Vedení Fakulty designu a umění ladislava Sutnara

Anonymous

doc. akad. mal.
Josef Mištera

děkan

+420 377 636 700

Anonymous

Mgr.
Jindřich Lukavský, Ph.D.

proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

+420 377 636 705

Anonymous

MgA.
Vojtěch Aubrecht

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

+420 377 636 781

Anonymous

Mgr.
Tomáš Chochole, Ph.D.

proděkan pro projekty a rozvoj

+420 377 636 804

Anonymous

Mgr.
Arnošt Marks

proděkan pro tvůrčí činnost

+420 377 636 708

Anonymous

Ing.
Stanislav Kodýtek

tajemník

+420 377 636 703