jarni kurzy main banner desktop

Jarní kurzy

Do jarních kurzů se můžete hlásit už nyní. Přihlášky je možné posílat do 31. ledna 2024 nebo do naplnění kapacity kurzů. Výuka začíná v týdnu od 12. února.

Jarní kurzy pro veřejnost probíhají po dobu 13 týdnů od února do května, délkou tak odpovídají letnímu semestru akademického roku. Vybírat můžete z níže uvedené nabídky aktuálně vypsaných kurzů. Jejich otevření je podmíněno počtem alespoň 3 platících účastníků.  V případě neotevření kurzu vám bude kurzovné vráceno v plné výši. Maximální kapacita každého z kurzů je 10 osob. Výuka probíhá v českém jazyce.

Absolventi kurzů získají osvědčení o absolutoriu podepsané rektorem Západočeské univerzity v Plzni a děkanem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.  V případě budoucího bakalářského či magisterského studia na fakultě je možné požádat o uznání kurzu absolvovaného v rámci celoživotního vzdělávání a získání kreditů.

Digitální fotografie v praxi

Chtěli byste fotografovat, ale netušíte, odkud začít? Uvažujete o koupi fotoaparátu, ale nevíte, jestli byste jeho funkce využili? Rádi byste se učili pod vedením renomovaného odborníka? Kurz Digitální fotografie v praxi vyučovaný plzeňským fotografem Radovanem Koderou vás provede celým procesem – seznámíte se s technikou, naučíte se fotografie pořizovat a následně i upravovat. Budete fotografovat v interiéru a v terénu, ale dostanete se i do profesionálních ateliérů a fotografie se na třináct týdnů stane součástí vašeho života. Kurz je určen začátečníkům, vlastní fotoaparát není podmínkou. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: MgA. Radovan Kodera
Termín: únor–květen, celkem 13 týdnů, začátek výuky v pondělí 12. 2. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy v pondělí od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka 
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – ateliér Fotografie
Potřebné znalosti: předchozí zkušenosti nejsou požadovány, kurz je určen pro začátečníky, předpokládáme zájem účastníka o daný obor
Účastníkům poskytneme: možnost zapůjčení fotoaparátu, externího blesku, ateliérových světel a stativů z fakultní půjčovny (není možná zápůjčka domů)
Účastníci si zajistí: je možné využít vlastní digitální fotoaparát
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Digitální fotoaparát je součástí mnoha domácností. Málokdo však ví, jak s jeho pomocí pořídit opravdu kvalitní snímky. Ať už vás lákají portréty, zátiší, krajina, architektura nebo dokumentaristika, kurz Digitální fotografie v praxi vás vybaví praktickými dovednostmi a znalostmi, které jistě oceníte. Přihlásit se můžete i bez vlastního fotoaparátu – na každou hodinu bude možné zapůjčit si fakultní techniku a pro investici do vlastního vybavení se rozhodnout až později.

Záběr kurzu je opravdu široký, jednotlivé hodiny se věnují fotografickému vidění, volbě námětu, kompozici či skladbě obrazu. Těšit se můžete na práci s externím bleskem v interiéru a exteriéru i alternativním osvětlením. Věnovat se budete několika fotografickým žánrům, jakými jsou portrét, figura, zátiší, abstrakce, architektura, krajina a živá fotografie. V rámci kurzu se naučíte i základní úpravy fotografií, jejich velikosti a barevnosti nebo převody do různých formátů.

Jednotlivé hodiny budou vedle exteriérů probíhat zejména v profesionálně vybaveném ateliéru Fotografie v moderní budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni na Borech, kde si vyzkoušíte práci s externím bleskem, stativem i ateliérovými světly. Účastníci kurzu budou mít navíc příležitost navštívit soukromý fotoateliér vyučujícího Radovana Kodery v historické budově na náměstí Republiky v Plzni.

