JTIS_Main_1920x630

Jiří Trnka

Jeden z mezinárodně uznávaných ilustrátorů a zakladatelů českého animovaného filmu

Jiří Trnka patřil k těm výjimečným umělcům, kteří díky všestrannému nadání nejen významně ovlivnili řadu oborů, ale dokázali je ve své tvorbě šťastně skloubit. Přestože jeho umělecké rozpětí bylo podstatně širší, klíčová byla jeho tvorba na poli ilustrace a animovaného filmu.

Už za války se podílel na vzniku nového ilustračního typu, který se naplno rozvinul v 50. a 60. letech. Po jejím skončení se stal jedním ze zakladatelů české animátorské školy a vytvořil tak protipól tehdy dominujícímu disneyovského přístupu.

Využíval rozmanitých technik a přístupů s přesahy do jiných výtvarných oborů. V ilustraci to byla perokresba, pastel, akvarel, kvaš, tempera, koláž, škrábaná i kombinovaná technika, v jejichž rámci se pozvolna posouval od kresebného drobnopisu k malířskému pojetí s důrazem na barvu. Různé přístupy uplatnil i v kompoziční rovině. Výtvarný doprovod knihy navíc novátorsky rozšířil o prostorové prvky.

Jako animátor pracoval technikou filmu kresleného, papírkového, maňáskového a především loutkového, v němž uplatnil dlouholeté zkušenosti s loutkovým divadlem. Už filmem Špalíček reflektujícím lidové tradice přesvědčil, že i v tomto médiu mohou vznikat umělecky náročné snímky využívající specifik montáže, práce s kamerou nebo střihu. Propojením všech jeho složek, od výtvarné stylizace loutek přes dekorace až po hudební složku dosáhl stylově a kompozičně jednotného celku, který až na výjimky nepotřeboval mluvený doprovod.

Význam tvorby Jiřího Trnky potvrzuje na pět desítek významných ocenění: prestižní cena Hanse Christiana Andersena za celoživotní dílo v ilustrační tvorbě, kterou získal jako první Čech (1968), Zlatá medaile MFF v Bergamu tvůrci zasloužilému o rozvoj světové kinematografie za souhrnné dílo v oboru loutkových filmů (1961), Hlavní cena MFF v Cannes (1946, Zvířátka a Petrovští), Zlatá medaile za nejlepší loutkový film na MFF v Benátkách (1948, Špalíček), Mélièsova cena za nejlepší animovaný film (1948 Špalíček, 1950 Císařův slavík, 1952 Staré pověsti české), Zvláštní cena MFF v Cannes (1959, Sen noci svatojánské), Zvláštní cena poroty na Mezinárodním festivalu animovaného filmu (1965, Ruka) a další.

Jiří Trnka International Symposium

Odkaz tohoto významného plzeňského rodáka připomíná mezinárodní sympozium zaměřené na ilustraci a animovanou tvorbu. Od roku 2021, kdy vzniklo na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, nese jméno Jiřího Trnky, které mu propůjčila umělcova rodina.

Jiří Trnka International Symposium 2022: Všechny barvy pohádky

25. - 27. 10. 2022

Druhý ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby nabídl studentům i odborné veřejnosti řadu přednášek a workshopů vedených teoretiky i výtvarníky z celého světa.

Souběžně se sympoziem mohla široká veřejnost navštívit pětici výstav v plzeňských galeriích a institucích. Ve Velké synagoze, Muzeu loutek, Studijní vědecké knihovně, Galerii Ladislava Sutnara a galerii Inkubátor byly ke zhlédnutí ilustrace a papírové objekty vytvořené přímo studenty a hosty sympozia.

Součástí tohoto ročníku bylo i historicky první udílení Cen Jiřího Trnky za mimořádný výtvarný a teoretický přínos. V rámci slavnostního večera byly představeny i dvě nové publikace, a to sborník JTIS 21 s podtitulem Zahrady v nás a unikátní bibliofilské vydání knihy Dvě legendy o grálu s u nás dosud nepublikovanými ilustracemi Jiřího Trnky. Autorem nového převyprávění středověkých příběhů je Radek Malý, grafickou úpravu zajistil student Sutnarky Vojtěch Liebl. Vzácným hostem události byl i syn Jiřího Trnky, výtvarník Jan Trnka.

Laureáti Ceny Jiřího Trnky / 2022 

Iku Dekune, ilustrátorka / Japonsko
André Letria, ilustrátor / Portugalsko
Bienále ilustrací Bratislava / Slovensko

Jiří Trnka International Symposium přivítalo ilustrátory, animátory i teoretiky z České republiky, Japonska, Portugalska, Maďarska, Kolumbie a Slovenska. Účastníci sympozia měli možnost poslechnout si přednášky a prezentace hostů i odborníků z pořádající fakulty, zhlédnout animované filmy, absolvovat inspirativní osobní setkání a workshopy s renomovanými výtvarníky a teoretiky nebo se seznámit s tvorbou absolventů i současných studentů Sutnarky.

Hosté a přednášející 

Teoretici: Radim Kopáč, Jana Čeňková, Michaela Mertová, Markéta Formanová, Andrea Sloupová, Fanuel Hanán Díaz (Kolumbie), Emese Révész (Maďarsko)

Instituce: Bienále ilustrací Bratislava (Slovensko)

Výtvarníci: Iku Dekune (Japonsko), Aneta Holasová, Renáta Fučíková, André Letria (Portugalsko), Filip Pošivač, Jindra Čapek

Jiří Trnka International Symposium 2022 se konalo za finanční podpory města Plzně.

Jiří Trnka International Symposium 2021: Zahrady v nás

4. – 7. 10. 2021

Životní dílo Jiřího Trnky a zejména jeho kniha Zahrada se staly inspirací pro pilotní ročník mezinárodního sympozia ilustrace a animované tvorby, které velmi úspěšně proběhlo na Sutnarce v říjnu 2021.

Šlo o první z pravidelných setkání profesionálních tvůrců, teoretiků a studentů, která připomenou silnou středoevropskou tradici těchto výtvarných oborů a přispějí k jejímu rozvoji skrze vzájemnou diskusi, odborné přednášky, prezentace studentské i profesionální tvorby a workshopy s českými i zahraničními výtvarníky.

Bohatý program sympozia nabídl mimo jiné sérii přednášek a prezentací českých i zahraničních umělců a teoretiků, výstavy prací hostujících umělců i studentů fakulty, prezentace studentských projektů i návštěvy míst spjatých s osobností Jiřího Trnky. Mimořádným obohacením byla pro studenty možnost osobního kontaktu a intenzivní práce s hostujícími umělci během workshopů.

Jiří Trnka International Symposium 2021 přivítalo ilustrátory, animátory a teoretiky z České republiky, Kolumbie a Itálie:

Eva Bartošová, Veronika Bílková, Eliška Děcká, Fanuel Hanán Díaz (Kolumbie - online přednáška), Vojtěch Domlátil, Renáta Fučíková, Marco Ieie (Itálie - prezentace a workshop), Kristýna Klaban Gregorová, Marie Kohoutová, Radek Malý, Tereza Marianová, Andrea Sloupová, Tereza Ščerbová, Jan Šrámek, Andrea Tachezy.

Sympozium proběhlo pod záštitou primátora města Plzně.

JTIS / Dokumenty