Umělecká rada FDU
Interní členové

Anonymous

MgA. Vojtěch Aubrecht

děkan / předseda

+420 377 636 700

Anonymous

prof. akad. mal. Mikoláš Axmann

ilustrace grafika, grafické techniky

+420 377 636 761

Anonymous

prof. akad. mal. Jiří Barta

animovaná tvorba

+420 377 636 782

Anonymous

prof. Mgr. Štěpán Grygar

užitá fotografie

+420 377 636 781

Anonymous

prof. akad. mal. Boris Jirků

figurální kresba a malba

+420 377 636 762

Anonymous

doc. akad. mal. Helena Krbcová

fashion design

+420 377 636 742

Anonymous

doc. akad. mal. Josef Mištera

proděkan pro projekty a rozvoj

+420 377 636 709

Anonymous

doc. MgA. Zdeněk Veverka

design

+420 377 636 725

Anonymous

doc. M.A. Petr Vogel

design kovu a šperku

+420 377 636 831

Externí členové

Anonymous

MgA. Jiří Adamik-Novák

Senior lecturer, department of Graphic Design and Visual Communication, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden


Anonymous

doc. MgA. Milena Dopitová

vedoucí ateliéru intermediální tvorby I /škola Mileny Dopitové AVU v Praze


Anonymous

prof. akad. arch. Jan Fišer

vedoucí Ateliéru Fišer - průmyslový design FA ČVUT / vedoucí ateliéru Design interiéru FUD UJEP


Anonymous

Steven Heller dr. h. c.

MFA Design Department, School of Visual Arts, New York, USA / teoretik designu / doctor honoris causa ZČU


Anonymous

prof. PhDr. Zbyněk Janáček

emeritní děkan Fakulty umění OU


Anonymous

prof. akad. mal. Adéla Matasová

emeritní vedoucí ateliérů Alternativních technik VŠUP v Praze a Nová média UUD ZČU v Plzni


Anonymous

prof. R. Roger Remington

Rochester Institute of Technology, New York/ USA


Anonymous

Radoslav L. Sutnar, B. Arch, M. Arch, M.C.P.

Architekt / USA


Anonymous

prof. akad. arch. Karol Weisslechner

Emeritní rektor VŠVU Bratislava, Slovensko