Doktorske_studium_MainBannerWeb

Oborová rada

Předseda oborové rady:

doc. akad. mal. Josef Mištera / FDU ZČU

Členové oborové rady:

doc. MgA. Kristýna Fišerová / FDU ZČU

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek / FDU ZČU + FA ČVUT

prof. Mgr. Štěpán Grygar / FDU ZČU

prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. / FST ZČU

prof. PhDr. Zbyněk Janáček / FU OSU

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. / FAV ZČU

doc. akad. mal Vladimír Merta / FDU ZČU

prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D. / FDU ZČU

doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. / FHS UK + FDU ZČU

prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / FDU ZČU

doc. MgA. Zdeněk Veverka / FDU ZČU

prof. Ing. arch. Karol Weisslechner / VŠVU Slovensko

Zasedání oborové rady