Kurz volně navazuje na přednáškový cyklus Principy fotografie vyučovaný v podzimních měsících. Jeho absolvování není podmínkou, výrazně však doplňuje teoretické vzdělání a dohromady tvoří komplexní celek. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky. Přihlásit se ale mohou i zkušenější fotografové, pro ty se pak vyučující stává spíše odborným poradcem, se kterým je možné vést hodnotné diskuze a konzultovat pokročilejší domácí tvorbu a možnosti fotografie.

VYUČUJÍCÍ

Lektorem je plzeňský fotograf, kurátor a pedagog Radovan Kodera, který od roku 2012 působí v ateliéru Fotografie na Katedře Audiovize Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Jako fotograf dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem v Plzni a Židovskou obcí Plzeň. Je kurátorem výstav ve Velké a Staré synagoze v Plzni a autorem řady dokumentárních výstavních souborů, například Plzeň v Sametové revoluci 1989Tady žili židé – Historie a současnost židovských památek západních Čech ve fotografiíchOsudy zmizelých (o holocaustu plzeňských židů) nebo Miroslav Zikmund 95. Podílel se na výstavách a publikacích o architektuře a umění. Je autorem projektu památníku obětem holocaustu z Plzeňska Zahrada vzpomínek v bývalé Pomocné synagoze v Plzni. Ve volné tvorbě pracuje Radovan Kodera klasickým analogovým způsobem. Vytváří fotografické cykly z oblasti živého i výtvarného dokumentu, v posledních letech se věnuje i portrétu, autoportrétu a ateliérové kompozici. Vystavuje od začátku devadesátých let.

Anonymous

MgA. Radovan Kodera

+420 377 636 785

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se informovali o náplních kurzů, podávání přihlášek, platbách nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo emailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Figurální malba

Ovládáte základy figurální kresby a rádi byste své dovednosti ještě prohloubili? V kurzu Figurální malby si osvojíte nové techniky a posunete se na vyšší úroveň! Uhel a tužka jsou minulostí, nyní se naučíte zachytit lidskou postavu nebo portrét pomocí tuši a akvarelu. Pracovat při tom budete s kostrou, anatomickým i živým modelem. Kurz určen zkušenějším tvůrcům s alespoň základními znalostmi kresebných disciplín.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: MgA. Mgr. Pavel Trnka
Termín: únor–květen, celkem 13 týdnů, začátek výuky v úterý 13. 2. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy v úterý od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka 
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – centrální prostor kreslírny
Potřebné znalosti: požadována je znalost základních kresebných a malířských disciplín. Účastník by měl mít alespoň minimální zkušenost s kresbou a malbou. Figurální malba volně navazuje na podzimní výuku Figurální kresby. Od účastníků se očekává poctivá domácí příprava na jednotlivé hodiny ve formě návrhů, hlubší zájem o získání dovedností, průběžná domácí tvorba na zadané i volné téma. Pro získání požadovaných vstupních dovedností je možné na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání navštěvovat předem kurzy Kresba a malba – cesty k realismu / cesty k abstrakci nebo Kresba a malba v tradičním pojetí I a II
Účastníkům poskytneme: základní velkoformátový papír, stojany, kostru v životní velikosti, anatomický model a živý model
Účastníci si zajistí: pomůcky, které v kurzu využijí při výuce lineární kresby, siluety, portrétní kresby a studii světla a stínu. Jedná se o tužky (od 2H po 8B), pastelky, přírodní uhel (ne umělý) různé tloušťky, plastickou gumu, obyčejný hadřík, fixativ, skicák velikosti A3, Centropen, propisky, kulatý kaligrafický štětec, tuž, akvarel a grafit. Při úvodní hodině proběhne ukázka pomůcek a následně je možný jejich samostatný nákup v doporučených specializovaných prodejnách, později v průběhu kurzu je potřeba vlastní kvalitnější papír.
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Figurální malba volně navazuje na kurz Figurální kresby a je určena pokročilejším uchazečům s alespoň základními znalostmi kresebných disciplín. Výuka bude rozdělena do tří bloků. První z nich se zaměřuje na rozvoj tušové a akvarelové malby s důrazem na práci se štětcem. Účastníci se seznámí s možnostmi lavírované kresby i kolorované kresby s akvarelem. Naučí se přesně zachytit kosterní soustavu, lebku a kostru ruky.

