podzimni kurzy main manner desktop

Podzimní kurzy

Přihlašování do podzimních kurzů pro veřejnost je otevřené od 1. srpna do 8. září 2024. Výuka v týdnu od 16. září 2024.

Podzimní kurzy pro veřejnost probíhají po dobu 13 týdnů od září do prosince, délkou tak odpovídají zimnímu semestru akademického roku. Vybírat můžete z níže uvedené nabídky aktuálně vypsaných kurzů. Jejich otevření je podmíněno počtem alespoň 3 platících účastníků. V případě neotevření kurzu vám bude kurzovné vráceno v plné výši. Maximální kapacita každého z kurzů je 10 osob. Výuka probíhá v českém jazyce.

Absolventi kurzů získají osvědčení o absolutoriu podepsané rektorem Západočeské univerzity v Plzni a děkanem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.  V případě budoucího bakalářského či magisterského studia na fakultě je možné požádat o uznání kurzu absolvovaného v rámci celoživotního vzdělávání a získání kreditů.

FIGURÁLNÍ KRESBA

Figurální kresba je náročnou výtvarnou disciplínou. Díky stejnojmennému kurzu si ji na Sutnarce ale postupně osvojíte! Během 13 týdnů se budete věnovat vyjádření svalů, kostí i výrazů lidského obličeje. Kresba probíhá podle kostry i anatomického a živého modelu za použití široké škály technik. Kurz je určen zkušenějším tvůrcům s alespoň základními znalostmi kresebných disciplín.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: MgA. Mgr. Pavel Trnka
Termín: září–prosinec, celkem 13 týdnů, začátek výuky v úterý 17. 9. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy v úterý od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – centrální prostor kreslírny
Potřebné znalosti: požadována je předchozí znalost základních kresebných disciplín. Účastník by měl mít zkušenosti s kresbou podle reality a být schopen iluzorně vyjádřit prostorové předměty. Na kurz je možné v letním semestru volně navázat Figurální malbou. Od účastníků se očekává poctivá domácí příprava na jednotlivé hodiny ve formě návrhů, hlubší zájem o získání dovedností a průběžná domácí tvorba na zadané i volné téma. Pro získání požadovaných vstupních dovedností je možné využít kurzů Kresba a malba – cesty k realismu a Kresba a malba – cesty k abstrakci nebo Kresba a malba v tradičním pojetí I a II
Účastníkům poskytneme: základní velkoformátový papír, stojany, kostru v životní velikosti, anatomický model a živý model
Účastníci si zajistí: pomůcky potřebné pro lineární kresbu, siluetu, portrétní kresbu a studii světla a stínu. Jedná se o tužky (od 2H po 8B), pastelky, přírodní uhel (ne umělý) v různýcj tloušťkách, plastickou gumu, obyčejný hadřík, fixativ, skicák velikosti A3, Centropen, propisky, kulatý kaligrafický štětec, tuž, akvarel a grafit. Při úvodní hodině proběhne ukázka pomůcek a následně je možný jejich samostatný nákup v doporučených specializovaných prodejnách, později v průběhu kurzu je potřeba vlastní kvalitnější papír
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Lidské tělo je složitý stroj obsahující nepřeberné množství kostí, svalů a záhybů. V kurzu Figurální kresby se naučíte tuto komplikovanou strukturu přenést na papír. Budete kreslit podle anatomického svalového modelu, kostry v životní velikosti i živého modelu. Postupně se naučíte vyjádřit lidskou podobu, charakter i výraz tváře odrážející emoční rozpoložení. Vše za pomocí různých kresebných technik.

Nejprve využijete modelu lidské kostry, která je základním stavebním kamenem našeho těla. Seznámíte se s její mechanikou a funkčností a naučíte se složitost jejího tvarosloví redukovat a postupně zpřesňovat. Budete studovat lebku a kostru ruky, kreslit tužkou a uhlem, dozvíte se o možnostech geometrické konstrukce. Malý anatomický model vám následně pomůže vyznat se ve svalech a šlachách. Krok za krokem se propracujete až ke kresbě podle živého modelu. Čeká vás uhlová kresba, studie světla a stínu i portrétní studie. Figuru zachytíte v nejrůznějších polohách a různými materiály. Dojde i na rychlé „pohybovky“ a lavírovanou kresbu.

