O_nas_MainBannerWeb

Překračujeme hranice

Naše heslo je "Art of Crossing Borders". Překračujeme hranice nejen mezi obory umění, mezi uměním a technologií, mezi kulturami, ale také hranice svých limitů, svého talentu, svých snů ...

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara neboli Sutnarka je moderní umělecká škola, jejíž studenti získávají pod vedením řady významných umělců a designerů bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Je umístěna v originální budově s nejmodernějším vybavením a řadou unikátních studií. Fakulta se pyšní týmem významných uměleckých osobností a renomovaných designérů se zkušenostmi ze soukromého sektoru, pod jejichž vedením studenti dosahují významných úspěchů v českých i mezinárodních soutěžích, realizují projekty ve spolupráci s praxí a mezinárodními partnery a účastní se řady výstavních projektů.

Vedle klasických uměleckých oborů se Sutnarka po vzoru renomovaných zahraničních škol zaměřuje na nové trendy a integruje oblast designu s novými technologiemi a výsledky výzkumu s cílem přinášet společensky prospěšná a inovativní řešení, která reagují na výzvy současného světa. Sutnarka jako součást ZČU v Plzni nabízí studentům unikátní možnosti spolupráce s ostatními fakultami a výzkumnými centry ZČU za účelem hledání multioborových a integrovaných řešení, a to pod vedení zkušených pedagogů, inženýrů a vědců. Svojí činností a filozofií tak fakulta navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra a vizionáře Ladislava Sutnara.

Sutnarka vede prestižní Galerii Ladislava Sutnara, kde již mohli návštěvníci vidět díla takových umělců, jako je Robert Rauschenberg, Frank Malina, Ladislav Sutnar a dalších významných osobností výtvarného umění a designu. Fakulta organizuje už 15 let mezinárodní letní školu umění Art Camp, která patří mezi největší ve střední Evropě.

Sutnarka má největší sbírku děl a největší archiv Ladislava Sutnara v Evropě. Každoročně uděluje mezinárodní ocenění - Cenu Ladislava Sutnara, kterou si přijeli z rukou děkana převzít takové osobnosti a instituce jako Steve Heller, Anton Beeke, Richard Saul Wurman, Cooper Hewit Museum of Design, Getty, Chicago Institute, MOMA, Pratt Institute, Gerrit Rietveld Academy a další.

Sutnarka, či Sutnar Faculty – Pilsen je značka excelence jak můžete vidět na dílech našich pedagogů, studentů a absolventů.