umyvadlo_BIG

udržitelné umyvadlo nanovo

Umyvadlo se skládá ze čtyř samostatných prostorů, které jsou vzájemně propojené. Kromě běžného místa pro mytí rukou je opatřené také cirkulační komorou a rezervoárem na vodu. Právě tyto dva přidané prvky jej odlišují od běžných umyvadel. Při použití bidetové baterie při stálém tlaku je možné nasměrovat vodu v horizontálním směru takovým způsobem, že při spuštění voda tryská do otvoru v cirkulační komoře. Cirkulační komora slouží k zachycení vody. Voda z ní dále putuje do rezervoáru, který má objem zhruba 4 litry a nachází se pod dnem umyvadla. V tomto prostoru se sbírá veškerá nevyužitá voda. Pomocí hadic, dvoucestného ventilu a čerpadla se voda při spuštění baterie dostane znovu do oběhu, dokud není vyčerpána. V takovém případě se automaticky přepne ventil a pustí do oběhu vodu z řádu. Jakmile se voda dočerpá do rezervoáru, začne opět proces cirkulace. Lidské ruce fungují jako separační prvek. V případě, že člověk vodu aktivně využívá, steče po rukou “kontaminovaná” voda do umyvadla a následně do odpadu. Pokud ovšem vodu v dané situaci člověk aktivně nevyužívá, automaticky dochází k zacyklení, ve kterém se neplýtvá vodou.