Umělecká rada FDU
Interní členové

Anonymous

MgA. Vojtěch Aubrecht

děkan / předseda

+420 377 636 700

Anonymous

prof. akad. mal. Mikoláš Axmann

ilustrace grafika, grafické techniky

+420 377 636 761

Anonymous

prof. akad. mal. Jiří Barta

animovaná tvorba

+420 377 636 782

Anonymous

prof. Mgr. Štěpán Grygar

užitá fotografie

+420 377 636 781

Anonymous

prof. akad. mal. Boris Jirků

figurální kresba a malba

+420 377 636 762

Anonymous

doc. akad. mal. Ditta Jiřičková

grafický design

+420 377 636 763

Anonymous

doc. akad. mal. Josef Mištera

proděkan pro projekty a rozvoj

+420 377 636 709

Anonymous

doc. MgA. Zdeněk Veverka

design

+420 377 636 725

Externí členové

Anonymous

MgA. Jiří Adamik-Novák

Senior lecturer, department of Graphic Design and Visual Communication, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden

Anonymous

doc. Mgr. Irena Armutidisová

emeritní děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Anonymous

prof. MgA. Milena Dopitová

vedoucí ateliéru intermediální tvorby I /škola Mileny Dopitové AVU v Praze

Anonymous

prof. akad. arch. Jan Fišer

vedoucí Ateliéru Fišer - průmyslový design FA ČVUT / vedoucí ateliéru Design interiéru FUD UJEP

Anonymous

Steven Heller dr. h. c.

MFA Design Department, School of Visual Arts, New York, USA / teoretik designu / doctor honoris causa ZČU

Anonymous

prof. PhDr. Zbyněk Janáček

emeritní děkan Fakulty umění OU v Ostravě

Anonymous

doc. akad. mal. Helena Krbcová

emeritní vedoucí ateliéru Fashion design na FDU ZČU

Anonymous

prof. akad. mal. Adéla Matasová

emeritní vedoucí ateliérů Alternativních technik VŠUP v Praze a Nová média UUD ZČU v Plzni

Anonymous

prof. R. Roger Remington

Rochester Institute of Technology, New York/ USA

Anonymous

prof. akad. arch. Karol Weisslechner

Emeritní rektor VŠVU Bratislava, Slovensko