DSC08590 (1) (1)

Přihláška

Přihlášky do podzimních kurzů přijímáme do 13. září 2023. Přihlášky do jarních kurzů posílejte do 31. ledna 2024.
Podat přihlášku

Vybrali jste si kurz a začínáte s nadšením vyhlížet jeho začátek? Teď už vám zbývá pouze vyplnit elektronickou přihlášku, uhradit poplatek a zapsat se ke studiu. Níže najdete všechny potřebné informace, ceník a rozvrhy kurzů.

Přijetí do kurzů probíhá na základě pořadí přijatých a řádně uhrazených přihlášek. Každý z kurzů má kapacitu max. 10 účastníků. Pokud kapacitu některého z kurzů naplníme před mezním termínem pro podání přihlášky, oznámíme vám to prostřednictvím této webové stránky. Otevření kurzů je podmíněno počtem 3 platících účastníků. V případě neotevření kurzu vám bude kurzovné vráceno v plné výši.

KURZY S JIŽ NAPLNĚNOU KAPACITOU (JARO 2024)

Kresba a malba –⁠ cesty k abstrakci

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku podávejte výhradně elektronicky na portále Západočeské univerzity v Plzni eprihlaska.zcu.cz. Do přihlášky nahrajte jako přílohu jakékoliv potvrzení o provedení platby, tzn. kurzovné je zapotřebí uhradit před odesláním závazné přihlášky. Návod na podání přihlášky naleznete na konci této stránky. Mezní termín pro podání přihlášky a provedení platby do aktuálních jarních kurzů je středa 31. ledna 2024.

POPLATEK

Termín pro uhrazení poplatku: platba se provádí okamžitě při přihlašování do kurzu, účastník do elektronické přihlášky povinně vloží jako přílohu jakékoliv potvrzení o provedení úhrady. Nejzazší termín pro přihlášení a uhrazení poplatku je středa 13. 9. 2023 (podzimní kurzy) a středa 31. ledna 2024 (jarní kurzy)
Částka: součet cen zvolených kurzů
Bankovní spojení: 4811530257/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: 414003
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče bez lomítka

ZÁPIS

Umělecké kurzy pro veřejnost se na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara konají v rámci studijního programu celoživotního vzdělávání s názvem Výtvarná umění a design – zájmové kurzy. Je proto nezbytné se ke studiu v jednotlivých kurzech zapsat. Zápis proběhne na první hodině kurzu. Účastníkem celoživotního vzdělávání se zájemce stává dnem zápisu ke studiu. Po absolvování zápisu do kurzů Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara nevrací uhrazené kurzovné.