mga main banner

Studuj magistra na Sutnarce!

Přihlášky přijímáme do 30. dubna 2024. Přijímací talentové zkoušky proběhnou 16. května 2024.
Podat e-přihlášku Nabídka studia

Přijímací řízení

Do navazujícího magisterského studia je možné podávat pouze jednu přihlášku na právě jednu specializaci. Za přihlášku se neplatí žádné poplatky.

Přijímací řízení sestává z prezenčního pohovoru, na který uchazeči přinesou portfolio prací mapující jejich dosavadní tvorbu a zároveň návrh projektu, který hodlají realizovat v průběhu svého studia. Motivační pohovor se zaměří i na předchozí studijní, profesní a životní zkušenosti.

Jaké dostanete hodnocení?

Portfolio, motivační pohovor a dosažené profesní výsledky jsou ohodnoceny bodově. Výsledné rozhodnutí má podobu přijat/nepřijat. Počet přijatých uchazečů se řídí kvótou, kterou stanoví fakultní komise a která je zároveň podřízena rozhodnutí univerzity o celkovém počtu přijímaných na fakultu. Pořadí uchazečů je tajné. K hodnocení se dostane pouze daný uchazeč přes své unikátní přihlášení.

Je po přijímačkách, co dál?

Pokud uchazeči v době konání přijímacího řízení neměli dostudováno alespoň bakalářské vzdělání, je třeba si pospíšit. Kopii vysokoškolského diplomu je potřeba doložit v termínu uvedeném v Podmínkách přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro aktuální akademický rok. Pokud uchazeči absolvovali vysokou školu v zahraničí, doloží úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kopii cizojazyčného vysokoškolského diplomu.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobnější informace k přijímacímu řízení  naleznete v dokumentech níže. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím obraťe na naši studijní referentku.