BIGAtelier_promofoto_2020_ (3)

multimédia a interaktivita

Smyslem našich aktivit je kultivovat přesahy mezi uměním a technologiemi.

V našem multioborovém prostoru Multilab můžete potkat práce studentů s digitálními médii, která jsou na hraně technologických vynálezů, ale také propracované a odborně erudované techniky malby a kresby. Zaměřujeme se na práci s multimediálními prostředky a jejich aplikacemi zejména v digitální fotografii, filmu, videu, audiu a v datových nosičích.

Interaktivita jako obor je schopen pomocí nejrůznějších nástrojů rozšířit hranice budování vizuálních identit i přinést designérovi daleko širší kreativní potenciál. Zaměřujeme se na různé dynamické podoby interaktivního designu od Motion přes web až po mobilní aplikace nebo herní design.

Smyslem je objevovat a dále kultivovat přesahy mezi disciplínami výtvarného umění a technologiemi a podporovat praktickou využitelnost výstupů. Důležitým prvkem je schopnost experimentovat a s využitím multimediálních prostředků a přesahů prakticky odhalit  široké možnosti současných vyjadřovacích prostředků. Nadstandardní vybavení pro práci nabízí mimo jiné zázemí nahrávacího studia a greenscreen studio Multilab o rozloze 160m2 s kompletním světelným vybavením i možností využití pro motioncapture.

Výstavy: Ars Electronica - AU, Blik blik festival, Design blok Praha, Muzejní noc, Den vědy a techniky, The Chemistry Gallery, Prague Design Week, Lighting Festival, ROXY Visuals the Fusion Hotel, Finále Plzeň, Let it Roll, Danube Dialogues - SRB, 5sur5 – BE

Ateliéry:

Multimédia
Interaktivní design
Animace
Multilab

Facebook; YouTube; Vimeo