Uchazec_MainBannerWeb

První krok za titulem MgA.

Podat e-přihlášku Nabídka studia

Magisterské studium umění? Jste tady správně!

Vše, co potřebujete vědět k přijímacímu řízení, se dozvíte z textu a dokumentů níže. Máte ještě dotazy? Pište, volejte, rádi vám poradíme.

Nejdříve trocha faktů

Všechny magisterské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a patří do oblasti 31 Umění.
Jedná se o programy se specializacemi (ateliéry).
Standardní doba studia jsou 2 roky, bezplatně si studium můžete prodloužit o další 1 rok.
Forma studia je prezenční, po absolvování získáte titul MgA. (magister artis).

Všechny souhrnné a potřebné informace jsou každoročně uváděny v dokumentu Podmínky přijímacího řízení. Stejně jako další podrobné informace k přijímacímu řízení, k jeho jednotlivým fázím a důležitým termínům, jej naleznete mezi dokumenty níže.

Podrobné informace o jednotlivých ateliérech naleznete v sekci Ateliéry a pracoviště.

Jak na přihlášku

V rámci přijímacího řízení podáváte jen jednu přihlášku do jednoho ateliéru, respektive programu. Lepší než střelba od boku je proto pečlivá příprava. Prohlédněte si stránky ateliérů, uměleckých osobností, které je vedou, přijďte na Den otevřených dveří nebo si zkuste přípravný kurz na letní škole ArtCamp. Můžete se také obrátit s prosbou o konzultaci svého portfolia na vedoucí ateliérů a další pedagogy.

Pokud se stane, že ateliérová komise nezhodnotí vaše portfolio nebo styl práce jako vhodný pro přijetí do vámi zvoleného ateliéru, nezoufejte. Stále ještě máte šanci. Na základě doporučení jedné ateliérové komise, může Vaše práce posoudit některá další ateliérová komise v rámci celého programu. A třeba to bude trefa do černého! Při zvažování přihlášky se tedy také podívejte, jaké další ateliéry tvoří celý studijní program.

Jak zkouška probíhá?

Pokud se neděje nic mimořádného, třeba epidemie, probíhá jednokolové přijímací řízení prezenčně.

Na fakultu se dostavíte osobně a přinesete portfolio mapující vaši dosavadní tvorbu a návrh projektu, který hodláte realizovat v průběhu svého studia. Podobu portfolia stanovují jednotlivé ateliéry a konkrétní informace naleznete v dokumentu ke stažení níže.

Nad portfoliem a ohledně vašich předchozích studijních, profesních i životních zkušeností probíhá motivační pohovor. Ateliérové komisi je také třeba doložit výsledky předchozího absolvovaného studia, trofeje ze soutěží, kterých jste se zúčastnili, a úspěchy na profesním poli.

O přijetí ke studiu rozhoduje fakultní komise.

Jaké dostanete hodnocení?

Portfolio, motivační pohovor a dosažené profesní výsledky jsou ohodnoceny bodově. Výsledné hodnocení má podobu přijat/nepřijat. Ateliér nemůže přijmout všechny uchazeče. Řídí se kvótou, kterou mu stanovila fakulta, respektive fakultní komise. A ta je zase podřízena rozhodnutí univerzity o celkovém počtu přijímaných na fakultu. To jsou věci, které spoluovlivňují fakt, zda jste nakonec přijati, či nikoli. Nejdůležitější je ovšem váš talent. Pořadí uchazečů je přísně tajné. K ohodnocení vašeho výkonu se dostanete jen vy sami přes unikátní přihlášení.

Je po přijímačkách. Co dál?

Pokud jste v době konání přijímacího řízení neměli dostudováno alespoň bakalářské vzdělání, je třeba si pospíšit. Kopii vysokoškolského diplomu je potřeba doložit v termínu uvedeném v Podmínkách přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro aktuální akademický rok. Pokud jste absolvovali vysokou školu v zahraničí, doložíte úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kopii cizojazyčného vysokoškolského diplomu.

Těšíme se na vás!

Pokud jste u zkoušky neuspěli, nezoufejte. Přihlaste se na přípravný kurz, zajděte na konzultaci, pracujte na sobě. Každý rok je jiný. Rozvine se váš talent, změní se skupina uchazečů, v rámci které jste posuzováni. Pokud se na hodnocení vašich prací neshodnete s vedoucím ateliéru, neznamená to, že nemáte talent absolutně. V umění hraje velkou roli styl. Zkuste své práce prezentovat v jiném ateliéru, jistě nakonec naleznete spřízněnou duši.

Pokud jste uspěli, co potom?

Potom již hurá na palubu!

Už jen zápis ke studiu a těšíme se na vás!

Důležité informace pro uchazeče o studium