Druhý blok bude věnován základnímu pilíři figurální kresby i malby – anatomii. Kurzisté se tak mohou těšit na malbu podle anatomického modelu, skrze kterou si prohloubí své chápání plasticity, prostoru a proporčních vztahů.

Třetí z bloků se zaměří na malbu podle živého modelu. Pro účastníky kurzu je připravena studijní tušová malba na akvarelový nebo japonský papír i studie světla a stínu, studie portrétu i stojící figury a malba akvarelem.

Kurz je veden jako dialog. Lektor umožňuje konzultace domácích prací, které je možné přinášet nad rámec společných zadání. Výuka je tak vhodná pro uchazeče, kteří se zajímají o výtvarné umění, dějiny umění a mají zájem o diskuzi. 

VYUČUJÍCÍ

Figurální kresba probíhá pod vedením Pavla Trnky, pedagoga na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Pavel Trnka žije a působí v Plzni a Praze, je členem Sdružení HOLLAR Od roku 2008 vyučuje na Sutnarce figurální kresbu a malbu a ilustraci. V posledních letech se intenzivně věnuje uhlové velkoformátové kresbě znázorňující různé podoby krajiny. Specializuje se realističtěji podanou kresbu i experimentálněji laděnou kresbu, ve které využívá rez, popel, měděnku nebo tuš. Pracuje s motivy proměny krajiny, stromů, hornin, života pod zemí a přírodních procesů spojených s pomíjivostí. Inspiruje se čínskou krajinomalbou. Pro další informace o lektorovi je možné navštívit www.paveltrnka.com.

Anonymous

MgA. Mgr. Pavel Trnka

+420 377 636 776

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Kresba a malba – cesty k abstrakci

Kapacita tohoto kurzu je pro jaro 2024 již zcela naplněna a není možné se přihlašovat.

Seznamte se s impresionistickým pojetím barevné skvrny, využijte kontrastu barev a za pomoci koláží a organické i geometrické abstrakce vytvářejte ojedinělá umělecká díla! Kurz Kresba a malba – cesty k abstrakci zavede účastníky do světa stylizovaných autoportrétů, barevných relací a volné kompozice. Ačkoliv je určen začátečníkům, navazuje na podzimní kurz Kresba a malba – cesty k realismu, se kterým tvoří komplexní celek. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: MgA. Andrea Uhliarová, MgA. Eva Šindelářová
Termín: únor–květen, celkem 13 týdnů, začátek výuky ve čtvrtek 15. 2. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka 
Cena kurzu: 5 460 Kč (140 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – centrální prostor kreslírny a ateliér Malby
Potřebné znalosti: kurz je určen začátečníkům, navazuje však na podzimní kurz Kresba a malba – cesty k realismu. Jeho absolvování není podmínkou, ale velice to doporučujeme. Dále předpokládáme zájem účastníka o daný obor a případnou domácí přípravu na jednotlivé hodiny 
Účastníkům poskytneme: základní velkoformátový papír, stojany
Účastníci si zajistí: vlastní tužky na kreslení (různé měkkosti tuhy, doporučujeme 5B, 3B, HB), přírodních uhly, vodou ředitelné (temperové) barvy, akrylové barvy, štětce (doporučujeme čísla 3, 8, 2x15), malířské štětky a čtvrtky o velikostech A3 a A2, gumy, papírovou pásku, lepidlo v tubě, hadřík, kelímek na vodu a paletu. Doporučujeme oblečení na převlečení. Pomůcky budou případně využitelné i v dalších kurzech věnujících se kresbě a malbě. S nákupem doporučujeme vydržet na první hodinu, kde vyučující vše vysvětlí, doporučí typy pomůcek i vhodné prodejny.
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Cesty k abstrakci jsou součástí dvousemestrálního kurzu Kresba a malba, jehož hlavním cílem není pouhé získání vlastních výtvarných dovedností, ale také pochopení stavby realistického a modernistického obrazu v jejich vzájemných vztazích. Kurz zprostředkovává malířské pojetí světa na principech umění moderny, označované často jako abstraktní. Od vyjádření viděné reality přechází k dalším vlastnostem a obsahům obrazu, chápaného jako soustava znaků. Budování citlivosti pro barevnou skladbu je postaveno na dialogu s díly impresionismu, postimpresionismu a expresionismu.

