný plakát bude každému z účastníků vytištěn ve formátu B1 (100 x 70 cm) a vystaven v rámci závěrečné prezentace.

Herní tvorba

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Klára Klánová
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz účastníky provede realitou videoherní branže v Česku i ve světě. Hlavní náplní bude praktická práce na menších projektech pro jednotlivce doplněná teoretickými přednáškami a diskuzemi o tématech, která hýbou videoherním průmyslem. 

Každý účastník během týdne vytvoří několik malých her za použití netradičních herních enginů i práce na papíře. Kurzisté se zároveň dozví o rozdílech mezi samotným hraním a herním vývojem i jak vývoj probíhá od návrhu až po vydání. Zjistí, jaké rozmanité pracovní pozice průmysl nabízí a získají tak lepší představu o tom, která z nich je pro ně nejatraktivnější.

Kurz je vhodný pro každého se seriózním zájmem o herní řemeslo i bez velkých vývojářských zkušeností. Soustředit se budeme hlavně na role vizuální, designové a technické.

Ilustrace

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Eva Bartošová
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Didaktická a knižní ilustrace

Účastníci se v kurzu seznámí s principy a pravidly ilustrace a s různými přístupy k vypravování obrazem. Budou mít možnost poznat chod ateliéru, nahlédnout do úspěšných studentských prací a prolistovat knihy významných českých i světových ilustrátorů. V průběhu týdne vytvoří sérii ilustrací na zadané téma (ilustrace k beletrii, non-fiction literatuře) a budou mít i možnost konzultovat své domácí práce, a to nejen s lektorkou kurzu, ale i s významnou českou ilustrátorkou a vedoucí ateliéru Didaktická ilustrace Renátou Fučíkovou.

Kurz doporučujeme zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách jako součást přípravy k přijímacím zkouškám.

Japonská kaligrafie Shodo

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Mari Kučerahost ČR/JP
jazyk kurzu / čj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

Kurz vás zavede do fascinujícího světa japonské kaligrafie. V úvodu se seznámíte s potřebnými nástroji a jejich správným držením, podíváme na vývoj stylů písma a jejich charakter a vyzkoušíme si techniky tří stylů - kaišo, gjóšo a sóšo. Poznáte japonský způsob vnímání krásy a vztahu k prostoru, prozkoumáte efekt a využití vlastností štětců a papírů dle druhů. 

Cílem kurzu není psát velké množství znaků, ale co nejvíce zažívat proces vyjádření svého nitra. U japonské kaligrafie je totiž nejdůležitější věcí pulzace energie skrze dílo. Není to jen psaní znaků - překládá se jako Cesta psaní a obsahuje i duchovní rozměr. Kaligrafie reflektuje přístup kaligrafa, jeho povahu a fyzický i psychický stav v daném okamžiku. Proto je cenným nástrojem k sebereflexi a sebepoznání. Díky procvičování konkrétního znaku se budete moci soustředit na změny a reakce svého nitra a těla.

Během procvičování začnete tvořit svoji koncepci a kompozici díla, společně zvolíme styl a vhodný štětec i papír pro vaši finální kaligrafii. Budeme trénovat, aby naše energie vycházela ven bez jakékoli překážky a vše - pohyb, rytmus a pulzace - fungovalo v souladu. Cílem těchto cvičení je, abychom už nepřemýšleli hlavou, ale nechali se při vytvoření finálního díla vést pulzací a pohybem své energie z nitra s otevřenou myslí. 

Knižní vazba

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Eva Majerová
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:

-    zavěšovaná vazba s rovným hřbetem
-    dekorování papírů
-    příprava složek a knižního bloku
-    zhotovení knižních desek
-    zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.

Své výrobky si účastníci po skončení kurzu odnesou domů.

Komiks / autorský komiks

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Marie Kohoutová
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je určen pro kreslíře, kteří již s komiksy mají zkušenost a rádi by si zkusili vytvořit kompletní komiksový příběh v rozsahu 3 – 7 stran.

