INfineartsBIG

Téma měsíce: integrovaný produktový design

Studenti  pracují v open space propojených ateliérech vedeni ke komunikaci, kooperaci a přesazích myšlení za hranice mateřského oboru a fakulty. Od začátku si osvojují pohled na realizaci finálních produktů a na kreativní využití celého spektra technologií, médií a inženýrských postupů. Fakulta se pyšní týmem významných uměleckých osobností a renomovaných designérů se zkušenostmi ze soukromého sektoru, pod jejichž vedením studenti realizují projekty ve spolupráci s praxí a mezinárodními partnery.