cena_LS01 mainbanneruzkyweb

Cena Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navazuje na odkaz plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje FDU poctu životu a dílu tohoto významného umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem.

Cena je udělována se svolením syna Ladislava Sutnara, pana Radoslava L. Sutnara. Děkujeme!

Cena Ladislava Sutnara je udělována významným českým i zahraničním umělcům, pedagogům či institucím jako ocenění jejich mimořádných výkonů zejména v oblasti užitého umění a designu.

Odbornou porotou, která vybírá oceněné umělce z nominací od odborné  veřejnosti, jsou členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Cena Ladislava Sutnara byla navržena doc. M.A. Petrem Vogelem, tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

Partnerem Ceny Ladislava Sutnara je Statutární město Plzeň.

                         cenamini

 

 

Cena Ladislava Sutnara 2023 / nominace

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara vyzývá odbornou veřejnost k navrhování kandidátů na cenu Ladislava Sutnara pro rok 2023.

Nominační období: 7. 2. -  15. 3. 2023
Způsob podání nominace: zasláním nominačního formuláře na e-mail LSprize@fdu.zcu.cz
Odborná porota: členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby elektronickou formou prostřednictvím nominačního formuláře, jehož povinnou součástí je i max. 1 A4 odůvodnění nominace. Mezní termín pro zaslání nominace je 15. 3. 2023.

Nominační formulář je stejně jako úplné znění výzvy k dispozici ke stažení níže.

Neúplné či pozdní nominace nebudou akceptovány.

Počet nominací není omezen, pro každého kandidáta vyplní navrhovatel vlastní formulář.

Nominace platí pouze pro daný kalendářní rok.

Počet návrhů pro jednoho kandidáta není při rozhodování odborné poroty rozhodující.