Kurz je určen pokročilejším zájemcům s alespoň základní znalostí kresebných disciplín. Je veden jako dialog. Lektor umožňuje konzultace domácích prací, které je možné přinášet nad rámec společných zadání. Výuka je tak vhodná pro uchazeče, kteří se zajímají o výtvarné umění, dějiny umění a mají zájem o diskuzi. 

VYUČUJÍCÍ

Figurální kresba probíhá pod vedením Pavla Trnky, pedagoga na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Pavel Trnka žije a působí v Plzni a Praze, je členem Sdružení HOLLAR. Od roku 2008 vyučuje na Sutnarce figurální kresbu a malbu a ilustraci. V posledních letech se intenzivně věnuje uhlové velkoformátové kresbě znázorňující různé podoby krajiny. Specializuje se realističtěji podanou kresbu i experimentálněji laděnou kresbu, ve které využívá rez, popel, měděnku nebo tuš. Pracuje s motivy proměny krajiny, stromů, hornin, života pod zemí a přírodních procesů spojených s pomíjivostí. Inspiruje se čínskou krajinomalbou. Pro další informace o lektorovi je možné navštívit www.paveltrnka.com.

Anonymous

MgA. Mgr. Pavel Trnka

+420 377 636 776

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Kresba a malba – cesty k realismu

Nechte umění, aby se na třináct týdnů stalo součástí vašeho života. Kurz Kresba a malba – cesty k realismu vás naučí dívat se na svět kolem sebe očima malíře. Na praktických kresebných a malebných cvičeních se seznámíte s perspektivou, barevnou výstavbou klasického obrazu i možnostmi stínování a vlastnostmi materiálů a textur. Osvojíte si základní principy iluzivní malby, ponoříte se do široké škály možností, přístupů a principů kresby a malby. Kurz je určen úplným začátečníkům.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: MgA. Andrea Uhliarová, MgA. Eva Šindelářová
Termín: září–prosinec, celkem 13 týdnů, začátek výuky ve čtvrtek 19. 9. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 5 460 Kč (140 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – centrální prostor kreslírny a ateliér Malby
Potřebné znalosti: předchozí zkušenosti nejsou požadovány, kurz je určen pro začátečníky, všechny probírané kresebné a malířské techniky budou vyučovány skutečně od začátku, předpokládáme zájem o daný obor
Účastníkům poskytneme: základní velkoformátový papír, stojany
Účastníci si zajistí: vlastní tužky na kreslení (různé měkkosti tuhy, doporučujeme 5B, 3B, HB), přírodních uhly, vodou ředitelné (temperové) barvy, akrylové barvy, štětce (doporučujeme čísla 3, 8, 2x15), malířské štětky a papíry o velikostech A3 a A2, gumy, papírovou pásku, lepidlo v tubě, hadřík, kelímek na vodu a paletu. Doporučujeme oblečení na převlečení. Pořízené pomůcky budou případně využitelné i v navazujícím jarním kurzu. S nákupem doporučujeme vydržet na první hodinu, kde vyučující vše vysvětlí, doporučí typy pomůcek i vhodné prodejny
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Cesty k realismu jsou součástí dvousemestrálního kurzu Kresby a malby, jehož hlavním cílem není pouhé získání vlastních výtvarných dovedností, ale také pochopení stavby realistického a modernistického obrazu v jejich vzájemných vztazích. Díky dílčím cvičením si účastníci osvojí nejpodstatnější principy iluzivní malby, která není přepisem reality, ale jedním z mnoha přístupů, kterými je možné obohatit vlastní vizuální vnímání. 