Náplní jednotlivých vyučovacích hodin je praktická kresba a malba s přednostním uplatněním probíraného výtvarného prostředku. Každá z lekcí obsahuje krátké úvodní motivační vstupy s obrazovým materiálem. Účastník se seznámí s impresionistickou otázkou barevné skvrny, chápáním barev ve vztahu k barevnému kruhu i historickým proměnám barevné škály. Dozví se o vlivu expresionismu na světlostí kontrast barev a vlivu postimpresionismu na teplotní kontrast barev.

Kurzisté si vyzkouší vytvořit autoportrét bez pomoci zrcadla, stylizovaný autoportrét pomocí dvou doplňkových barev, věnovat se budou barevným kolážím i organické nebo geometrické abstrakci. Závěr každé hodiny tvoří analýza vlastních prací a prací ostatních posluchačů. Důležitá je i práce v domácím prostředí. Účastníci by neměli očekávat, že si z každé hodiny odnesou technicky dokonalý obraz. Velká část kurzu je věnována správnému „dívání se“ a důležité je poznat celou škálu možností, principů a přístupů ke kresbě a malbě.

Výuka bude probíhat na ploše kreslírny v přízemí Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a z části také v prostorách ateliéru Malby. Její součástí budou i tipy na výstavy, články a události pořádané ateliérem. Kurz je vhodný pro úplně začátečníky, doporučujeme však absolvovat i podzimní kurz Kresba a malba – cesty k realismu.

VYUČUJÍCÍ

Kurz Kresba a malba – cesty k abstrakci vede Andrea Uhliarová, která působící v ateliéru Malby, v dílčích částech výuky se k ní připojí Eva Šindelářová z ateliéru Nových médií. Oba ateliéry jsou součástí Katedry výtvarných umění Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. 

Andrea Uhliarová studovala obor Textilního a oděvního návrhářství na Technické univerzitě v Liberci, své bakalářské a magisterské vzdělání získala v ateliéru Malby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kde aktuálně působí jako asistentka ateliéru a zároveň studuje v doktorském studijním programu. Praxi získala výukou na ZUŠ a v lektorských programech. Současně se věnuje vlastní tvorbě, jejím tématem je propojení umění s dalšími vědními disciplínami.

Eva Šindelářová je absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v oboru Intermediální tvorby. Od roku 2019 zde působí jako asistentka v ateliéru Nových médiií a coby lektorka letních kurzů. Dlouhodobě se věnuje výuce výtvarných oborů na ZUŠ, občasně se zabývá kurátorstvím výstav. Ve své volné umělecké tvorbě pracuje s médiem malby, ale nezdráhá se vyjádřit i v jiném médiu jako je například performance. V roce 2022 bylo možné reflektovat její malby v galerii Kritiků na výstavě finalistů 15. Ceny kritiky za mladou malbu.

