Administrativa

Anonymous

Lucie Balíková

sekretariát

+420 377 63 6801

Anonymous

Eva Hellmayerová

studijní referentka

+420 377 636 712

Anonymous

Mgr.
Martina Jeriová

studijní referentka

+420 377 636 715

Anonymous

Mgr.
Veronika Klečková

referentka archivu

+420 377 636 808

Anonymous

PhDr.
Lenka Kodýtková

vedoucí vnějších vztahů, provozní ředitelka ArtCampu

+420 377 636 707

Anonymous

Mgr.
Markéta Kohoutková

referentka pro zahraniční vztahy, koordinátorka ArtCampu

+420 377 636 716

Anonymous

Mgr.
Marta Kollerová

projektová manažerka

+420 377 636 803

Anonymous

Mgr.
Soňa Kratochvílová

PR specialistka

+420 377 636 713

Anonymous

Mgr.
Marcela Kubová

studijní referentka

+420 377 636 714

Anonymous

Mgr. MgA.
Zdeňka Kučerová

projektová manažerka

+420 377 636 807

Anonymous

Kateřina Minářová

produkční / mateřská dovolená

+420 377 636 713

Anonymous

Mgr.
Lenka Thomayer Opatrná

vedoucí kanceláře děkana, public relations

+420 377 636 701

Anonymous

Ing.
Ivana Stuchlová

projektová manažerka

+420 377 636 819

Anonymous

Jan Van Woensel

kurátor

+420 604 526 382

Anonymous

Soňa Vašíčková

sekretariát

+420 377 636 802

Anonymous

prof. PhDr.
Tomáš Vlček, CSc.

research