Laureati_MainBannerWeb

Laureáti CLS

Vítejte ve společnosti mimořádných uměleckých osobností i institucí, které významně ovlivňují světové umění a design.

2023

Magdalena Jetelová / sochařka a výtvarnice / CZ
Universität für angewandte Kunst Wien
/ vysoká umělecká škola / AT 
Printed Matter, Inc.
/ nezisková organizace / USA

2022

Stuart Haygarth / designér / GB
Bauhaus Universität Weimar / vysoká umělecká škola / DEU
ZKM Karlsruhe / Centrum pro umění a média / DEU

2021

Stefan Sagmeister / grafický designér / AT
ArsElectronica Linz / kulturní, vzdělávací a vědecké centrum / AT
Kunst Akademie Düsseldorf / vysoká umělecká škola / DEU

2020

Nigel Holmes / grafický designér, ilustrátor, grafik / USA
Neville Brody / grafický designér, typograf / GB
HIT Holon Institute of Technology / multidisciplinární vysoká škola / ISR
Svenska Tecknare / Asociace švédských ilustrátorů a grafických designérů / SWE

2019

Pekka Loiri / grafický designér / FIN
Milton Glaser / grafický designér / USA
Warren Lehrer / spisovatel a grafický designer / USA
Kit Hinrichs / grafický designér / USA
doc. Ing. arch. Václav Aulický / architekt / CZ

2018

doc. akad. mal. Helena Krbcová  / fashion designérka a pedagožka / CZ
Eric De Groat a ArkDes / Švédské národní centrum pro architekturu / SWE
Gerrit Rietveld Academie / vysoká umělecká škola / NL
Taiwan Design Center / kulturní centrum / TWN    
Stichting NDSM-werf / kreativní zóna, Amsterdam / NL

2017

prof. Piotr Bożyk / designér a pedagog / PL
Seymour Chwast / grafický designér, ilustrátor / USA
prof. Victor Margolin / pedagog, vědec, spisovatel / USA
prof. Stanislav Stankoci / umělec a pedagog / SR
Richard Saul Wurman / tvůrce information architecture / USA

 

2016

Anthon Beeke / grafický designér / NL
Gere Kavanaugh / designérka / USA
Pratt Institute / vysoká umělecká škola / USA
prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / grafický designér, typograf a pedagog / CZ
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. / historik a teoretik umění, výtvarník, pedagog / CZ

2015

Milan Grygar / výtvarník / CZ
William Lobkowicz a Lobkowiczké sbírky / USA-CZ
prof. Lech Majewski / grafický designér, pedagog / PL
prof. R. Roger Remington / grafický designér, historik grafického designu, pedagog / USA
prof. Jan Solpera / grafický designér, typograf, grafik, pedagog / CZ
AIGA, the professional association for design / profesní sdružení pro design / USA
Art Institute of Chicago / muzeum umění / USA
Museum of Modern Art / muzeum moderního umění / USA
Plzeň 2015, o.p.s. a předseda správní rady Mgr. Martin Baxa / kulturní organizace / CZ

2014

Steven Heller dr. h. c. / teoretik designu, art director, pedagog / USA
prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler / grafický designér, pedagog / CZ
doc. Jiří Šetlík / teoretik umění, pedagog / CZ
The J. Paul Getty Trust / umělecká instituce / USA
Uměleckoprůmyslové museum v Praze / CZ

2013

prof. akad. mal. Jiří Šalamoun / ilustrátor, grafik, grafický designér, pedagog / CZ
prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D. / grafický designér, pedagog / CZ
prof. emer. Gyula Ernyey / teoretik designu, pedagog / HUN
prof. Markus Dreβen / grafický designér, pedagog / DEU
Cooper – Hewitt National Design Museum / muzeum / USA

2012

prof. akad. mal. Adéla Matasová / multimediální výtvarnice / CZ
prof. akad. soch. Václav Šerák / designér, sochař - keramik / CZ
prof. akad. mal. Pavel Nešleha in memoriam / malíř, kreslíř, grafik, fotograf, pedagog / CZ
doc. akad. mal. Josef Mištera / ilustrátor, pedagog, zakladatel Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / CZ

Kompletní seznam laureátů Ceny Ladislava Sutnara s jejich medailonky a fotografiemi z udílení cen najdete v dokumentu ke stažení níže na této stránce.

