Významné milníky v historii fakulty

2004

1. dubna
Založení Ústavu umění a designu

2005

První ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp

2010

13. prosince
Slavnostní položení základního kamene nové budovy

2011

Zahájení projektu Návrat Ladislava Sutnara

2011

6. května
Založení Galerie Ladislava Sutnara

2012

1. července
Dokončení stavby nové budovy

2012

18. října
Slavnostní otevření nové budovy
První ročník udílení Ceny Ladislava Sutnara

2013

1. září
Transformace Ústavu umění a designu na fakultu

2014

26. března
Přijetí názvu Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

2015

Fakulta významně přispívá k úspěchu projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

2018

7. března
Založena nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH

Od Ústavu umění a designu až k Sutnarce

SUTNARKA / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vznikla 1. září 2013 transformací Ústavu umění a designu, čímž se završil desetiletý rozvoj školy, která si za dobu své existence vybudovala pevné postavení mezi ostatními vysokými uměleckými školami v České republice.

Ústav umění a designu

Původní Ústav umění a designu byl založen na návrh rektora usnesením Akademického senátu ZČU v Plzni ze dne 31. 3. 2004 s účinností od 1. 4. 2004. Důvodem pro vznik ústavu byla absence vysoké umělecké školy v severozápadních, západních a jižních Čechách i silná společenská poptávka po uměleckých oborech v regionu i za jeho hranicemi, a dále možnost využití odborného potenciálu i technického zázemí na Západočeské univerzitě v Plzni.

Ústav se od té doby dynamicky rozvíjel a rostl, rozšiřoval portfolio vyučovaných oborů jak na bakalářském, tak na magisterském stupni, pracoval na rozvoji svých aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání, mezinárodních vztahů a spolupráce se středními školami. V roce 2005 proběhl první ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp, jejíž každoroční konání se již stalo tradicí a k letním aktivitám FDU neodmyslitelně patří až do současnosti. Ve stejném roce ústav vyhlásil první ročník dodnes mezi studenty gymnázií a středních škol oblíbené výtvarné soutěže Teendesign, která má za cíl hledat nové talenty a podpořit mladé umělce na jejich cestě za studiem umění na univerzitě. Široké veřejnosti se škola od svého počátku otevírá nejen svými četnými výstavními aktivitami, ale i prostřednictvím nabídky kurzů celoživotního vzdělávání.

Projekt Návrat Ladislava Sutnara

Vstříc nové etapě ve své historii vykročil ústav v roce 2011, kdy zahájil projekt Návrat Ladislava Sutnara a s dynamikou sobě vlastní začal pracovat na návratu tohoto proslulého česko-amerického designéra, na jehož inspirativní odkaz škola svojí filozofií a aktivitou navazuje, do rodného města a vlasti. Ve stejném roce byla původní Univerzitní galerie přetransformována v Galerii Ladislava Sutnara. S novým názvem přišla i nová koncepce výstavního plánu, nové prostory v centru města a postupně i postavení prestižního výstavního prostoru, který hostí sólové i skupinové výstavy renomovaných českých i zahraničních uměleckých osobností. Projekt Návrat pokračuje až do současnosti. Jeho součástí bylo například i uložení ostatků Ladislava Sutnara a jeho ženy Františky do čestného hrobu na Ústředním hřbitově v Plzni v roce 2014, vydání celé řady publikací, realizace desítek tuzemských i zahraničních výstav nebo založení nadace SUTNAR - Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových v roce 2018.

Nová budova

Rok 2012 byl dalším milníkem v rozvoji budoucí fakulty, jelikož byla v univerzitním areálu dokončena stavba nové moderní budovy navržené na míru potřebám umělecké školy. Slavnostnímu otevření budovy byl 12. října 2012 přítomen i syn Ladislava Sutnara Radoslav Sutnar s manželkou Elaine. U této příležitosti byla poprvé udělena prestižní Cena Ladislava Sutnara učená umělcům a designérům, kteří významně přispívají  k rozvoji světového umění a designu.

V duchu nejnovějších světových trendů připomíná nová budova průmyslovou halu a díky jedinečné dispozici ateliérů nabízí jak open space prostory pro společné tvůrčí setkávání, tak místa pro soukromou soustředěnou práci. Budova se navíc pravidelně přeměňuje v rozsáhlý výstavní prostor i v dějiště různých kulturních i společenských akcí. Studentům je k dispozici moderní vybavení ateliérů.

Fakulta

K dlouho očekávané transformaci Ústavu umění a designu na fakultu došlo 1. září 2013 a v březnu následujícího roku fakulta přijala svůj jedinečný název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Během celého svého rozvoje od původního ústavu až po současnost klade fakulta, dnes známá i jako Sutnarka, velký důraz na rozvoj zahraniční spolupráce a podporu studijních i praktických stáží na partnerských školách a institucích v zahraničí. Mimořádně důležitá je pro ni i interdisciplinární spolupráce jak s ostatními fakultami a pracovišti v rámci ZČU, tak s praxí. Sutnarka skrze svoji výstavní i publikační činnost a další projekty významně přispívá nejen k plzeňskému kulturnímu životu a i nadále pokračuje v projektu Návrat Ladislava Sutnara. Výsledkem intenzivního rozvoje fakulty ve studijní oblasti je široké portfolio bakalářských i magisterských studijních oborů zaměřených na design, aplikované i užité umění.

A dnes? Ač silně spjata s Plzní a ZČU, Sutnarka zdaleka není jen plzeňská škola. Je důležitým hráčem v celorepublikovém i mezinárodním měřítku.