Anonymous

MgA. Andrea Uhliarová

Anonymous

MgA. Eva Šindelářová

 

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Kresba a malba v tradičním pojetí II

Ponořte se do kresby a malby ještě hlouběji! Kresba a malba v tradičním pojetí II přímo navazuje na podzimní kurz a zaměřuje se na volnější tvorbu a tvůrčí rozvoj účastníků. V kresebných a malířských cvičeních se seznámíte s dalšími tradičními technikami, jako jsou akvarel, kvaš, suchý pastel a voskové pastely. V lekcích malby se budete věnovat svébytným malířským formám a kompozici. Důležitá je vlastní invence, schopnost tvůrčího myšlení a touha tvořit i v domácím prostředí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: akad. mal. Vladivoj Kotyza
Termín: únor–květen, celkem 13 týdnů, začátek výuky ve středu 14. 2. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy ve středu od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka 
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – centrální prostor kreslírny
Potřebné znalosti: kurz přímo navazuje na podzimní Kresbu a malbu v tradičním pojetí I, očekáváme poctivou domácí přípravu na jednotlivé hodiny např. ve formě návrhů, hlubší zájem o získání dovedností a průběžnou domácí tvorbu na zadané i volné téma
Účastníkům poskytneme: základní velkoformátový papír, stojany, živý model
Účastníci si zajistí: vlastní přírodní uhel, pastelky, tuš, pero, akvarel, různé typy pastelů, školní tempery, akryl – při úvodní hodině proběhne ukázka pomůcek a následně bude možný jejich samostatný nákup v doporučených specializovaných prodejnách, později bude v průběhu kurzu zapotřebí vlastní kvalitnější papír
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Kurz Kresba a malba v tradičním pojetí II klade důraz na opravdu tradiční a základní principy. Uchazeč získá přehled o užívaných materiálech a pracovních nástrojích a vyzkouší si pokročilejší kresebné a malířské techniky, jako jsou akvarel, kvaš, suchý pastel a voskové pastely. Těšit se můžete na kresbu a malbu prostorových zátiší, drapérií, variabilních zátiší, přírodnin, odlitků, hraček i živého modelu.

Kresba a malba se budou napříč jednotlivými týdny pravidelně střídat. Dílčí cvičení na sebe budou obsahově navazovat a umožní tematicky oba tyto fenomény pochopit ve vzájemné konfrontaci. Tvorba nebude v průběhu semestru vedena experimentálními cestami.

Výuka v letním semestru je věnována primárně pokročilejším kresebným a malířským technikám. Kurzu předchází podzimní Kresba a malba v tradičním pojetí I, kterou doporučujeme absolvovat. Oba kurzy je možné navštěvovat i opakovaně. Pro takové účastníky se potom výuka stává spíše prostorem pro konzultace a diskuzi s odborníkem nad tvorbou v kurzu i domácími pracemi. Zcela nové kresebné a malířské techniky nad stanovený obsah kurzu nelze při opakované účasti vyžadovat.

Výuka bude probíhat v kreslírně v přízemí Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

VYUČUJÍCÍ

Tradiční pojetí kresby a malby vyučuje akademický malíř Vladivoj Kotyza. Narodil se v Praze v rodině lékaře, později se odstěhoval do Plzně, jejíž genius loci hraje v jeho životě významnou roli. Na Akademii výtvarných umění v Praze vystudoval obor malby pod vedením Vojtěcha Tittelbacha, Arnošta Paderlíka, Antonína Pelce a restaurátorskou speciálku Bohuslava Slánského. Jeho výtvarný projev byl od počátku postaven na kresbě, která ovlivňuje i jeho realizace malířské. Kotyzova práce je zařazována do stylu fantastického realismu. Snoubí se v ní zlomky reality s neskutečnými snovými představami. Magičnost a absurdita jsou zastřeny ohromující technikou veristické malby. Dlouhodobě se věnuje kresebným reportážím o krajině a pořizuje její svébytné drobné črty. Vladivoj Kotyza je nejen vynikající umělec, restaurátor, ale také úspěšný a dlouholetý pedagog v současnosti působící na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. 

