galerie_inkubator mainbanneruzkyweb

Galerie Inkubátor

Mutační prostor pro umění, para-kurátorské projekty a vzdělávání.

Galerie Inkubátor se nachází v přízemí budovy Sutnarky. Její prostory nemají pevný formát – jsou k dispozici studentům a umělcům, hodí se na experimentování, workshopy, filmové prezentace i přednášky. Prostory lze podle potřeby upravovat, místo stěn mají okna.

Galerie Inkubátor se každoročně zapojuje do festivalu Jeden svět prostřednictvím kurátorské výstavy k tématu festivalu a v minulosti hostila sólové výstavy Zdeňka Fránka, Adama Železného nebo Radovana Kodery i skupinové výstavy ateliéru Interaktivního designu a ateliéru Socha a prostor.

Aktuální program Galerie Inkubátor můžete sledovat na jejím Facebookovém profilu.

Vybrané výstavní projekty

Land art / Prorůstání - od země k zemi

Od země k zemi prorůstající land-artová díla vytvořená v rámci česko-bavorského přeshraničního projektu byla prezentována na kolektivní výstavě. Putovní výstava zdůrazňuje potřebu dialogu o významu land artu a podporuje jeho rozvoj mezi mladými umělci. Zahájit debatu o umění, které mizí, je důležitější, než by si člověk mohl myslet. Ve většině případů se zdá, že land art jednou z velmi mála uměleckých forem, které jdou doslova proti všem komerčním tendencím, představují výzvu pro uchovávání uměleckých děl a zpochybňují institucionální výstavní formáty. Jak vystavovat umění, které je vytvořeno k tomu, aby bylo prezentováno venku, nebo – přesněji řečeno – které existuje ze své podstaty v přirozeném vztahu s přírodou? Dojem z land-artových instalací divákovi proto zprostředkovávají fotografie.

V roce 2018 studenti ateliéru Socha a prostor pod vedením Jiřího Beránka a Benedikta Tolara rozšířili v okolí hradu Klenová vznikající land-artovou stezku souborem objektů „Už není kam". Další čtyři díla na Klenové vznikla v rámci česko-německého sochařského sympozia. V roce 2019 se pak sochařské sympozium konalo na německé straně ve městě Vilseck, kde tvorba probíhala podél řeky Vils. Pro své umělecké realizace na Klenové a v německém městě Vilseck byly vedle studentů Sutnarky přizvány i čtyři další umělkyně z Čech a Německa - Tereza Fišerová, Kateřina Kubalová, Hanna Regina Uber a Herta Wimmer-Knorr. Za symbolické vyvrcholení projektu můžeme považovat  land-artovou realizaci v zaniklé osadě Bügellohe u města Schönsee. Autorem konceptu díla byl pedagog Benedikt Tolar.

Výstava v Galerii Inkubátor představila fotografickou dokumentaci studentů ateliéru Užitá fotografie vedených Vojtěchem Aubrechtem, kteří objektivem zaznamenávali zmíněné jedinečné umělecké zásahy do krajiny, a to jak na hradě Klenová tak v německém Bügellohe. Do prostorové instalace integroval tyto fotografie kurátor výstavy Jan Van Woensel. Součástí výstavy bylo představení stejnojmenné publikace navržené vedoucími navazujícího magisterského ateliéru Grafický design Rostislavem Vaňkem a Kristinou Fišerovou. Tato publikace zmíněné umělecké počiny, ale také příběhy míst na obou stranách hranice, reflektuje.

Adam Železný - Alternativní metody výroby keramiky

Adam Železný (*1986) klade ve své tvorbě důraz na akci, která jeho práci staví na pomezí užitého a volného umění. Je milovníkem materiálů, obzvláště přírodních. S tím úzce souvisí možnosti zpracovávání a řemeslo. V průběhu studií na SUPŠ v Bechyni začal pociťovat jistou náklonnost ke keramickým materiálům a jejich zpracovávání. Proto ve studiu dál pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Keramiky a porcelánu, kde v roce 2014 diplomoval pod vedením Maxima Velčovského.

Výstava byla prezentací pokusů uskutečněných v rámci doktorského studijního programu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér Keramika a porcelán. Výsledkem experimentu jsou keramické objekty, na kterých Adam Železný demonstruje vliv exploze, respektive působení tlaku vyvolaného rychlou energetickou přeměnou, na plastické keramické těsto. Autor tak poukazuje na možnosti využití této nekonvenční techniky tvarování keramického materiálu.

Reflections - Odrazy

Výstava, která byla součástí doprovodného programu festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Plzni, představila výběr z klauzurních prací. Práce napříč ateliéry propojilo jedno téma - IDENTITA. K vidění byly například šperky, keramika, malby, fotografie, ale také design.