Náplní jednotlivých vyučovacích hodin je praktická kresba a malba s přednostním uplatněním probíraného výtvarného prostředku. Každá z lekcí obsahuje krátké úvodní motivační vstupy s obrazovým materiálem. Účastník se naučí vnímat vztah velikosti objektu a zvoleného formátu, vztah pozic nadhledu, podhledu i přímého pohledu k divákovi, seznámí se s možnostmi stínování, plošnými a modelovanými objekty, vlastnostmi materiálů, povrchů a textur v kresbě i modelaci a vyjádření materiálů v malbě.

Dojde i na barevnou výstavu klasického obrazu pomocí světla a stínů, atmosférickou perspektivu, lineární perspektivu a mnohé další koncepty stavby prostoru. Naučíte se vyznat v pomůckách a jejich nákupu. Závěr každé hodiny tvoří analýza vlastních prací a prací ostatních posluchačů. Důležitá je i práce v domácím prostředí. Kurzisté by neměli očekávat, že si z každé hodiny odnesou technicky dokonalý obraz. Velká část kurzu je věnována správnému „dívání se“ a důležité je poznat celou škálu možností, principů a přístupů ke kresbě a malbě.

Kurz bude probíhat na ploše kreslírny v přízemí Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a z části také v prostorách ateliéru Malby. Jeho součástí budou i tipy na výstavy, články a události pořádané ateliérem. Kurz je vhodný pro úplně začátečníky. Po jeho absolvování doporučujeme navázat jarním kurzem Kresba a malba – cesty k abstrakci. 

VYUČUJÍCÍ

Kurz Kresba a malba – cesty k realismu vede Andrea Uhliarová, která působící v ateliéru Malby, v dílčích částech výuky se k ní připojí Eva Šindelářová z ateliéru Nových médií. Oba ateliéry jsou součástí Katedry výtvarných umění Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. 

Andrea Uhliarová studovala obor Textilního a oděvního návrhářství na Technické univerzitě v Liberci, své bakalářské a magisterské vzdělání získala v ateliéru Malby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kde aktuálně působí jako asistentka ateliéru a zároveň studuje v doktorském studijním programu. Praxi získala výukou na ZUŠ a v lektorských programech. Současně se věnuje vlastní tvorbě, jejím tématem je propojení umění s dalšími vědními disciplínami.

Eva Šindelářová je absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v oboru Intermediální tvorby. Od roku 2019 zde působí jako asistentka v ateliéru Nových médiií a coby lektorka letních kurzů. Dlouhodobě se věnuje výuce výtvarných oborů na ZUŠ, občasně se zabývá kurátorstvím výstav. Ve své volné umělecké tvorbě pracuje s médiem malby, ale nezdráhá se vyjádřit i v jiném médiu jako je například performance. V roce 2022 bylo možné reflektovat její malby v galerii Kritiků na výstavě finalistů 15. Ceny kritiky za mladou malbu. 

Anonymous

MgA. Andrea Uhliarová

Anonymous

MgA. Eva Šindelářová

 

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Kresba a malba v tradičním pojetí I

Volnočasové kurzy kresby a malby jsou společenským hitem. Málokterý z nich však dokáže předat poctivé základy tradičních kresebných a malířských technik. Kurz Tradiční pojetí kresby a malby I, vedený akademickým malířem Vladivojem Kotyzou, je otevřen široké veřejnosti s hlubším zájmem o kresbu a malbu s filozofií, že kvalitní dovednosti je možné získat i na úrovni laika. Předchozí zkušenosti s uměleckou tvorbou nejsou zapotřebí, důležitá je však vlastní invence, schopnost tvůrčího myšlení a touha tvořit i v domácím prostředí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: akad. mal. Vladivoj Kotyza
Termín: září–prosinec, celkem 13 týdnů, začátek výuky v pátek 20. 9. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy v pátek od 15.45 do 18.00 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – centrální prostor kreslírny
Potřebné znalosti: předchozí zkušenosti nejsou požadovány, kurz je určen začátečníkům, kresebné a malířské techniky budou vyučovány od začátku, očekávána je poctivá domácí příprava na jednotlivé hodiny ve formě návrhů, hlubší zájem o získání dovedností a průběžná domácí tvorba na zadané i volné téma
Účastníkům poskytneme: základní velkoformátový papír, stojany
Účastníci si zajistí: vlastní přírodní uhel, školní tempery, ploché, vlasové a štětinové štětce v různých šířích – při úvodní hodině proběhne ukázka pomůcek a následně bude možný jejich samostatný nákup v doporučených specializovaných prodejnách, později bude v průběhu kurzu zapotřebí vlastní kvalitnější papír
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Kurz Tradiční pojetí kresby a malby I klade důraz na opravdu tradiční a základní principy. Účastník získá přehled o užívaných materiálech a pracovních nástrojích a vyzkouší si základní kresebné a malířské techniky. Těšit se můžete na kresbu a malbu geometrických tvarů, jednoduchých geometrických zátiší, prostorových zátiší, drapérií, variabilních zátiší, přírodnin, odlitků a hraček.

