cena_LS01 mainbanneruzkyweb

Cena Ladislava Sutnara

Laureáti CLS

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navazuje na odkaz plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje FDU poctu životu a dílu tohoto významného umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem.

Cena je udělována se svolením syna Ladislava Sutnara, pana Radoslava L. Sutnara. Děkujeme!

Cena Ladislava Sutnara je udělována významným českým i zahraničním umělcům, pedagogům či institucím jako ocenění jejich mimořádných výkonů zejména v oblasti užitého umění a designu.

Odbornou porotou, která vybírá oceněné umělce z nominací od odborné  veřejnosti, jsou členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Cena Ladislava Sutnara byla navržena doc. M.A. Petrem Vogelem, tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

Partnerem Ceny Ladislava Sutnara je Statutární město Plzeň.

                         cenamini

 

 

Cena Ladislava Sutnara 2024