Anonymous

akad. mal. Vladivoj Kotyza

+420 377 636 768

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Návraty k antice: proměny evropského umění jedenácti století

Evropská identita je postavena na dvou kulturních základech: křesťanství a antice. Antická tradice se vine jako červená stuha našimi dějinami. Objevíme ji v dobách Karla Velikého, v renesančním návratu ke kořenům i v jejich barokní dynamické interpretaci. Chcete se naučit, jak v kultuře či na památkových objektech rozpoznat odkaz dávných civilizací Řecka a Říma? Rádi se s námi vydáte na procházku starou Prahou? V kurzu vhodném jak pro úplné začátečníky, tak pokročilé budeme společně hledat odpovědi.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: PhDr. et Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.
Termín: únor–květen, celkem 13 týdnů
Výuka: jednou týdně, vždy v pondělí od 16.40 do 19.15 hodin
Forma výuky: hybridní – kombinace prezenčních setkání na fakultě v Plzni, online přednášek a jednodenní exkurze v Praze (uskuteční se o víkendu, termín bude určen po domluvě s účastníky kurzu)
Rozsah: 3 hodiny výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava dle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 4 990 Kč (130 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň; online; urbánní prostor Prahy
Potřebné znalosti: předchozí znalosti ani studium historie či umění nejsou požadovány, přihlásit se mohou i začátečníci; předpokladem je zájem o historické souvislosti, dějiny umění a vývoj architektury
Účastníkům poskytneme: elektronické studijní materiály a během exkurze odborný výklad kunsthistoričky
Účastníci si zajistí: pro online výuku přístup k počítači, tabletu nebo telefonu s kvalitním internetovým připojením a audio a video zařízením (kamerou a mikrofonem)
Další požadavky na účast v kurzu: součástí výuky je exkurze, během které se uskuteční komentovaná procházka vybraným urbánním celkem v rámci Prahy, dopravu a případné vstupné si účastník hradí samostatně
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je potřeba min. 75% účast na setkáních a složení zápočtového testu a ústní zkoušky

O KURZU

Kurz Návraty k antice: proměny evropského umění jedenácti století seznámí účastníky s antickými odkazy v soše a malbě a také s proměnami architektonických forem – od těch, které vychází z předrománského slohu, až po neoklasicismus.

Prostor bude věnován vzniku antického tvarosloví v oblastech klasického Řecka a Říma i přebírání jejich vzorů za vlády Karla Velikého, Otonských panovníků nebo na Velké Moravě a v Přemyslovských Čechách. Zvláštní lekce bude věnována tuzemským památkám. Nebude chybět ani vznik a vývoj renesance, manýrismus na území Itálie a v Záalpí, baroko, barokní klasicismus nebo rokoko v Evropě.

Kurz bude završen exkurzí do Prahy a s ní spojenou komentovanou prohlídkou.

VYUČUJÍCÍ

Kurz vede Andrea Sloupová, která působí jako vedoucí Katedry teorií a dějin umění na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Andrea Sloupová je historička a teoretička umění, absolventka Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Zabývá se především tuzemskou uměleckou scénou a institucionální problematikou. Na Fakultě designu a umění přednáší obecné dějiny umění, dějiny ilustrace a dějiny vizuální komunikace. Zároveň je také přednášející a školitelkou doktorského studia.

Anonymous

PhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.

+420 377 636 706

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se informovali o náplních kurzů, podávání přihlášek, platbách nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo emailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Principy interiérové tvorby

Nenechávejte design vašeho domova na komerčních řetězcích s nábytkem – navrhněte si ho sami! Kurz Principů interiérové tvorby vás vybaví znalostmi a dovednostmi pro tvorbu návrhů kvalitních prostor a pomůže vám zorientovat se v oblasti současné designérské tvorby. Budete skicovat, učit se o technologiích i vyrábět prototypy v naší dílně. Kurz je určen všem, kteří si chtějí hrát a bavit se různými formami designu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Principy interiérové tvorby
Vyučující: MgA. Štěpán Rous, Ph.D.
Termín: letní semestr (únor–květen, celkem 13 týdnů)
Výuka: jednou týdně, vždy v pondělí od 17.35 do 20.10 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava dle aktivního zájmu účastníka
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň a dílny v kreativní zóně DEPO2015, Presslova 14, Plzeň
Potřebné znalosti: předpokládáme manuální zručnost a základní přehled ve světě nábytkového designu a architektury
Účastníkům poskytneme: profesionální stroje a nástroje určené ke zpracování a opracování materiálů v plně vybavených dílnách
Účastníci si zajistí: pracovní oděv a materiál na výrobu prototypů podle zadání vyučujícího
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka a vypracování všech úkolů v požadované kvalitě a termínech podle zadání vyučujícího

