Doktorske_studium_MainBannerWeb

Doktorské studium

Kam nemůže slunce, tam musí doktor umění. ARS ... MAGNA EST. Umění je věda a věda je umění. Doktorské studium je jejich dokonalou syntézou!

Doktorské studium na Sutnarce

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila 23. září 2021 akreditaci doktorskému studijnímu programu Mezioborový výzkum prostřednictvím vizuální umělecké tvorby.

Standardní dobou studia budou tři roky v prezenční formě a umožní studovat jak umělcům inklinujícím k vlastní tvorbě a její hlubší reflexi, tak badatelům inklinujícím k hlubší reflexi ověřované vlastní tvorbou. 

V současné době pro vás chystáme vyhlášení přijímacího řízení...