magisterske_studium mainbanneruzkyweb

Magisterské studium

Mluviti stříbro, mlčeti zlato, studovati umění k nezaplacení: ARS AURO PRIOR.
Objevte své pravé mistrovství!
Naše ateliéry Uchazeč

Proč pokračovat ve studiu umění právě na Sutnarce?

Přistupujeme ke studentům jako k partnerům. Podpoříme vás při realizaci vašeho projektu.

Standardem je stáž v cizině, spolupráce na projektech vycházejících z praxe, preinkubace a vedení práce externími špičkovými osobnostmi. Třetina vašich spolužáků bude z evropských škol.

Studium je branou do profesního života.

Vstupte do něj jedním z 19 nabízených ateliérů!

Bedekr magistra

Studium je dvouleté, bezplatně lze studovat tři roky. Fakulta má kreditní systém a drží certifikát ECTS. To absolventům usnadňuje uznání studia v zahraničí. Studium je prezenční, takže se bez vaší přítomnosti neobejdeme. Kdykoliv v průběhu studia je třeba vykonat zkoušku z anglického jazyka obtížnou jako maturitní zkouška. Každý semestr studenti absolvují klauzurní zkoušku. Závěrečná práce je praktická. Po její obhajobě skládají studenti teoretickou zkoušku.

V rámci studia řešíte projekt, s nímž jste se přihlásili do přijímacího řízení. Studuje se v programech se specializacemi, nebo jak se říká na uměleckých školách - ateliéry. První tři semestry studia si volíte tzv. „vedlejší“ ateliér.

Fakulta nabízí čtyři programy, které jsou uspořádány následovně:

Audiovize, specializace: Animace, Fotografie, Interaktivní design, Mediální ilustrace, Multimédia

Design a užitá tvorba, specializace: Design nábytku a interiéru, Fashion design, Keramický design, Produktový design, Environmentální design pro architekturu

Grafický design a ilustrace, specializace: Didaktická ilustrace, Grafický design a digitální média, Grafický design a vizuální komunikace, Komiks a ilustrace pro děti

Výtvarná umění, specializace: Grafika, Kov a šperk, Malba, Nová média, Socha a prostor

Ve všem důležitém vás naviguje studijní referentka a univerzitní International office.