Platba

Vybrali jste si kurzy, vyplnili přihlášku. A co dál? Na váš e-mail zanedlouho obdržíte kalkulaci a další instrukce k platbě. Tu neodkládejte, protože místo v kurzu i ostatní služby jsou pro vás rezervovány až po připsání platby na účet ZČU. Samotná registrace vám tedy k zajištění místa v kurzu nestačí a byla by škoda připravit se o nezapomenutelné léto na Sutnarce.

Jak na to

Celková částka se skládá z následujících položek: kurzovné + ubytování + MHD
Pokud se rozhodnete nevyužít možnosti zajištění ubytování a legitimace MHD z naší strany, týká se vás pouze cena vybraného kurzu či kurzů.

Platba bankovním převodem

Údaje pro platbu bankovním převodem v rámci ČR:

Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 414001
Konstantní symbol: 558
Specifický symbol: uveďte své osobní číslo, které Vám bude přiděleno po zaslání přihlášky

Údaje pro platbu bankovním převodem ze zahraničí:
Příjemce:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Česká republika

Adresa banky příjemce:
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33 /č.p. 969
114 07 Praha 1
Česká republika

SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX

Platba v Kč
Číslo účtu: 4811530257
Kód banky: 0100
IBAN: CZ8101000000004811530257

Platba v EUR
Číslo účtu: 4845500267
Kód banky: 0100
IBAN: CZ0401000000004845500267

Variabilní symbol: 414001
Konstantní symbol: 558
Specifický symbol: uveďte své osobní číslo, které Vám bude přiděleno po zaslání přihlášky

Bankovní poplatky – OUR – tzn. veškeré bankovní poplatky hradí plátce

 

Potvrzení o platbě

Jelikož nezřídka dochází k chybnému zadání čísla účtu či jednotlivých symbolů jak ze strany účastníků, tak ze strany bank, což znesnadňuje nebo znemožňuje identifikaci platby, žádáme všechny účastníky, aby nám ihned po provedení platby buď zaslali naskenovaný/elektronický doklad o zaplacení nebo do e-mailu vypsali údaje potřebné k identifikaci platby, tj. datum platby, z jakého účtu, pod jakými symboly a jaká částka byla zaplacena. Umožníte tak včasné odhalení případné chybné platby.

Daňový doklad

Daňový doklad o zaplacení kurzů letní školy umění ArtCamp vydáváme na požádání do 14 dnů od provedení platby.

Storno podmínky

V případě, že účastník po uhrazení poplatků zjistí, že se ArtCampu nemůže zúčastnit a písemně se odhlásí do stanoveného termínu - 10 pracovních dní před zahájením letní školy (tj. do 21. 6. 2024 včetně), bude organizátorem uplatněn storno poplatek ve výši 20 % z celkově zaplacené sumy. V případě pozdějšího odhlášení se zaplacené poplatky nevrací.

Organizátor si vyhrazuje právo sloučit či zrušit některé kurzy v případě nedostatečného počtu účastníků přihlášených na určitý turnus. V případě nadměrného počtu zájemců o určitý turnus bude účastníkům nabídnuto přesunutí do jiného turnusu (přesunutí bude nabídnuto účastníkům s pozdějším datem registrace). V případě zrušení kurzu ze strany organizátora nebo v důsledku vládního opatření kvůli případné koronavirové krizi, bude uhrazená částka vrácena v plné výši.