Cena Ladislava Sutnara 2023

Magdalena Jetelová / CZ
Cenu Ladislava Sutnara obdržela za mezioborové projekty na pomezí konceptuální tvorby, land artu, architektury, sochy a světelné projekce zasazené do konkrétního prostoru, stejně jako za dlouholetou pedagogickou činnost.

Magdalena Jetelová, která je světově respektovanou uměleckou osobností, si získala pozornost monumentálními objekty se silným politickým podtextem již za svého působení v rodné vlasti, kde se zároveň vůči tehdejší oficiální výtvarné scéně vymezovala dalšími uměleckými aktivitami. Po odchodu do Spolkové republiky Německo v roce 1985 se etablovala na mezinárodním poli nejen svými jedinečnými projekty, ale také pedagogickým působením na prestižních uměleckých školách, jakými jsou Kunstakademie Düsseldorf a Akademie der Bildenden Künste München.    


Universität für angewandte Kunst Wien / AT
Uznávaná umělecká univerzita získala ocenění za svou činnost, která vychází z historických tradic, zároveň však rozvíjí nové myšlenky, jak spoluvytvářet a řídit proměny technologií a médií.

Universität für angewandte Kunst Wien je nástupkyní C. k. školy umění a řemesel z roku 1867, která byla úzce propojena s někdejším muzeem umění a průmyslu (dnes Museum für angewandte Kunst). V roce 1941 získala vysokoškolský statut a v roce 1970 titul univerzity. Nynější název nese od roku 1998. Její činnost je zaměřena nejen na oblast výuky, ale i výzkumu, jehož úkolem je reagovat na aktuální společenské výzvy, navrhovat pracovní postupy otevřené vůči společnosti a aktivně realizovat výsledky ve veřejném diskurzu orientovaném na změnu.

 
Printed Matter, Inc. / USA
Přední světová nezisková organizace obdržela ocenění za šíření a propagaci artists’ books, publikací koncipovaných jako svébytná umělecká díla.

Společnost Printed Matter, kterou roku 1976 založila skupina osobností působících v oblasti umění (mezi jinými Sol LeWitt a Lucy Lippard), vznikla jako reakce na rostoucí zájem o publikace vytvářené samotnými umělci. Ve svém komplexním pojetí jsou artists’ books i nadále pozoruhodným odrazem aktuálních uměleckých postupů. Současně s tímto mezinárodním fenoménem založila společnost Printed Matter veletrhy New York Art Book Fair a Los Angeles Art Book Fair, které se staly největšími světovými centry distribuce a výzkumu artists’ books a souvisejících publikací.

Cena Ladislava Sutnara 2022

Stuart Haygarth / GB
Významný britský umělec a klíčová osobnost současného designu, získal Cenu Ladislava Sutnara za svou tvorbu, v níž se věnuje především otázkám ekologie, tematice odpadu a nadprodukce.

Ústředním motivem Haygarthových objektů a instalací je povýšení běžných či vyřazených předmětů každodenního života na luxusní produkt. Důležitou součástí jeho tvorby je zároveň příběh, proces shromažďování a třídění materiálů. Za jeden z umělcových nejúspěšnějších návrhů je považován dnes už ikonický lustr Tide z roku 2005, vytvořený z různobarevných, většinou plastových předmětů vyplavených na pobřeží. Za jeho působivostí stojí nejen vizuální kvality, ale – stejně jako v případě dalších děl – silný koncept.


Bauhaus-Universität Weimar / DEU
Renomovaná vysoká umělecká škola získala ocenění za naplňování Gropiovy vize Umění a technika – nová jednota svou specializací na umělecké a technické oblasti a mezioborovou spoluprací.

K tradici svého významného předchůdce, který dal vzniknout novému typu moderní umělecké školy, se univerzita od roku 1996 hlásí nejen svým jménem, ale i chutí experimentovat, mezinárodní otevřeností a kreativitou. Její fakulty a výzkumné obory nabízejí široké možnosti výuky ve čtyřech desítkách studijních programů, zahrnujících výtvarné umění, design, vizuální komunikaci, mediální design, mediální studia, informatiku, architekturu, stavební inženýrství, vědu o materiálech, technologie zpracování, životní prostředí a management.


