Vedení Fakulty designu a umění ladislava Sutnara

Anonymous

MgA.
Vojtěch Aubrecht

děkan

+420 377 636 700

Anonymous

Mgr.
Jindřich Lukavský, Ph.D.

proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

+420 377 636 705

Anonymous

doc. akad. mal.
Josef Mištera

proděkan pro projekty a rozvoj

+420 377 636 709

Anonymous

doc. Mgr. art.
Jana Potiron, ArtD.

proděkanka pro tvůrčí činnost

+420 377 636 708

Anonymous

PhDr. Mgr.
Andrea Sloupová, Ph.D.

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy

+420 377 636 706

Anonymous

Ing.
Stanislav Kodýtek

tajemník

+420 377 636 703