O KURZU

Principy interiérové tvorby vás naučí základům navrhování a interiérové tvorby a vybaví vás ucelenými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vytváření kvalitních interiérů i komerčních prostor. Seznámíte se s aktuální tvorbou v oblasti nábytkového designu a naučíte se chápat vztah mezi člověkem a prostředím, ve kterém žije, pracuje a tvoří.

Budete navrhovat, skicovat a vymýšlet nové principy v konstrukci nábytku. Diskuze o technologiích a historických souvislostech povedou ke kreativní práci na inovativních prototypech v našich profesionálně vybavených dílnách. Osvojíte si konvenční i alternativní přístupy k aplikaci materiálů, které můžete využít ve své práci i osobním životě.

V jednotlivých hodinách se můžete těšit na základy interiérové tvorby, historii designu, informace o ergonomii, tvarech a základních typech nábytku. Naučíte se pracovat s barvou a světlem, ponoříte se do současných trendů a prostor bude věnován i udržitelnosti. Prakticky budete zpracovávat konkrétní zadání a vytvářet podrobná řešení funkčních zón interiéru.

Kurz je určen především lehce zasvěceným odborníkům, ale i budoucím studentům a zájemcům o studium. Rádi mezi námi přivítáme i profesionály z řad designérů, kteří by rádi poznali jiný styl a princip uvažování. Od účastníků očekáváme alespoň základní řemeslnou zručnost.

VYUČUJÍCÍ

Vyučujícím Principů interiérové tvorby je Štěpán Rous, pedagog na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kde společně s Janou Potiron vede ateliér Design nábytku a interiéru. Štěpán Rous studoval průmyslový i nábytkový design v Česku i v zahraničí a společně s Pavlou Rousovou a Janem Mimochodkem založil studio Open-House, kde navrhoval produkty ze dřeva, skla a porcelánu. Ve svém ateliéru furnitureroust navrhuje a realizuje design nábytku a interiéru pro nejrůznější klienty. Rád zkouší nové technologie a před pouhou krásou a estetikou dává přednost konceptu, nápadu a novému principu.

Anonymous

MgA. Štěpán Rous, Ph.D.

+420 377 636 725

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz. A to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Šperkařské techniky II