ZKM - Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe / DEU
Celosvětově uznávaná kulturní instituce působící na pomezí umění a vědy získala Cenu Ladislava Sutnara za výzkumné aktivity, projekty a vzdělávání v oblasti digitalizace umění.

ZKM Karlsruhe bylo založeno v roce 1989 s posláním zkoumat možnosti propojení tradičního umění a mediálních technologií. Zabývá se širokým spektrem médií a žánrů – jak uměním v prostoru, jako je malba, fotografie a sochařství, tak uměním odvíjejícím se v čase, jako film, video, mediální umění, hudba, tanec, divadlo a performance. Svou výzkumnou platformou s mediatékou, knihovnou a výstavními prostory poskytuje vědcům a umělcům z celého světa ideální podmínky pro realizaci teoretických i praktických projektů.

 

Cena Ladislava Sutnara 2021

Stefan Sagmeister / AT

Cenu Ladislava Sutnara získal za odvahu, s níž se celý život věnuje grafickému designu.  Tento obor vystudoval na Univerzitě užitých umění ve Vídni a v rámci Fulbrightova stipendia na Pratt Institute v New Yorku.  V roce 1993 založil studio Sagmeister Inc. v New Yorku. Od té doby navrhoval loga, grafiku a obaly pro tak rozmanité klienty jakými jsou Rolling Stones, HBO, Guggenheimovo muzeum a Time Warner. Dlouhodobě spolupracuje s hudebníky Davidem Byrnem a Louem Reedem. Je držitelem řady významných ocenění a jeho práce byly vystaveny v Curychu, Vídni, New Yorku, Berlíně, Japonsku, Ósace, Praze, Kolíně a Soulu. Žije a pracuje v New Yorku, kde vyučuje na School of Visual Arts.


ArsElectronica Linz / AT
Kulturní, vzdělávací a vědecké centrum ArsElectronica obdrželo Cenu Ladislava Sutnara za podporu sepjetí umění, technologie a společenských věd a za příkladné a dlouhodobé budování prostoru pro svobodnou demonstraci průkopnických prototypů, nových forem komunikace, inovativních obchodních modelů a prorockých děl umělců.

Společnost ArtsElectronica byla založena v roce 1979. Její filosofie je postavena na postulátu, že digitalizace není technologickým, ale společenským vývojem. Instituce se v průběhu let úspěšně vyvíjela, zmnožovala své aktivity a aktiva a prokázala tak opodstatněnost myšlenek, které stály na počátku jejího vzniku. Prostřednictvím své činnosti reflektuje rychlý průběh digitální revoluce.  


Kunst Akademie Düsseldorf / DEU
Renomovaná vysoká umělecká škola získala ocenění za dlouhodobou kvalitu, s níž poskytuje vzdělávání na poli umění a za nebývalou podporu kosmopolitního dialogického ducha umění.

Jedná se o instituci s dlouhou historií tradující se do šedesátých let 18. století. V průběhu svého vývoje a fungování se stala mezinárodně uznávanou. Mezi vrcholy jejího přínosu pro kulturní dědictví patří tzv. düsseldorfská malířská škola z 1. poloviny 19. století nebo období od konce 50. do konce 70. let 20. století, kdy je spojena se jmény jako např. Joseph Beuys, Heinz Mack, Otto Piene, Gerhard Richter a Günther Uecker. V současné době je její koncepce vzdělávání považována za jednu z nejliberálnějších na světě. Působí zde skvělí vyučující z Velké Británie, USA, Rakouska, Dánska, Belgie, samozřejmě Německa a z dalších zemí. 

 

Ocenění převzala v rámci slavnostního ceremoniálu v Plzni i zástupkyně Svenska Tecknare, tj. Asociace švédských ilustrátorů a grafických designérů, která byla oceněna v roce 2020, kdy kvůli pandemické situaci ve světě nemohlo osobní předání proběhnout.

Cena Ladislava Sutnara 2020

Nigel Holmes / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za mimořádně podnětné a aktivizující dílo v oblasti vizualizace informací. Jeho práce byla a je velmi vlivná, a nepochybně je často v dobrém smyslu kontroverzně vnímána z důvodu jeho jedinečného stylu, v němž se uplatňuje řada experimentů.

Nigel Holmes se ve své práci zaměřuje na informační grafiku a informační design. Absolvoval na Royal College of Art v Londýně a otevřel si vlastní úspěšnou grafickou praxi. Nejprve pracoval jako ilustrátor na volné noze a grafik pro klienty jako  British Broadcasting Corporation, Ford Motor Company a Island Records. Jeho práce se objevila v New Scientist, Radio Times, The Observer, Daily Telegraph a The Times. Později se stal ředitelem v mapovém a grafickém oddělení časopisu Time. Pracoval pro Apple, Fortune, Nike, The Smithsonian Institution, Sony, United Healthcare, US Airways a Visa.

Neville Brody / UK
Získal Cenu Ladislava Sutnara za přínos v oblasti grafického designu a typografie a jeho úspěch v interdisciplinárním dialogu.

Neville Brody je britský grafický designér, typograf a art director. Absolvoval London College Printing a Hornsey College of Art. Je známý díky své práci pro magazín The Face a magazín Arena, stejně jako díky práci na přebalech alb skupin jakými jsou například Depeche Mode nebo Cabaret Voltaire. V roce 1994 založil společnost Research Studios a je jedním ze zakládajících členů Fontworks. Nově je také vedoucím v oddělení Communication Art and Design na Royal College of Art. Společnost Research Studios – Research Publishing produkuje a publikuje multimediální díla mladých umělců. Primárně se zaměřuje na konferenci a čtvrtletní fórum FUSE, které se věnuje experimentální typografii a komunikaci. Tato setkání umožňují dialog mluvčích z oblasti designu, architektury, zvuku, filmu, interaktivního designu a webdesignu. V roce 1990 založil společně s Erikem Spikermannem největší typografickou knihovnu FontFont. Z jím navržených fontů stojí za zmínku nově vytvořené logo pro The Times – Times Modern, New Deal a také font Industria.

HIT Holon Institute of Technology / ISR
Cena Ladislava Sutnara byla udělena škole Holon Institute of Technology (HIT) za její nesporné úspěchy na poli propagace a realizace konceptu „Hi-Tech Nation“ prostřednictvím průkopnické kreativity, výzkumu a vývoje. HIT představuje kombinaci akademie a průmyslu a razí integraci vědy, inženýrství, designu a managementu. Vizi školy: „Ovlivňovat akademickou obec v Izraeli i v zahraničí.“ se daří úspěšně naplňovat. Jsme poctěni, že jsme se stali partnery školy na její misi.

Svenska Tecknare / SWE
Svenska Tecknare, Asociace švédských ilustrátorů a grafických designérů získává Cenu Ladislava Sutnara za příkladnou péči o ochranu práv duševního vlastnictví ilustrátorů, umělců a grafiků. Sdružení, které bylo založeno v roce 1955, je velkým vzorem pro další evropské profesní organizace, které se zabývají návrhy a změnami pravidel v oblasti autorského zákona, nabízí kvalifikované poradenství a sledují a reflektují problémy v kulturní a obchodní politice.

Cena Ladislava Sutnara 2019

Pekka Loiri / FIN
Získal Cenu Ladislava Sutnara za celoživotní přínos na poli grafického designu, jeho tvorby, umělecké edukace a propagace. Je významnou osobností skandinávského, potažmo světového grafického designu. Je výraznou tvůrčí osobností se zaměřením na plakát, knižní design, obalový design, ale i logo a brand design. Výchozími body Loiriho designérské filozofie jsou jednoduchost a prostota. Je držitelem celé řady ocenění, mimo jiné Graphis Poster Gold Awards, Lahti Poster Biennial, Mexico Poster Biennial, Best Nordic Book Poster, The National Arts Councils State Award for Aplied Arts, The Finish Cultural Foundation Award, Grafia Platinum Award, ProCom Union Lifetime Achievement Award. Úctyhodná je rovněž jeho dlouholetá pedagogická činnost. Vyučoval na University of Art and Design – Helsinki (v současnosti Aalto University) a MG School Helsinky a hostoval na školách po celém světě. Z pozice předsedy Lahti Poster Triennial se významně podílí na propagaci grafického designu.

