Předsednictvo AS FDU

Funkční období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2026

Anonymous

Předseda
MgA. Mgr.
Bedřich Kocman

grafika

+420 377 636 764

Anonymous

Místopředseda
doc. MgA.
Luděk Míšek

sochařství

+420 377 636 753

Anonymous

Tajemník
Mgr. art.
Štěpán Soutner

průmyslový design

+420 377 636 724

Členové a členky AS FDU

Funkční období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2026

Volební část akademičtí pracovníci

Volební část studující