Kresba a malba se budou napříč jednotlivými týdny pravidelně střídat. Dílčí cvičení na sebe budou obsahově navazovat a umožní tematicky oba tyto fenomény pochopit ve vzájemné konfrontaci. Tvorba nebude v průběhu semestru vedena experimentálními cestami.

Výuka v tomto podzimním kurzu je věnována primárně základním kresebným a malířským technikám. Na kurz v jarních měsících přímo navazuje Tradiční pojetí kresby a malby II, které se více zaměřuje na volnější tvorbu. Oba kurzy je možné navštěvovat i opakovaně. Pro takové účastníky se potom výuka stává spíše prostorem pro konzultace a diskuzi s odborníkem nad tvorbou v kurzu i domácími pracemi. Zcela nové kresebné a malířské techniky nad stanovený obsah kurzu nelze při opakované účasti vyžadovat.

Výuka bude probíhat v kreslírně v přízemí Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

VYUČUJÍCÍ

Tradiční pojetí kresby a malby vyučuje akademický malíř Vladivoj Kotyza. Narodil se v Praze v rodině lékaře, později se odstěhoval do Plzně, jejíž genius loci hraje v jeho životě významnou roli. Na Akademii výtvarných umění v Praze vystudoval obor malby pod vedením Vojtěcha Tittelbacha, Arnošta Paderlíka, Antonína Pelce a restaurátorskou speciálku Bohuslava Slánského. Jeho výtvarný projev byl od počátku postaven na kresbě, která ovlivňuje i jeho realizace malířské. Kotyzova práce je zařazována do stylu fantastického realismu. Snoubí se v ní zlomky reality s neskutečnými snovými představami. Magičnost a absurdita jsou zastřeny ohromující technikou veristické malby. Dlouhodobě se věnuje kresebným reportážím o krajině a pořizuje její svébytné drobné črty. Vladivoj Kotyza je nejen vynikající umělec a restaurátor, ale také úspěšný a dlouholetý pedagog v současnosti působící na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Anonymous

akad. mal. Vladivoj Kotyza

+420 377 636 768

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Principy fotografie – přednáškový cyklus

Zajímáte se o fotografii a rádi byste jí porozuměli hlouběji? Podzimní přednáškový cyklus nabízí sérii vyprávění o fotografii jako oboru, který má svoji historii, žánry, významné představitele a nesporný společenský a kulturní význam. Vedle toho poznáte principy vzniku fotografie a osvětlování, získáte přehled ve stavbě a skladbě fotografického obrazu a naučíte se rozumět barvám. Představeny budou digitální fotoaparáty i analogové fotopřístroje. Tento kurz není o vytváření snímků. Po jeho absolvování budete fotografii vnímat v souvislostech a za snímkem vidět proces jeho vzniku. Vytvářet digitální fotografie v praxi se pak můžete naučit ve volně navazujícím jarním kurzu. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: MgA. Radovan Kodera
Termín: září–prosinec, celkem 13 týdnů, začátek výuky ve středu 18. 9. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy ve středu od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 2 900 Kč (75 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta strojní, Univerzitní 22, Plzeň, přednášková posluchárna UP-108 
Potřebné znalosti: předchozí zkušenosti nejsou požadovány, kurz je určen pro začátečníky, předpokládáme zájem účastníka o daný obor
Účastníkům poskytneme: studijní materiály
Účastníci si zajistí: není potřeba si zajišťovat žádné pomůcky 
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Cyklus třinácti přednášek nabízí ojedinělou příležitost poznat uceleně historii, teorii, techniku i technologie fotografie. Průvodcem vám bude plzeňský fotograf a pedagog Radovan Kodera. Kurz je vhodný pro nadšence, kteří kromě praktického focení mají zájem poznat fotografii jako obor. Nečekejte však suchou frontální výuku. Těšit se můžete na praktické úkoly, promítání dokumentárních filmů, tipy na výstavy nebo vyvolání velké analogové fotografie přímo v přednáškovém sále.

