Administrativa

Anonymous

BcA.
Kateřina Bartůňková

správa GLS

+420 377 636 889

Anonymous

Mgr.
Monika Bechná

PR specialistka

+420 730 569 080

Anonymous

MgA.
Martina Havlová

produkční

+420 735 715 983

Anonymous

Eva Hellmayerová

studijní referentka - BcA. studia

+420 377 636 712

Anonymous

MgA.
Irena Henzl Velichová

produkční

+420 732 630 420

Anonymous

Zuzana Hrdinová

produkční

+420 735 715 996

Anonymous

Mgr.
Tomáš Chochole, Ph.D.

vedoucí mezioborové spolupráce

+420 774 274 277

Anonymous

Mgr.
Martina Jeriová

studijní referentka - MgA. studia

+420 377 636 715

Anonymous

PhDr.
Lenka Kodýtková

vedoucí vnějších vztahů, provozní ředitelka ArtCampu

+420 377 636 707

Anonymous

Mgr.
Markéta Kohoutková

referentka pro zahraniční vztahy, koordinátorka mobilit

+420 377 636 716

Anonymous

Mgr.
Marta Kollerová

vedoucí oddělení tvůrčí činnosti

+420 377 636 803

Anonymous

Mgr.
Daniela Kramerová, CSc.

kurátorka

+420 377 636 818

Anonymous

Mgr.
Marcela Kubová

studijní referentka - BcA. studia

+420 377 636 714

Anonymous

Mgr.
Arnošt Marks

konzultant pro mezinárodní projekty

Anonymous

Mgr.
Iveta Nocarová

sekretariát

+420 377 636 811

Anonymous

Ing.
Michaela Pfeiferová

projektová administrátorka, doktorská studia

+420 377 636 806

Anonymous

Olga Štětinová

sekretariát

+420 377 636 801

Anonymous

Mgr.
Lenka Thomayer Opatrná

vedoucí kanceláře děkana

+420 377 636 701

Anonymous

Michaela Vacková

projektová administrátorka

+420 377 636 817

Anonymous

MgA.
Štěpánka Vacková

referentka archivu

+420 377 636 808

Anonymous

Soňa Vašíčková

sekretariát

+420 377 636 802