Strategie

Západočeská univerzita vytváří ideální zázemí pro studenty, kteří mají obstát ve světě, v němž stále důležitější roli hrají moderní technologie a zároveň se ztrácejí pevné hranice mezi jednotlivými odvětvími. Přichází nová průmyslová revoluce a naši studenti jsou na Průmysl 4.0 připraveni.

Historicky stavíme na pevných technických základech, které jsme posílili o kvalitní humanitní, umělecké a zdravotnické vzdělávání. Studenti mají proto možnost si na míru sestavit mezioborový studijní plán a účastnit se řady zajímavých výzkumných projektů.

Ve studentech probouzíme odvahu dívat se na svět kritickýma očima, touhu ověřovat si vědomosti a kreativně řešit nastalé problémy. Věříme, že toto je nejefektivnější příprava pro praxi, kde na vývoji nových technologií úzce spolupracují technici, designéři i antropologové či fyzioterapeuti.

Výsledky univerzitního vývoje potvrzují, že jde o krok (či spíše skok) správným směrem. Mnoho z objevů našich výzkumných týmů se osvědčilo v praxi a studenti, kteří se na nich podíleli, rozvíjejí úspěšnou kariéru.

Vše, co může budoucnost přinést dobrého a prospěšného, závisí na našich znalostech a odvaze.