Kurz je opravdu komplexní. Výuka postupuje od základů a zahrnuje principy vzniku fotografie, fotografické techniky a technologie, informace o fotografických přístrojích a objektivech, exponometrii, expozičních veličinách a základních principech osvětlování. Představí stavbu a skladbu fotografického obrazu, fotografické žánry i nejvýznamnější představitele oboru v historickém kontextu.

Přednášky se budou věnovat digitálním fotoaparátům, paměťovým kartám, konektorům i čtečkám karet, stejně jako klasické analogové fotografii. Vysvětlen bude princip camery obscury i fenoménu latentního obrazu. Účastníkům se tak dostane komplexního vzdělání v dané oblasti.

Účastníci kurzu budou na přednášky docházet společně se studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara do posluchárny v budově Fakulty strojní v univerzitním areálu v Plzni (městské části Bory). Budou na ně však kladeny jiné nároky než na posluchače z běžného prezenčního studia. Kurz není nutné absolvovat jako předstupeň kurzu Digitální fotografie v praxi, který proběhne v jarních měsících, dohromady však tvoří komplexní celek.

VYUČUJÍCÍ

Lektorem je plzeňský fotograf, kurátor a pedagog Radovan Kodera, který od roku 2012 působí v ateliéru Fotografie na Katedře Audiovize Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Jako fotograf dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem v Plzni a Židovskou obcí Plzeň. Je kurátorem výstav ve Velké a Staré synagoze v Plzni a autorem řady dokumentárních výstavních souborů, například Plzeň v Sametové revoluci 1989Tady žili židé – Historie a současnost židovských památek západních Čech ve fotografiíchOsudy zmizelých (o holocaustu plzeňských židů) nebo Miroslav Zikmund 95. Podílel se na výstavách a publikacích o architektuře a umění. Je autorem projektu památníku obětem holocaustu z Plzeňska Zahrada vzpomínek v bývalé Pomocné synagoze v Plzni. Ve volné tvorbě pracuje Radovan Kodera klasickým analogovým způsobem. Vytváří fotografické cykly z oblasti živého i výtvarného dokumentu, v posledních letech se věnuje i portrétu, autoportrétu a ateliérové kompozici. Vystavuje od začátku devadesátých let.

Anonymous

MgA. Radovan Kodera

+420 377 636 785

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Principy grafického designu a typografie

