Předsednictvo AS FDU

Funkční období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023

Předseda AS
MgA. Mgr. Bedřich Kocman

Místopředseda
MgA. Luděk Míšek

Tajemník
Mgr. art. Štěpán Soutner

Členové AS FDU

Funkční období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023

Senátoři / Design

Mgr. art. Štěpán Soutner

MgA. Marie Kohoutová

Mgr. art. Jan Korabečný

MgA. Mgr. Pavel Trnka

Kristýna Bendová / studentka

BcA. Eliška Hanzlíčková / studentka

Senátoři / Výtvarná umění

MgA. Mrg. Bedřich Kocman

doc. akad. mal. Vladimír Merta

doc. MgA. Luděk Míšek

MgA. Mgr. Petra Soukupová

Tomáš Leba / student

Pavla Hlaváčová / studentka