Každý z účastníků si z kurzu odnese jako výsledek své týdenní práce vytištěný příběh ve formě sešitu. Kromě kresby komiksu samého a všeho co s ní souvisí, jako je paneláž, střídání záběrů, lettering atd. si účastníci také navrhnou vlastní obálky.

Během týdne budou kurzisté samostatně pracovat na svém námětu za pomoci techniky, která jim vyhovuje. Může se jednat o perokresbu, kresbu tužkou, akvarel, pastelky nebo i digitální kresbu, pokud zvolí práci na vlastním tabletu.

Aby bylo možné vše stihnout, přihlášení účastníci budou předem vyzváni k zaslání textu (max. 1 str. A4) nebo scénáře, který plánují převést do podoby komiksu. Můžete využít vlastní ale i cizí povídky nebo třeba texty písní či básně. Předtiskovou přípravu dat i tisk samotný zajistíme na místě.

Kresba

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Martin Schwarzhost, SK
jazyk kurzu / sj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Skicovaní  jako nejrychlejší záznam reality a nástroj na generováni nápadů

Díky tomuto kurzu se nejen naučíte, jak skicovat, ale také rozšíříte svůj způsob myšlení. I ta největší díla začínala jako jednoduché skici. Ve světových galeriích můžeme obdivovat skici od světoznámých umělců jako Rembrandt nebo Caravaggio. Dnes se tato část tvorby stává téměř samostatnou kategorií (tzv. "urban sketching" nebo skicáře autorů jako Kim Jung Gi nebo Karl Kopinski). Je to zároveň velmi důležitá dovednost pro jakoukoli oblast vizuálního průmyslu. Věřím, že i díky vlivu umělé inteligence a technologického pokroku nás skicování vrací k lidské podstatě a přibližuje nás k sobě samým. Během tohoto kurzu si projdeme různé techniky a způsoby skicování (ano, skicování nemusí být pouze intuitivní záležitostí). Představíme si vybrané techniky a budeme se snažit skicovat tak, abyste si vytvořili lepší vizuální paměť, což vám později umožní skicovat i z paměti a generovat různé nápady.  Kurz zahrnuje i potřebný teoretický a historický základ, aby účastníci lépe porozuměli základům výtvarného umění a mohli s větší sebedůvěrou zaznamenávat svět kolem sebe.

Serigrafie

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / Said Ismail
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat nebo si prohloubit základní teoretické i praktické zkušenosti v oblasti šablonového tisku a sítotisku s akcentem na tvůrčí užití této technologie.

Účastníci kurzu se seznámí s historií a užitím šablonového tisku, jeho vývojem, podobami, terminologií, technologií a uplatněním. Dále si v jednotlivých praktických cvičeních vyzkouší používané stroje, nástroje, materiály, pracovní postupy.

Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli projít široké spektrum různých technik v serigrafii od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnější. Cílem je získat povědomí o škále výrazových možností uplatnitelných ve vlastní výtvarné tvorbě, které tato tradiční grafická disciplína nabízí.

Socha

termín / 15.-19. 7. 2024
vyučující / BcA. Daniel Doležal
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Z myšlenky socha, aneb návrh autorského objektu a jeho zhotovení za pomocí tradiční metody sádrového odlitku.

Kurz účastníky provede procesem vzniku sochařského díla od myšlenky po sádrový odlitek.

Společně nahlédneme pod povrch tradiční techniky využívané sochaři již po celá staletí. Zvolené téma si zanalyzujeme a sestavíme návrhovou část, kterou prostřednictvím společné debaty přetvoříme na samotné autorské dílo. K jeho uchování nám poslouží technologie takzvané „ztracené“ či „blind“ formy ze sádry a následného sádrového odlitku a jeho úprav.

Kurz je vhodný i pro účastníky bez předchozí zkušenosti - společně si celou technologii probereme a osvojíme.

Na konci kurzu bude každý účastník autorem svého vlastního sochařského díla, které si bude moci ponechat jako inspiraci pro svoji budoucí tvorbu.

