GalerieGAFA1920630

Galerie GAFA

Fakultní galerie GAFA je součástí kreativní zóny DEPO2015 a od roku 2022 nabízí k vidění přehlídky uměleckých děl studujících, vyučujících i absolventů a absolventek Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výstavní program je zpravidla obměňován v měsíčních turnusech.

Otevřeno denně dle provozních hodin DEPO2015, 10-18h, není-li uvedeno jinak.

VÝSTAVNÍ PROJEKTY ROKU 2024

NATĚSNO

(3. – 28. 4.)

Výstava Natěsno se dotýká zkoumání limitů a možností lidského těla, přičemž nezůstáváme pouze u anatomie. Vnímáme tělo jako prostředek pro vyjádření myšlenek a emocí. Skrze umělecká média překračujeme fyzické hranice k podtextům poznávání a vnímání. Těsné propojení těla a prostoru, kde jsou intimní prožitky odhaleny a odkrývají vztahy mezi individuálními zkušenostmi a okolním světem. Návštěvníci se mohou těšit na performance, videoperformance, série objektů a fotografií i experimentální video. 

Natěsno představí díla Anny Huškové a Adély Mitové z ateliéru Nových médií na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a Vavřince Vyorala z pražské Akademie výtvarných umění.

Kei Ichikawa – Diving into the Wreck

(7. – 30. 3.)

“Rukopis, který používám ke kontrole a ověřování věcí, včetně mých emocí, jejich organizování a vyjasňování, se stal kresebnou animací. Animace obvykle vytvářím sama v uzavřeném prostoru, stejně jako když maluji. Nejedná se o text, ale jakési schéma, kde si zapisuji to, co jsem do té doby viděla, cítila a o čem jsem přemýšlela. Snažím se co nejvíce vyvarovat nepravd. To však není ani skutečnost, ani pravda; je to vnitřní moře, neviditelné vzdálené moře. Dobré i negativní věci. Akt potvrzení zahrnuje skutečnou cestu na místo. Tvořit umění zde v České republice je experimentem i pro mě samotnou. Místní lidové tradice, jako např. masopust, pro mě byly velmi podnětné, stejně tak města, která jsem navštívila. Kresba jsou podivná písmena. Když vidím ikonografii v překrývajících se tazích pastelem, začnu tvořit díla na plátno a poprvé maluji s myšlenkou ‘malby’. To vnímám jako malování ze stopy tvaru přílivové plochy po odlivu. Chtěla bych s diváky cestovat k neviditelnému moři.”

Kei Ichikawa je studentka navazujícího ateliéru Malba na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Díla na výstavě vycházejí z básně Diving into the Wreck od Adrienne Rich.

Mixér 2024

(7. 2. – 4. 3. 2024)

Výstava Mixér 2024 představuje vybraná díla studentů a studentek ateliérů Malba, Nová média a Socha a prostor z Katedry výtvarných umění na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava je prezentací nejmladší generace autorů nově nastupujících na scénu vizuálního umění. Výběr jednotlivých děl si klade za cíl ukázat co nejširší škálu témat a vyjadřovacích prostředků, aktuálně řešených a realizovaných ve výuce. Vystavujícími jsou převážně studenti a studentky zastupující bakalářské a navazující magisterské studijní specializace výše zmíněných ateliérů.  

Sympasympo 23 / breaking point

(do 1. února 2024)

Výstava představila práce, které vznikly v červenci 2023 během studentského keramického sympozia Sympasympo na Fakultě designu a umění Ladislava. Sympozium pravidelně propojuje současné studenty a studentky keramiky napříč celým Českem. První ročník proběhl za podpory ateliéru Designu keramiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, druhý ročník se konal na UMPRUM v Praze.

Dosavadní historii sympozia shrnul nově vydaný sborník, který byl slavnostně pokřtěn 21. února 2024 v Galerii Inkubátor v budově fakulty. Publikace, de-facto coda ročníku i bilanční shrnutí dosavadního vývoje putujícího sympozia jako takového, hybridizuje žánry katalogu a zinu jak po stránce obsahové, tak z hlediska grafického designu. Publikace vznikla z iniciativy organizátorů sympozia, toho času studentek ateliéru Keramický design na Sutnarce Juliany Kimličkové, Kateřiny Kopecké a Veroniky Zálešákové. Koncepci navrhl a obsah editoval Kryštof Hejný, externí lektor dějin keramiky. Graficky upravila doktorandka Dayana Grigoryan.

Výstavní projekty roku 2023

Sympasympo 23 / breaking point

(6. prosince – 1. února 2024)

Výstava Sympasympo 2023 představila práce, které vznikly v červenci 2023 během studentského keramického sympozia Sympasympo na Fakultě designu a umění Ladislava.