Naučte se přemýšlet jako grafický designér! Ovládáte základy grafických programů? Kurz Principů grafického designu a typografie rozvine vaše designérské uvažování, přiměje vás komplexně navrhovat a prohloubí vaše schopnosti práce s písmem. Během třinácti setkání si zkusíte vystavět grafickou značku, vybudovat vizuální identitu nebo navrhnout plakát, logo či pohlednici. Předchozí uživatelská znalost grafických editorů je pro účast v kurzu nezbytná, základy nejsou součástí výuky.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: MgA. Mgr. Pavel Švejda
Termín: září–prosinec, celkem 13 týdnů, začátek výuky v pondělí 16. 9. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy v pondělí od 16.40 do 19.15 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 5 460 Kč (140 Kč / vyučovací hodina) 
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – učebna se stolními počítači vybavenými profesionálními grafickými programy 
Potřebné znalosti: nutná je alespoň základní uživatelská znalost některého z profesionálních grafických editorů – výuku zajišťujeme v Adobe Illustrator, Adobe Photoshop nebo Adobe InDesign, dále předpokládáme hlubší zájem účastníka o daný obor a ochotu věnovat se samostatné práci i v domácím prostředí
Účastníkům poskytneme: studijní materiály, fakultní učebnu vybavenou stolními počítači s profesionálními grafickými editory Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign 
Účastníci si zajistí: je možné (ale ne nutné) používat i vlastní počítače nebo tablety, avšak pouze s vlastními licencemi grafických programů – na soukromá zařízení nebude možné instalovat fakultní licence
Další požadavky na účast v kurzu: součástí výuky je dokončení vybraného individuálního zadání (např. návrh pohlednice) do finální reprezentativní fyzické podoby – makety; nad rámec ceny kurzovného je tedy nutné počítat s financemi na jejich výrobu a tisk (do cca 800 Kč), přičemž vzniklé tiskoviny účastníkům zůstanou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Podstatou tohoto kurzu je posun od základní grafické práce na vyšší úroveň. Navrhování a přemýšlení v souvislostech jako designér. Kurz Principy grafického designu a typografie staví výuku na třech pilířích: prostorové představivosti, ovládnutí vhodného nástroje a znalosti principů, technologií, pravidel a materiálů. 

Účastníci se seznámí s problematikou oboru a základními i obecnými principy grafického designu a typografie. Naučí se chápat vztah grafického designu k tvorbě tiskovin, stejně jako výtvarné, informační a technologické působení na vyznění realizovaného úkolu. Budou navrhovat grafickou značku, budovat vizuální identitu, ovládat typografii, obrazové motivy a vnímat vývoj oboru.  

Praktická část výuky bude zahrnovat práci na nejrůznějších úkolech jako logo, pohlednice, leták, knižní obálka, brožura, webová stránka, merkantilní tiskovina, plakát nebo grafický designu obalu. Během kurzu dojde k realizaci dvou až čtyř z uvedených úkolů, přičemž důraz bude kladen na výtvarnou a řemeslnou kvalitu. Náročnost úloh se bude postupně zvyšovat a zadání budou orientována více individuálně.  

Výuka bude probíhat v učebně vybavené profesionálními stolními počítači s grafickými programy. Využít je možné i vlastní počítač nebo tablet, ale pouze za předpokladu, že účastník disponuje vlastní licencí. Instalovat fakultní licence na soukromá zařízení nebude možné. V rámci kurzu budou účastníkům zpřístupněny také stručné teoretické materiály, které jim zůstanou trvale k dispozici. 

Kurz není vhodný pro úplné začátečníky. Ocení jej spíše motivovaní zájemci o obor, nebo již (alespoň v základu) praktikující grafici – ať už vystudovaní nebo samouci, pro které může kurz představovat jedinečný prostor pro odborné konzultace a sdílení informací.

VYUČUJÍCÍ

Principy grafického designu a typografie vyučuje Pavel Švejda, který dlouhodobě působící na Katedře grafického designu a ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výukou grafického designu se zabývá už od roku 2009. Devět let učil na plzeňské Nerudovce, od roku 2013 působí na Sutnarce, své alma mater. Specializuje se na typografii a tvorbu tiskovin, zabývá se rovněž grafickým designem obalů, korporátním designem a tvorbou logotypů. Sleduje široké spektrum uplatňování grafického designu a jeho prorůstání do jiných souvisejících oborů. Zajímá se o výtvarnou fotografii, produktový design, architekturu, krajinářství a životní prostředí. V praxi se uplatňuje jako grafický designér a typograf na volné noze, dlouhodobě s ním spolupracuje například grafické oddělení Českého rozhlasu.

