AC_banner_prihlaska_web

Přihláška

Registrace do kurzů letní školy ArtCamp 2024 skončily.

Těšíme se na vás 8. - 26. července.

Novinky můžete sledovat na instagramu a facebooku.

Jak na platbu a storno

Storno podmínky / čtěte před vyplněním registrace

V případě, že účastník po uhrazení poplatků zjistí, že se ArtCampu nemůže zúčastnit a písemně se odhlásí do stanoveného termínu - 10 pracovních dní před zahájením letní školy (tj. do 21. 6. 2024 včetně), bude organizátorem uplatněn storno poplatek ve výši 20 % z celkově zaplacené sumy. V případě pozdějšího odhlášení se zaplacené poplatky nevrací.

Organizátor si vyhrazuje právo sloučit či zrušit některé kurzy v případě nedostatečného počtu účastníků přihlášených na určitý turnus. V případě nadměrného počtu zájemců o určitý turnus bude účastníkům nabídnuto přesunutí do jiného turnusu (přesunutí bude nabídnuto účastníkům s pozdějším datem registrace). V případě zrušení kurzu ze strany organizátora nebo v důsledku vládního opatření kvůli případné koronavirové krizi, bude uhrazená částka vrácena v plné výši. 

Platba

Vybrali jste si kurzy, prostudovali storno podmínky, vyplnili přihlášku. A co dál? Na váš e-mail nejdéle do dvou pracovních dnů obdržíte kalkulaci a instrukce k platbě. Tu neodkládejte, protože místo v kurzu i ostatní služby jsou pro vás rezervovány až po připsání platby na účet ZČU. Samotná registrace vám tedy k zajištění místa v kurzu nestačí a byla by škoda připravit se o nezapomenutelné léto na Sutnarce. Nebude-li platba provedena do 14 dnů od obdržení e-mailu s kalkulací, bude místo uvolněno pro další zájemce. Děkujeme za pochopení.

Máte-li zájem o místo v kurzu, který je již zaplněn, prosíme napište nám na artcamp@fdu.zcu.cz a budete zařazeni na seznam náhradníků.

Celková částka se skládá z následujících položek: kurzovné + ubytování + MHD
Pokud se rozhodnete nevyužít možnosti zajištění ubytování a legitimace MHD z naší strany, týká se vás pouze cena vybraného kurzu či kurzů snížená o případné slevy (viz níže).

Důležité

Při platbě bankovním převodem uvedete své osobní číslo, které bude součástí e-mailu s údaji k platbě, jako specifický symbol. To umožní identifikaci platby a rezervaci místa v kurzech i ostatních služeb.

V případě platby ze zahraničí je nutné zadat v sekci týkající se bankovních poplatků zkratku OUR (tzn. veškeré bankovní poplatky hradí plátce), aby k nám dorazila správná částka za Vaši účast na ArtCampu.

Potvrzení o platbě

Jelikož nezřídka dochází k chybnému zadání čísla účtu či jednotlivých symbolů jak ze strany účastníků, tak ze strany bank, což znesnadňuje nebo znemožňuje identifikaci platby, žádáme všechny účastníky, aby nám ihned po provedení platby buď zaslali naskenovaný/elektronický doklad o zaplacení nebo do e-mailu vypsali údaje potřebné k identifikaci platby, tj. datum platby, z jakého účtu, pod jakými symboly a jaká částka byla zaplacena. Umožníte tak včasné odhalení případné chybné platby.

Daňový doklad

Daňový doklad o zaplacení kurzů letní školy umění ArtCamp vydáváme na požádání do 14 dnů od provedení platby.

Slevy? Máme!

Sleva z kurzovného

Ačkoli je letní studium na Sutnarce zkušeností k nezaplacení nějaká ta sleva se určitě bude hodit, že?

Pokud se rozhodnete absolvovat více kurzů letní školy, čeká vás příjemná sleva z celkové částky kurzovného:

dva jednotýdenní kurzy / sleva 10 %

celé tři týdny ArtCampu / sleva 20 %

Studuji na Sutnarce

Studující ze Sutnarky, kteří se rozhodnou rozvíjet svůj talent i během letních prázdnin, podpoříme slevou dalších 20 % z kurzovného. Při registraci je třeba napsat v sekci Poznámka heslo "Sutnarka".

Pracuji na ZČU

Být zaměstnancem ZČU se vyplatí. Stačí při registraci napsat v sekci Poznámka heslo "ZČU" a ušetříte dalších 10 % z kurzovného

Kurz ZDARMA

Kurz letní školy zdarma? I to je možné.

Kurzovné zdarma můžete vyhrát, pokud se jako student střední či vyšší odborné školy zúčastníte naší výtvarné soutěže Teendesign.

Další šanci na výhru máte v rámci mezinárodní soutěže Národní cena za studentský design, kterou pořádá Design Cabinet CZ, z. s. společně s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, odbornými institucemi, profesionálními organizacemi a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami. Soutěž je určena pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí.