Předsednictvo AS FDU

Funkční období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Předseda AS
MgA. Mgr. Bedřich Kocman

Místopředseda
MgA. Luděk Míšek

Tajemník
Mgr. art. Štěpán Soutner

Členové AS FDU

Funkční období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Senátoři / Design

doc. M.A. Petr Vogel

Mgr. art. Štěpán Soutner

Mgr. Petr Vrobel

BcA. Adéla Přibáňová / student

Anita Kapalínová / student

Senátoři / Výtvarná umění

prof. akad. mal. Boris Jirků

doc. akad. mal. Vladimír Merta

MgA. Mrg. Bedřich Kocman

doc. Luděk Míšek

Kateřina Kopečková / student

BcA. Miroslava Sura / student