Anonymous

MgA. Mgr. Pavel Švejda

+420 377 636 777

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Šperkařské techniky I

Proměňte ten roky nenošený stříbrný náramek v prsten nebo náušnice! Stříbro roztavte, připravte si kovadlinu, nachystejte kyselinu a pusťte se do práce. Na kurzu Šperkařské techniky I se naučíte ještě mnohem víc! Seznámíte se s nástroji a materiály používanými ve šperkařství a domů si odnesete vlastní brož, prsten, řetízek či kámen zasazený do obruby. Budete řezat, pájet, leptat a vyzkoušíte si práci s mosazí, mědí, netradičními materiály a případně i vlastním stříbrem. Vše vás naučíme od píky – kurz je určen pro úplné začátečníky. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: Mgr. Miroslava Veselá
Termín: září–prosinec, celkem 13 týdnů, začátek výuky ve středu 18. 9. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy ve středu od 16.40 do 19.15 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – plně vybavená šperkařská dílna v prostorách ateliéru Kovu a šperku
Potřebné znalosti: předchozí zkušenosti nejsou požadovány, kurz je určen pro začátečníky, předpokládáme zájem o daný obor a manuální zručnost
Účastníkům poskytneme: profesionální stroje a nástroje určené ke zpracování a opracování materiálů, základní mosazný a měděný materiál (plech, drát), stříbrnou pájku, chemikálie používané ve zlatnictví
Účastníci si zajistí: vlastní ochranný oděv (zástěru), zapalovač, jemný štětec, smirkový papír (hrubost 600, 800, 1000, 1200), listy do lupénkové pilky (hrubost 0, balíček obsahuje 12 ks pilek a vystačí na celý kurz; značka Vallorbe, firma Advantage, www.advantage-fl.cz), později v průběhu kurzu podle zájmu stříbro (materiál)
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Kurz Šperkařské techniky I vás provede tvůrčím procesem výroby šperku od návrhu po samotnou realizaci. Osvojíte si základní šperkařské technologie, techniky a postupy a na konci semestru si domů odnesete vlastní šperky pro radost sobě či někomu blízkému.

V kurzu se seznámíte nejen s tradičními šperkařskými materiály, jako jsou obecné a drahé kovy, ale vyzkoušíte si i práci se dřevem nebo plexisklem. Naučíte se řezat lupénkovou pilkou, vrtat, pilovat, válcovat materiály, žíhat a pomocí ohně a stříbrné pájky pájet natvrdo. Pustíte se do povrchových úprav šperků pomocí smirkování, leštění nebo kracování a čekají na vás i kyseliny, odmašťovací prostředky a další chemické látky používané ve šperkařství.

Budete tvarovat plechy, stáčet a ohýbat dráty. Vytvoříte jednotlivá očka a následně vlastní řetízek. Budete fasovat kameny. Zasadíte váš kámen do prstenu? Vyleptáte na jeho plochu ornamenty? Necháte si ho pozlatit nebo postříbřit? Fantazii se meze nekladou! K dispozici budete mít stůl s vybavením a zázemí ateliérové šperkařské dílny.

Profesionálně vybavená dílna ateliéru Kovu a šperku v přízemí budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara disponuje bruskami, leštičkami, válcnami, kovadlinami, smaltovací pecí i stanicemi pro práci s otevřeným ohněm. Vše se v průběhu semestru naučíte ovládat a obsluhovat.

Kurz Šperkařské techniky I je určen úplným začátečníkům. Požadujeme pouze manuální zručnost a zápal do šperkařiny, vše ostatní vás naučíme.

VYUČUJÍCÍ

Šperkařské techniky vyučuje Miroslava Veselá, působící v ateliéru Kovu a šperku na Katedře výtvarných umění Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Miroslava Veselá vystudovala obor Zlatník a klenotník na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově, kde po maturitě sbírala zkušenosti ve zlatnických dílnách. V roce 2006 se vrátila do Plzně a na Pedagogické fakultě vystudovala magisterský obor Výtvarná výchova. Od roku 2009 pracuje na Sutnarce. V ateliéru Kovu a šperku studentům předává své znalosti šperkařských technik a zároveň působí jako lektorka kurzů celoživotního vzdělávání a letní školy ArtCamp. Coby šperkařka vytváří šperky s přesahem do konceptuálního umění a věnuje se také tvorbě komerčního šperku pod vlastní značkou www.miroslavavesela.cz.

