Disciplinární komise Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Pedagogové

doc. akad. mal. Helena Krbcová
doc. MgA. Luděk Míšek
akad. mal. Renáta Fučíková

Studenti

BcA. Klára Bubeníková

BcA. Daniel Doležal

Eva Cibulková

 

Komise je jmenovaná dle vyhlášky děkana 22D/2022 na období 1. 11. 2022 - 31. 10. 2024, kterou najdete na Úřední desce mezi vyhláškami k chodu fakulty.