Týden 3 (22. - 26. 7. 2024) / registrace ukončena

AI v kreativním designu

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Michal Pustějovský
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / AI v kreativním designu s ml5.js

Kurz účastníky zavede na křižovatku umění a technologie - nabízí jedinečnou příležitost prozkoumat, jak může strojové učení proměnit interaktivní design. Během workshopu se účastníci naučí integrovat modely umělé inteligence do svých webových projektů, čímž vytvoří dynamické a responsivní umělecké instalace a digitální zážitky. Pro plynulý průběh učení je vyžadována základní znalost Processingu, JavaScriptu nebo podobného programovacího jazyka.

Připojte se k nám a objevte potenciál umělé inteligence ve vašich kreativních projektech, od interakcí založených na webkameře po umělecká díla ovládaná gesty.

Tento kurz je vhodný pro umělce, designéry i zvědavé programátory, kteří chtějí rozšířit svůj repertoár nástrojů a vidění v digitálním věku.

Požadavky:
Základní znalost Processingu, JavaScriptu, Pythonu nebo podobného programovacího jazyka podmínkou.
Doporučuje se znalost základů webového vývoje (HTML/CSS).
Notebook s webkamerou, moderním webovým prohlížečem a nainstalovaným editorem kódu (Sublime, Visual Studio Code).
Vášeň pro učení se o křižovatce umění a technologie.

Analogová černobílá fotografie

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je zaměřen na základy analogové černobílé fotografie.
Účastníci budou potřebovat vlastní analogový manuální fotoaparát (ideálně jednooká nebo dvouoká zrcadlovka).

Teoretická část
Princip vzniku fotografického obrazu

Praktická část - postupy tvorby analogové černobílé fotografie
Ovládání přístroje, stanovení expozice
Fotografování v exteriéru – plenér, město, fotografický výlet
Zpracování nafoceného materiálu – práce ve fotokomoře
Vyvolání negativu, zvětšování fotografií, finální úpravy
Archivace fotografických materiálů (negativ, pozitiv)

Další možnosti:
Scanování negativu
Fotografie bez fotoaparátu – fotogram

Architektura

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Petr Klíma
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je věnován praktickým i teoretickým aspektům architektury. Základním pilířem kurzu je přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci. Tyto znalosti a schopnosti účastníci uplatní při řešení jedné menší a jedné hlavní praktické úlohy (návrh „domu pro mě“), a to prostřednictvím tradičních, případně i digitálních technik podle možností každého z účastníků. Součástí kurzu budou i přednášky o architektuře od konce 19. století do současnosti, a to včetně aktuálních témat (kvalita vystavěného prostředí, environmentální hledisko atd.). Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.

Design interiéru

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Jana Potiron
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Interiérový design je interdisciplinárním oborem a věnuje se základním charakteristikám vnitřního prostoru, porozumění budovám i materiálovým a povrchovým kvalitám.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy interiérové tvorby a navrhování prostor s důrazem na pochopení vztahů mezi člověkem a jeho prostředím. Praktická zadání (sestavení concept boardu, skicování, výroba modelů), která směřují k udržitelným řešením v nábytkové tvorbě, jsou doplněna teoretickými přednáškami.

Účastníci se seznámí s celým designérským procesem od skici k realizaci a se současnými styly. Získají základní znalosti z oblastí ergonomie a plánování prostor, materiálů a výrobních technologií. Výuka je podpořena ukázkami fyzických vzorků materiálů, které jsou součástí unikátní materiálové banky na fakultě.

Design šperku / autorský šperk

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Daniel Jirkovskýhost
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

téma / IDENTITA

Kurz je určen zejména pro pokročilé šperkaře, kteří jsou již seznámeni se základními šperkařskými technikami a kteří mají základní přehled o soudobém šperku.

Identita je chápána jakožto schopnost jedince uvědomit si svou svébytnost, na základě které se odlišuje od ostatních, ale díky které si zároveň uvědomuje svůj původ a zařazení ve společnosti. K tomu lze využít šperk jako prostředek komunikace.

Jakým způsobem lze najít a dotvořit identitu skrze šperk? Jak svou identitu komunikovat s okolím? Lze využít svou identitu k tvorbě, a eventuálně jak? Je možné trénovat odvahu svou identitu projevovat?