Milton Glaser / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za hodnotný, smysluplný a dlouhodobý přínos pro oblast designu. Je symbolem amerického grafického designu druhé poloviny dvacátého století. Také jeho mezinárodní vliv v tomto oboru je impozantní. Jedná se o nesmírně kreativního a jasně se vyjadřujícího autora. Je moderním renesančním mužem, který ve své vysoce invenční a osobité tvorbě dokáže kombinovat hloubku porozumění a konceptuálního myšlení s různorodostí vizuálního jazyka. Mezi léty 1954 až 1983 založil několik úspěšných společností, například revoluční Pushpin Studios. Jeho díla jsou ve stálých sbírkách světových muzeí. Dostalo se mu pocty uspořádat samostatné výstavy v Centre Georges Pompidou v Paříži, nebo v MoMA v New Yorku. Glaser je vlivná postava jak v oblasti designu, tak v oblasti vzdělávání a propagace. Své názory šíří prostřednictvím esejí a rozhovorů. V roce 2004 obdržel cenu za celoživotní dílo od Smithsonian Cooper-Hewitt, National Design Museum.

Warren Lehrer / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za svoji průkopnickou práci v oblasti vizuální literatury a autorského designu. Jeho práce zkoumá kalnosti a luminiscence symbolu, vztahy mezi sociálními strukturami a jednotlivci, či patos a absurditu života. Za své knihy a projekty získal mnoho ocenění, jeho dílo bylo vystavováno po celém světě a je v mnoha sbírkách včetně Museum of Modern Art, L.A. County Art Museum, Brooklyn Museum, The Getty Museum, Walker Arts Center, Georges Pompidou Centre a Tate Gallery. Lehrer působí často také jako lektor, hlavní řečník, performer a moderátor na univerzitách, konferencích, v centrech pro umění a literaturu, nebo v knihkupectvích po celých Spojených státech a po celém světě. Spolupracoval s hudebníky, herci, filmaři, techniky, nebo dalšími autory a umělci. V posledních letech se Lehrer zabýval transpozicí příběhů a textů do animací, videa a interaktivních médií.

Kit Hinrichs / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za nezpochybnitelný a celoživotní přínos na poli grafického designu. Po absolutoriu na Art Center College of Design v Los Angeles působil jako ředitel několika designerských studií v New Yorku a San Franciscu a řadu let byl partnerem mezinárodní poradenské společnosti Pentagram. Ve své tvorbě se zabýval širokou škálou projektů, od identity designu, přes corporate communications, promotion, obalový design, editorial design a design výstav. Hinrichs je držitelem prestižní medaile AIGA, kterou obdržel jako uznání za své mimořádné úspěchy v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Jeho dílo je součástí stálých sbírek v Museum of Modern Art, New York, San Francisco Museum of Modern Art a Library of Congress. Je spoluautorem čtyř zásadních publikací jako jsou Typewise, Long May She Wave, 100 American Flag Icons and The Pentagram Papers.

doc. Ing. arch. Václav Aulický / CZ
Získal Cenu Ladislava Sutnara za celoživotní dílo v oblasti architektury. Je absolventem FSv ČVUT. V roce 1967 vystudoval architekturu na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde studoval obor architektura a stavba měst. Od 70. let pracuje v projekční organizaci Spojprojekt Praha a zabývá se především budovami pro spojové technologie a vysílači. Vede zde ateliér i po přeměně firmy na akciovou společnost a její privatizaci. Do širšího povědomí se zapsal návrhem kontroverzní Žižkovské televizní věže, nejvyšší stavby v Praze, nebo jako spoluautor aktuálně demolované budovy Transgasu. Od roku 2005 působí zároveň i na Fakultě architektury ČVUT jako vedoucí ateliéru. Později se tamtéž habilitoval jakožto docent.

Laureáti Ceny Ladislava Sutnara / ke stažení