Sympozium pravidelně propojuje současné studenty a studentky keramiky napříč celým Českem. První ročník proběhl za podpory ateliéru Designu keramiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, druhý ročník se konal na UMPRUM v Praze. 
A protože se ateliér Keramického designu na Sutnarce zaměřuje převážně na tvorbu z porcelánu, tématem třetího ročníku sympozia se stal slogan Trpělivost porcelán přináší. Více o projektu si můžete přečíst na stránce Czechdesign.cz.

Boundaries: travel – new journeys

(1. listopadu – 4. prosince)

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara připravila na přelomu listopadu a prosince 12. ročník Mezinárodního fotografického symposia Boundaries, tentokrát s podtitulem Travel. Symposium a jeho pestrý program odstartovala výstava s podtitulem "new journeys", která představí tvorbu studentek ateliéru Fotografie Elišky Cejnarové, Anny Feyrerové a Anny Vaňkové a studentky ateliéru Interaktivní design Denisy Půbalové.

Nový obraz ulice

(4.–24. října)

Studentky a studenti bakalářského studia ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Sutnarce představili svoji vizi grafického designu v prostoru plzeňských ulic. 

Studující se zaměřili na redesign grafiky prodejen, restaurací, kaváren a dalších provozoven a ukazují, jak si lze poradit s jejich označením a propagací v kontextu veřejného prostoru.

Výstava představila koncepční grafické návrhy jednotlivců i autorských týmů, které pracovaly s citem k architektuře, historii i k současnosti města Plzně a ukázaly možnou budoucnost bez zbytečného vizuálního smogu, zato však s kvalitní grafikou.

Tereza Laznová – Urban eclipse

(6. září–1. října)

Výstava URBAN ECLIPSE byla reflexí života ve velkoměstě a shonu soudobé společnosti, která se čím dál více noří do virtuální reality. Vystavovaná díla se zaobírala skrytými pocity jednotlivců v narůstajícím chaosu, kolísajícími mezi nepřetržitým vnímáním a prezentací vlastní osoby.

Umělkyně Tereza Laznová, která studuje navazující magisterský ateliér Grafika, upozorňuje ve své tvorbě na možný civilizační defekt a postupný přerod do nového, složitějšího a zároveň pohodlného světa, který nám usnadňují nové technologie. Výstava k návštěvníkům promlouvala pohledem třetí osoby, reprezentující současnou generaci, která se přizpůsobuje měnícímu se systému. Do děl Terezy Laznové se promítají prožité události a vzpomínky, prolínající se s přítomností.

Sutnarka Travel

(11. července–23. srpna)

Vyučující, studující i absolventi a absolventky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara připravili ve spolupráci s Galerií města Plzně a Galerií Ladislava Sutnara výstavní projekt, který voněl létem. Jeho třetí zastávka zavedla příznivce umění do kreativní zóny DEPO2015, kde se představili pedagogové ateliéru Grafika Jan Kocman a Said Ismail a vedoucí ateliéru Grafický design a digitální média Ditta Jiřičková. Práce vyučujících citlivě doplnil výběr děl studujících a absolventů z ateliéru Fotografie (Dorota Franková), z ateliéru Malba (Lucie Bubeníková a Kateřina Bartůňková) a konečně z ateliéru Mediální ilustrace (Andrea Bačevská, Beáta Čálková, Tomáš Klaus, Eliška Libovická, Marty Roule, Michal Řezníček, Liubov Shamaeva a Lenka Tranová).

The Kubtors

(3. května–4. června)

Galerii GAFA v plzeňské kreativní zóně DEPO2015 svojí lehce punkovou výstavou obsadilo duo studentů ze Sutnarky Jakub Černý a Viktor Frič.

Punk, střepy a rez... Co je ještě podstavec a co už socha zpodobňující budovu? Výstava The Kubtors studenta ateliéru Socha a prostor Viktora Friče a studenta navazujícího magisterského ateliéru Malba Jakuba Černého představí malby, sochy i díla vzniklá kombinací a přetvářením starších prací. Těšit se můžete na kresby vzniklé experimentováním se světlem a stínem za pomocí rzi nebo objekty ze střepů a starého rozbitého porcelánu.

Aquadiversity

(5.–30. dubna)

Ateliér Environmentální design pro architekturu se věnuje počínání člověka v prostředí našeho fyzického světa, přírody, krajiny, sídel, s důrazem na základní předpoklady, potřeby a parametry lidské existence, tedy bydlení a obživu. V zimním semestru akademického roku 2022/23 bylo úkolem studentek a studentů ateliéru naznačit v návrzích malých objektů tyto souvislosti a možnosti v prostředí vody, která se ukazuje jako rozhodující místo budoucího života člověka na naší planetě. Předmětem zadání bylo vytvořit objekt na téma knihy islandského spisovatele Andriho Snaera Mangnasona.