Během pěti dní se budeme intenzivně zaměřovat na identitu jednotlivých účastníků workshopu. Na základě kreativních cvičení budeme společně prohlubovat vědomí o naší identitě, původu a kultuře. Poznatky z jednotlivých cvičení pak budeme využívat k tvorbě komunikačního prostředku - šperku. Nedílnou součástí workshopu bude budování sebevědomí takový šperk nosit a vytvářet tím diskusi ve společnosti. Další částí workshopu budou doprovodné přednášky o jednotlivých současných šperkařích, kteří svou identitu reflektují ve své práci.

Figurální kresba

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Martin Prachař
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

Ilustrace/autorská kniha

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Marto Kelblhost
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Autorská kniha představuje unikátní disciplínu, v níž má umělec možnost zdokonalit své umělecké dovednosti a vyjádřit svoji kreativitu. Kurz se specializuje na fenomén ilustrovaných autorských knih a nabízí účastníkům detailní pohled na proces tvorby. Je ideální pro zkušenější tvůrce, kteří chtějí prohloubit své dovednosti a experimentovat s různými formáty, aby mohli vytvořit neotřelý příběh a najít optimální výtvarnou cestu k vytvoření jedinečného díla.

Během kurzu prozkoumáme různé malířské a kreslířské techniky, které pomáhají překonat obavu z prázdného papíru a které mohou být klíčové při vytváření autorské knihy. Výsledkem práce bude maketa, která je vhodná nejen k osobní prezentaci, ale také k účasti ve výtvarných soutěžích.

Japonské techniky tisku

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Nagisa Yagihost, JP
jazyk / jp s tlumočením do aj
cena / 5 990 Kč (260 EUR)

téma / Slupovací páskový tisk – nové tiskařské umění z Japonska

Tento kurz představuje moderní japonskou tiskařskou techniku, která k vytvoření zajímavých uměleckých děl využívá běžně dostupné materiály.

Tradiční tiskařské umění vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti a obvykle vzniká tlakem na desku pomocí nástrojů a tiskařského vybavení. V tomto kurzu se však pracuje s běžnou papírovou lepicí páskou, akrylovými barvami a akrylovými emulzemi. Obrazy se vytváří přímo na karton oblepený páskou a následně se dílo přenáší na papír.

Díky velké přilnavosti akrylových emulzí lze na pásce zaznamenat i velmi jemné detaily. Během schnutí emulze lze pokračovat v malbě a tím jednotlivé tahy štětce a překrývající se barvy zachytit jako vrstvy. Vznikne tak jedinečné tiskařské umělecké dílo.

Tuto techniku si můžete vyzkoušet bez jakýchkoliv předchozích zkušeností či odborných znalostí a objevíte úplně nové možnosti v oblasti tiskařského umění.

Nagisa Yagi se ve své umělecké práci zaměřuje na tiskové techniky, pedagogicky působí na Joshibi University of Art and Design v Tokiu.

 

Litografie

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz účastníky provede základy tradiční grafické techniky litografie. V průběhu týdne získají informace o jejím objevu, vývoji a pozici ve vztahu k jiným tiskovým technologiím. Seznámí se s nástroji, stroji a materiály používanými v  litografii. Prakticky si vyzkouší postupy přípravy litografického kamene broušením a zrněním. Dle individuálních schopností a zkušeností pak budou realizovat vlastní výtvarný motiv na kameni vybranou technikou.

Dále se kurzisté seznámí s předtiskovou přípravou motivu na kameni a možnostmi reprodukce při tisku ve stroji i bez něj. Cílem praktické realizace je, vedle získání základního povědomí o technologii tisku z kamene, zejména ověření výrazových možností této tradiční grafické disciplíny v oblasti volné grafiky.

Pracoviště kamenotisku na FDU je svým vybavením unikátní v rámci celého středoevropského regionu.

Logo a vizuální identita

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Eva Hudečková
jazyk kurzu / čj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Logo a vizuální identita významného plzeňského parku, arboreta či zahrady

Během týdenního kurzu si účastníci vyzkouší tvorbu značky a vizuální identity pro významný plzeňský park, arboretum či zahradu. Konkrétní místo bude včas upřesněno a účastníci ho v úvodu kurzu i navštíví.

