Administrativa

Anonymous

Lucie Balíková

sekretariát

+420 377 63 6801

Anonymous

Eva Hellmayerová

studijní referentka

+420 377 636 712

Anonymous

MgA.
Irena Henzl Velichová

produkční


Anonymous

Mgr.
Tomáš Chochole, Ph.D.

vedoucí interdisciplinární spolupráce

+420 377 636 804

Anonymous

Mgr.
Martina Jeriová

studijní referentka

+420 377 636 715

Anonymous

PhDr.
Lenka Kodýtková

vedoucí vnějších vztahů, provozní ředitelka ArtCampu

+420 377 636 707

Anonymous

Mgr.
Markéta Kohoutková

referentka pro zahraniční vztahy, koordinátorka ArtCampu

+420 377 636 716

Anonymous

Mgr.
Marta Kollerová

vedoucí oddělení tvůrčí činnosti

+420 377 636 803

Anonymous

Mgr.
Marcela Kubová

studijní referentka

+420 377 636 714

Anonymous

Mgr. MgA.
Zdeňka Kučerová

projektová manažerka

+420 377 636 807

Anonymous

Mgr. MgA.
Arnošt Marks

zástupce ředitele UDUT

+420 377 636 708

Anonymous

Kateřina Minářová

produkční / rodičovská dovolená


Anonymous

Mgr.
Lenka Thomayer Opatrná

vedoucí kanceláře děkana, public relations

+420 377 636 701

Anonymous

Ing.
Ivana Stuchlová

projektová manažerka

+420 377 636 819

Anonymous

Jan Van Woensel

kurátor

+420 604 526 382

Anonymous

Soňa Vašíčková

sekretariát

+420 377 636 802