Disciplinární komise FDU

Komise je jmenovaná dle vyhlášky děkana 19C/2020 na období 11. 12. 2020 - 31. 10. 2022.

Pedagogové

doc. akad. mal. Helena Krbcová
doc. MgA. Luděk Míšek
akad. mal. Renáta Fučíková

Studenti

BcA. Aliaksandr Dym
BcA. Karolína Čaplová
BcA. My Linh Phung