Umíte vyrobit jednoduchý prsten nebo řetízek? Zvládnete brožové zapínání a fasování kamenů? Se Šperkařskými technikami II posunete svoji šperkařinu na další úroveň! Naplno se ponoříte do práce s drahými kovy, budete tavit materiál do ingotů a odlévat do sépiové kosti, písku nebo vosku. Čeká vás vytlačování reliéfu, cizelování, tepání, nýtování a smaltování. Semestr završíte výrobou dutého šperku. Kurz navazuje na dovednosti a technologické postupy z podzimního kurzu Šperkařské techniky I a je určen pokročilým účastníkům.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyučující: Mgr. Miroslava Veselá
Termín: únor–květen, celkem 13 týdnů, začátek výuky ve středu 14. 2. 2024
Výuka: jednou týdně, vždy ve středu od 16,40 do 19,15 hodin
Rozsah: 3 hodiny kontaktní výuky týdně (celkem 39 vyučovacích hodin za kurz) a samostatná příprava podle aktivního zájmu účastníka 
Cena kurzu: 5 850 Kč (150 Kč / vyučovací hodina)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň – plně vybavená šperkařská dílna v prostorách ateliéru Kov a šperk
Potřebné znalosti: kurz navazuje na podzimní Šperkařské techniky I a účastníky skrze nové technologické postupy dále rozvíjí. Z tohoto důvodu již nezahrnuje základy řemeslných dovedností a jejich zvládnutí pokládá za samozřejmé. Jestliže se šperkařinou žádnou dosavadní zkušenost nemáte, doporučujeme vyčkat do zimního semestru a začít Šperkařskými technikami I
Účastníkům poskytneme: profesionální stroje a nástroje určené ke zpracování a opracování materiálů, základní mosazný a měděný materiál (plech, drát), stříbrnou pájku, chemikálie používané ve zlatnictví
Účastníci si zajistí: vlastní ochranný oděv (zástěru), zapalovač, jemný štětec, smirkový papír (hrubost 600, 800, 1000, 1200), listy do lupénkové pilky (hrubost 0, balíček obsahuje 12 ks pilek a vystačí na celý kurz; značka Vallorbe, firma Advantage, www.advantage-fl.cz)
Další požadavky na účast v kurzu: nejsou
Zakončení kurzu: pro získání osvědčení o absolutoriu je nutná 75% docházka

O KURZU

Kurz Šperkařské techniky II navazuje na technologické postupy a dovednosti, které si účastníci osvojili na podzim, rozvíjí je a prohlubuje. Máte doma rozbitý šperk, ale ještě se s ním nechcete rozloučit? Vezměte ho s sebou na kurz! Právě opravám šperků se budete z počátku věnovat a vyzkoušíte si technologii svařování PUKem.

Následně se seznámíte s českým puncovním zákonem a podmínkami práce s drahými kovy. Budete tavit materiál a odlévat jej do ingotů. Naučíte se rozšířeněji pracovat s kovy a budete vyrábět šperky technikami odlévání do sépiové kosti, písku nebo vosku.

Vyrobíte si nástroj, který využijete k vytlačování plastického reliéfu do měděného plechu a souběžně si vyzkoušíte techniku nýtování. Naučíte se cizelovat a tepat a pomocí tepacích kladiv zhotovíte vlastní nádobu. Uzdu fantazii budete moci popustit při smaltování. Nakonec se pustíte do náročné výroby dutého šperku.

Kurz proběhne v profesionálně vybavené dílně ateliéru Kovu a šperku v přízemí budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Dílna disponuje bruskami, leštičkami, válcnami, kovadlinami, smaltovací pecí i stanicemi pro práci s otevřeným ohněm. 

Kurz Šperkařské techniky II je určen pokročilým účastníkům.

VYUČUJÍCÍ

Šperkařské techniky vyučuje Miroslava Veselá, která působící v ateliéru Kovu a šperku na Katedře výtvarných umění Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Miroslava Veselá vystudovala obor Zlatník a klenotník na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově, kde po maturitě sbírala zkušenosti ve zlatnických dílnách. V roce 2006 se vrátila do Plzně a na Pedagogické fakultě vystudovala magisterský obor Výtvarná výchova. Od roku 2009 pracuje na Sutnarce. V ateliéru Kovu a šperku studentům předává své znalosti šperkařských technik a zároveň působí jako lektorka kurzů celoživotního vzdělávání a letní školy ArtCamp. Coby šperkařka vytváří šperky s přesahem do konceptuálního umění a věnuje se také tvorbě komerčního šperku pod vlastní značkou www.miroslavavesela.cz.

Anonymous

Mgr. Miroslava Veselá

+420 377 636 831

DALŠÍ INFORMACE

Rádi byste se dále informovali o náplni kurzu, podání přihlášky, platbě nebo pomůckách? V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na referentku magisterského studia a celoživotního vzdělávání Mgr. Martinu Jeriovou na telefonu +420 377 636 715 nebo e-mailu majeriov@fdu.zcu.cz, a to od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.