Anonymous

Mgr. Miroslava Veselá

+420 377 636 831

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Umění křesťanské symboliky: od pozdní antiky po dobu gotických katedrál

Dějiny jsou učitelkou života. Umožňují skrze tvorbu našich předků lépe porozumět naší současné kultuře. Křesťanská tradice neodmyslitelně utvářela naši minulost. Křesťanství procházelo řadou proměn odrážejících se jak na úrovni teologické, tak ikonografické. Chcete hlouběji porozumět řeči symbolů v křesťanských chrámech? Zajímají vás historické souvislosti či koncepce výzdoby katedrály sv. Víta a Karlštejna? V kurzu vhodném jak pro úplné začátečníky, tak pokročilé odhalíme některá tajemství křesťanského světa. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: PhDr. et Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.
Termín: září–prosinec, celkem 13 týdnů, začátek výuky v úterý 17. 9. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy v úterý od 17.35 do 20.10 hodin
Forma výuky: hybridní – kombinace prezenčních setkání na fakultě v Plzni, online přednášek a jednodenní exkurze v Praze (uskuteční se o víkendu, termín bude určen po domluvě s účastníky kurzu)
Rozsah: 3 hodiny výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava dle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 4 990 Kč (130 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň; online; Národní galerie v Praze – klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Potřebné znalosti: předchozí znalosti ani studium historie či umění nejsou požadovány, přihlásit se mohou i začátečníci; předpokladem je zájem o historické souvislosti, dějiny umění a vývoj architektury
Účastníkům poskytneme: elektronické studijní materiály a během exkurze odborný výklad kunsthistoričky
Účastníci si zajistí: pro online výuku přístup k počítači, tabletu nebo telefonu s kvalitním internetovým připojením, audio a video zařízením (kamerou a mikrofonem)
Další požadavky na účast v kurzu: součástí kurzu je exkurze do Národní galerie v Praze, dopravu a vstupné (dle aktuálně platného ceníku NGP dostupného na www.ngprague.cz 250 Kč/os.) si účastník hradí samostatně
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je potřeba min. 75% účast na setkáních a složení zápočtového testu a ústní zkoušky

O KURZU

Kurz Umění křesťanské symboliky: od pozdní antiky po dobu gotických katedrál nabízí vhled do vývoje sakrální architektury, nástěnné, deskové i knižní malby a sochy, spojený s rozbory významných českých i evropských děl. Pokrývá historický vývoj křesťanského umění od předobrazů a symbolů v katakombách po téma Vánoc ve výtvarném umění.

Účastníci kurzu se vzdělají v otázkách vzniku a proměn křesťanských chrámů, budou se věnovat tematice klášterů a iluminovaných kodexů a získají znalosti o cestě malby od symbolismu k realistickému obrazu.

Velký prostor bude věnován i tuzemsku – kurz se zaměří na sakrální středověké památky Čech a Moravy, přiblíží práci Mistra vyšebrodského, Mistra Teodorika a Mistra třeboňského a vysvětlí ideovou koncepci výzdoby katedrály sv. Víta a Karlštejna.

Kurz bude završen exkurzí do Prahy a s ní spojenou komentovanou prohlídkou expozice Středověkého umění v Čechách a střední Evropě 1200–1550 v Národní galerii. Součástí exkurze bude i návštěva mimořádně historicky cenného klášterního komplexu Na Františku, jedné z nejstarších gotických staveb hlavního města.

VYUČUJÍCÍ

Kurz vede Andrea Sloupová, která působí jako vedoucí Katedry teorií a dějin umění na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Andrea Sloupová je historička a teoretička umění, absolventka Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Zabývá se především tuzemskou uměleckou scénou a institucionální problematikou. Na Fakultě designu a umění přednáší obecné dějiny umění, dějiny ilustrace a dějiny vizuální komunikace. Zároveň je také přednášející a školitelkou doktorského studia. 

Anonymous

PhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.

+420 377 636 706

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se informovali o náplních kurzů, podávání přihlášek, platbách nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo emailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.