Akademičtí asistenti - pedagogové

Anonymous

MgA.
Vojtěch Aubrecht

fotografie

+420 377 636 781

Anonymous

M.A.
Dušan Brozman

dějiny umění

+420 377 636 811

Anonymous

Mgr.
Denisa Bytelová

teorie umění

+420 377 63 67 13

Anonymous

MgA.
Tomáš Duchek

digitální malba


Anonymous

MgA.
Lukáš Fišárek

interaktivní design


Anonymous

RNDr.
Petr Franče

technologie keramiky

+420 377 636 752

Anonymous

akad. mal.
Renáta Fučíková

didaktická ilustrace

+420 377 636 769

Anonymous

PhDr.
Zlata Gersdorfová, Ph.D.

dějiny umění


Anonymous

MgA.
Eva Hudečková

grafický design

+420 377 636 778

Anonymous

Mgr.
Jiří Hulák

dějiny a teorie designu

+420 377 636 721

Anonymous

MgA. Mgr.
Bedřich Kocman

grafika

+420 377 636 764

Anonymous

MgA. Mgr.
Jan Kocman

grafika

+420 377 636 765

Anonymous

MgA. Mgr.
Renáta Kocmanová

kniha a tvarování papíru / sochařství

+420 377 636 766

Anonymous

MgA.
Radovan Kodera

fotografie

+420 377 636 785

Anonymous

Mgr. art.
Jan Korabečný

průmyslový design, design modelling

+420 377 636 725

Anonymous

MgA.
Marie Kohoutová

komiks a ilustrace pro děti

+420 377 636 774

Anonymous

MgA.
Jan Kokolia

interaktivní design


Anonymous

akad. mal.
Vladivoj Kotyza

kresba a malba

+420 377 636 768

Anonymous

Mgr.
Jindřich Lukavský, Ph.D.

interpretace výtvarného umění a artefiletika

+420 377 636 705

Anonymous

MgA.
Jan Morávek

multimédia

+420 377 636 788

Anonymous

MgA.
Ladislav Moulis Ph.D.

filmová tvorba

+420 377 636 788

Anonymous

Mgr. art.
Jana Potiron, ArtD.

design nábytku a interiéru

+420 377 636 733

Anonymous

MgA.
Štěpán Rous, Ph.D.

design nábytku a interiéru

+420 377 636 725

Anonymous

Ing.
Petr Siebert

produktový design

+420 377 636 724

Anonymous

PhDr. Mgr.
Andrea Sloupová, Ph.D.

dějiny umění


Anonymous

MgA. Mgr.
Petra Soukupová

kniha a tvarování papíru

+420 377 636 772

Anonymous

Mgr. art.
Štěpán Soutner

průmyslový design, design modelling

+420 377 636 724

Anonymous

MgA. Ing.
Václav Šlajch

mediální ilustrace

+420 377 636 769

Anonymous

MgA. Mgr.
Pavel Švejda

grafický design

+420 377 636 777

Anonymous

MgA. Mgr.
Pavel Trnka

figurální kresba a malba

+420 377 636 776

Anonymous

Mgr.
Petr Vrobel

grafické editory

+420 377 636 777

Anonymous

MgA.
Ondřej Zámiš

grafický design

+420 377 636 777

Anonymous

MgA. Ing. arch.
Zuzana Zbořilová

fotografie

+420 377 636 785

Anonymous

JUDr.
Helena Zelenková

právo k nehmotným statkům a právo autorské


Anonymous

MgA.
Jan Zelinka

3D modelování a tisk