Vedení Fakulty designu a umění ladislava Sutnara

Anonymous

doc. akad. mal.
Josef Mištera

děkan

+420 377 63 6700

Anonymous

doc. Ing.
Vladimír Duchek, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

+420 377 63 1050

Anonymous

doc. Ing.
Luděk Hynčík, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj

+420 377 63 1030

Anonymous

RNDr.
Blanka Šedivá, Ph.D.

prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

+420 377 63 1020

Anonymous

Ing.
Dita Hommerová, Ph.D., MBA

prorektorka pro internacionalizaci

+420 377 63 3307

Anonymous

Mgr.
Marta Kollerová

kvestorka

+420 377 63 1060

Anonymous

Mgr.
Dagmar Vokrová

vedoucí kanceláře rektora a kvestora

+420 377 63 1003