artandtechBIG

Art of Crossing Borders

Unikátní kombinace umění, designu a technologií

Fakulta je integrální součástí ZČU v Plzni. Nabízí tak studentům unikátní možnosti spolupráce s technickými a humanitními fakultami a výzkumnými centry v oblastech future mobility, integrovaném designu, interaktivitě, materiálech a udržitelnosti v jejích různých podobách. Na fakultě se pracuje na provázaných, inteligentních, udržitelných a efektivních řešeních pro společnost a její potřeby v 21. století.

Otevřenost fakulty  je inspirována  výtvarnými, průmyslovými a architektonickými kořeny Plzně a střední Evropy (Bauhaus) a je koncipována jako jeden prostor továrny na umění. Studenti  pracují v open space propojených ateliérech vedeni ke komunikaci, kooperaci a přesazích myšlení za hranice mateřského oboru a fakulty. Od začátku si osvojují pohled na realizaci finálních produktů po kreativní využitím celého spektra technologií, médií a inženýrských postupů.

Jméno, které fakulta pyšně nese a zosobňuje její cenné hodnoty, je Ladislav Sutnar. Rodák z Plzně se zapsal do dějin jako jeden ze světových pionýrů grafického a visuálního designu, myslitel, designer, propagátor, lektor vkusu i nekompromisní projektant, který dodnes inspiruje svět.