Všechny principy a postupy jsou nastaveny tak, aby účastníci byli v budoucnosti schopni nabyté znalosti uplatnit pro vlastní potřebu – sebeprezentaci, tvorbu vlastní značky, vizuálu firmy a podobně. Výsledkem práce bude komplexní vizuální styl – od orientačního systému areálu a piktogramů, přes dárkové předměty, trička, až po vizitky, plakáty a jiné tiskoviny. To vše bude implementováno do působivé prezentace, která bude součástí závěrečné výstavy všech prací.

Účastníci se seznámí s aktuálními trendy v oblasti tvorby corporate identity. Naučí se pracovat s výtvarnou zkratkou, písmem, porozumět typografii a vytvořit funkční vizuální identitu s potřebnou prezentací, vhodnou také k účastem v rozličných soutěžích. Předpokládá se znalost práce v programu Adobe Illustrator.

Malba / výtvarné styly

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Andrea Uhliarová
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

téma / Realistická abstrakce a abstraktní realismus

Kurz seznámí účastníky s přechodem od realistické malby k abstraktní tvorbě. Nastíníme si historické mezníky  tohoto vývoje, jeho příčiny a důsledky. Pokusíme se tyto poznatky uchopit v praxi v cílených malířských úkolech prohloubením citlivosti pro barvu, prací s barevnými kontrasty a barevnou modelací. Zorientujeme se v prostoru obrazu díky pochopení určitých konstruktů a schémat jeho výstavby. Vycházíme z myšlenky, že umění je mnohovrstevnatý proces, jehož složky je možné osvětlit. Každý úkol je průběžně konzultován s přihlédnutím na individuální potřeby a zkušenosti účastníka. Díla jsou vzájemně konfrontována a diskutována. Po absolvování kurzu si účastníci odnáší zkušenost s abstrahovanou i abstraktní tvorbou a širší povědomí o kontextu moderního malířství.

Storyboard

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Miroslav Mochost
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz proběhne pod vedením profesionálního autora storyboardů (www.mirekmoc.com)
Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro reklamu a film. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů.

Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.

‒ principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
‒ praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
‒ převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
‒ tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
‒ tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
‒ kresba s minimální předlohou
‒ různé druhy perspektivy
‒ kompozice

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).

Videotvorba

termín / 22.-26. 7. 2024
vyučující / Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří mají minimálně základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a ovládají práci v editačních programech pro střih videa.

Hlavním zaměřením letošního kurzu bude práce na přípravě a realizaci přímého přenosu videoobrazu. Účastníci poznají principy a postupy využívané v živém vysílání.

Díky technickému zázemí bude prostor pro seznámení se s pokročilou technologií snímání obrazu, jeho následným zpracováním a distribucí do internetové sítě. Bude možné simulovat plnohodnotný „televizní živák“ i specifická vysílání pro sociální sítě. Účastníci si vyzkouší pestrou škálu dovedností, které jsou potřebné pro kvalitní živé vysílání.  Stejné principy jsou aplikovatelné i do další autorské videotvorby. Nedílnou součástí práce je vedle technické a technologické zručnosti a gramotnosti také příprava obsahu po ideové stránce. Témata a situace zpracovávané během kurzu budou vycházet ze zájmů a zaměření kurzistů.

Virtuální realita

termín / 22.–26. 7. 2024
vyučující / Jan Kokolia
jazyk kurzu / čj, aj
cena / 5 190 Kč (220 EUR)

Kurz účastníky provede světem virtuální reality. Seznámí je s postupy práce ve VR prostředí a s možnostmi, které virtuální realita nabízí, včetně zkoumání jejích hranic. Během týdne projdou všemi fázemi práce od výběru tématu, přes vytvoření konceptu, přípravu assetů, jejich kompletaci do scény, až po nazvučení a export.

Projekty budou zaměřeny na vybudování osobního metaversu, virtuálního portfolia, nebo realizaci osobního VR memory palace.

Předpokladem je znalost základů práce se softwarem Blender či jiným 3D softwarem.

Ke stažení