Výsledkem práce každého ze studujících byl architektonický a designový návrh objektu nebo výtvarný počin umístěný v souvislosti s vodní plochou, vodou, včetně technologického návrhu.

Výstavu doplnily práce vedoucího ateliéru profesora Zdeňka Fránka, které řeší otázku, co vše ještě může být architektura. Více o projektu se dočtete v článku na Czechdesignu.

Vystavují: Eliška Vořechovská, Vojta Liebl, Michaela Táchová, Bára Bedřichová, Kateřina Bílková, Kristýna Bendová, Veronika Groeslová, Vojtěch Santolík, Jan Michalica, Michaela Peštová, Klára Techlovská, Kateřina Pálková, Honza Popelka, Anička Malečková, Jan Strecker, Leila Tolarová, Miren Vilhelmová.

Darya Baravik – Planetarium

(1.března–2. dubna)

Výstava PLANETARIUM běloruské umělkyně Dardanelly byla věnována vztahu mezi vesmírem a člověkem. K vidění byly obrazy a grafická díla, která ukazují kosmickou sílu a rozmanitost. Dardanella, vlastním jménem Darya Baravik, je studentkou třetího ročníku ateliéru Kniha a tvarování papíru na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Nekonečný, neznámý a nedostupný vesmír nabízí prostor pro nejhlubší úvahy o smyslu naší existence. Kdo jsme a odkud pocházíme? Co je to život? Otevřete se vesmíru a vesmír se otevře vám…

Mixér

(9.–26. únor)

V kreativní zóně DEPO2015 se uskutečnila výstava prací studentek a studentů ateliérů Katedry výtvarného umění Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Unikátní studentské práce z uplynulých let představily ateliéry Grafika, Malba, Nová média a Socha a prostor. 

Výstavní projekty roku 2022

Anfisa Lanno – Slapstick

(7.–31. prosince)

"Ve své umělecké tvorbě se zaměřuji na lidi. Ti jsou pro mě důležitým zdrojem inspirace. Oceňuji jejich smysl pro humor, sarkasmus, ironii a sebekritiku. Podle mého názoru tyto rysy prozrazují něco o mysli člověka a jeho schopnosti smát se sám sobě. Věřím, že humor je zrcadlem lidské mysli.
Moje výstava nese název Slapstick. Odkazuje tak na známý komický styl herectví. Slapstick (humorný žánr, záměrně využívající přehnaný způsob hraní, vyjádřený extrémními gesty a pohybem, pozn. red.) si zakládá na nadsázce, která vytváří satirický efekt prostřednictvím karikujících činů, jevů a charakterových rysů postav. Ve své fantazii a ve svých uměleckých dílech dotvářím obrazy lidí tak, jak je vnímám. Jako groteskní postavy našeho života, které v mé výstavě vystupují jako herci," popisuje Anfisa Lanno, studentka ateliéru Mediální ilustrace.

Kurátorem výstavy byl Jan Van Woensel. Vystavené práce byly vytvořeny na již použitém papíru smíšenou technikou malby kombinací akrylu, pastelek, fixů a voskovek. Autorem vizuálu k výstavě byl student Vojtěch Liebl.

Rozálie Skalová – Anywhere you need

(2. listopadu–4. prosince)

Anywhere you need je soubor fotografií, který ukazuje život člověka, muzikanta a trampa, jenž má svůj domov na čtyřech kolech a vše, co je pro něj důležité, může mít, kdekoliv potřebuje.

Tento soubor doplnila obrazová publikace proložená příběhem o tom, že všechno, co potřebujeme k životu, nám život dá sám, že se o nás svět postará, ať budeme kdekoliv. 

Výstava byla součástí doprovodného programu 11. ročníku Mezinárodního fotografického symposia, které pořádá Sutnarka a jehož podtitulem bylo Boundaries: biography. Kurátorem výstavy byl Jan Van Woensel.

Romana Fischerová – Posedy

(6.–30. října)

Fotografický projekt Posedy je dokumentárním souborem, který zachycuje pohledy na tyto “architektonické” stavby a jejich přilehlé okolí, v němž jsou umístěny.

Autorka Romana Fischerová hledá a pozoruje posedy v krajině. Zkoumá jejich vzhled, konstrukci, velikosti či materiál, z něhož jsou vyrobeny.

Posedy, sloužící myslivcům pro pozorování a lov zvěře v lesích, na loukách a polích, bývají ukázkou lidské vynalézavosti, z čeho všeho jde posed vyrobit a kde všude může být umístěn.