Audiovize

Animace

vedoucí ateliéru: prof. akad. mal. Jiří Barta, doc. MgA. Vojtěch Domlátil
asistent: BcA. Vojtěch Kočí 

webová stránka ateliéru
ateliér Animace na facebooku

Ateliér Animace vedený Jiřím Bartou a Vojtěchem Domlátilem je koncipován jako kreativní průnik klasických animačních technologií se současnou digitální a interaktivní produkcí, jako konfrontace tradičních narativních postupů a experimentálních přístupů. Studentům poskytujeme velkou volnost v technice, výtvarném stylu i celkovém zaměření v průběhu studia. Vedle autorských animovaných filmů, za které sbíráme ocenění na významných světových festivalech animace, u nás vznikají i užité formy, jako jsou znělky, reklamy, motion design, menší interaktivní projekty i počítačové hry, na kterých spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni nebo pražskou Matematicko-fyzikální fakultou.

Fotografie

vedoucí ateliéru: Mgr. Libuše Jarcovjáková
asistenti: MgA. Vojtěch Aubrecht, MgA. Barbora Mrázková, Ph.D.

Dá se předpokládat, že denní světová produkce fotografií se pohybuje v řádu miliard.

Počet snímků roste především díky digitalizaci média téměř exponenciální řadou. Jejich množství na různých digitálních úložištích předčilo – či bezpochyby brzy předčí – počet všech kreseb a maleb, které lidstvo vyprodukovalo za celou svoji existenci. Fotografie se stala přirozenou součástí denního života, a co víc, součástí naší komunikace.

Je ještě možné v této vizuální záplavě vytvořit něco nového?

Vytvořit svůj jedinečný projev a individuální styl?

Je možné znovu oslovit diváka upřímnou a čistou formou?

Tyto a jiné otázky si klade ateliér Fotografie.

Pojetí fotografie, žánr či technické zpracování u nás nezná mezí. Pluralitu názorů garantují jak kmenoví, tak četní hostující pedagogové.

Naše cesta je hledání.

Interaktivní design

vedoucí ateliéru: MgA. Jan Kokolia
asistent: MgA. Michal Pustějovský

Motion design a interaktivita

Herní enginy, virtuální a augumentovaná realita, motion design, animace i vývoj mobilních aplikací. Ateliér Interaktivního designu klade důraz na rovnováhu mezi uměleckou tvorbou, programováním a dalšími technickými dovednostmi. Oblast interaktivního designu je v současnosti v soukromé sféře jedním z nejžádanějších oborů. Z řad absolventů se profilují autorští game designéři, specialisté postprodukčních filmových a UX studií či vývojáři mobilních aplikací.

Studenti si v ateliéru Interaktivního designu v průběhu semestru osvojí kresebné i malebné dovednosti, zároveň se jim dostane základů programování a motion designu, naučí se pracovat v Unreal Enginu i Unity. Jsou vedeni k tvorbě uměleckých konceptů i technologickému zpracování svých návrhů. Výukou prostupují i oblasti jako analýza dat nebo vývoj webových aplikací, studenti se seznámí s UX, projekcemi, animovaným filmem i videomappingem.

Spolupráce se soukromým sektorem

Záběr ateliéru je opravdu široký a student je motivován, aby si na vlastní kůži vyzkoušel co největší množství postupů a osvojil si širokou paletu dovedností. Výstup zadání, na kterém studenti v průběhu semestru pracují, je otevřený a přístupný osobitému tvůrčímu pojetí každého studenta.

Vedoucí ateliéru jsou aktivní ve spolupráci se zahraničními partnery a školami a v navazování důležitých kontaktů, a to zejména skrze úzkou spolupráci se soukromou sférou. Díky práci na reálných zakázkách studenti získají další cenné zkušenosti, nechybí ani workshopy, přednášky odborníků z praxe a zahraniční stáže.

Koho do ateliéru hledáme?

Hledáme uchazeče s technickým backgroundem i studenty uměleckých škol a gymnázií, kteří mají zajímavé nápady a představivost. Vykreslená ruka není podmínkou, stejně tak zběhlost v programování. Zkušenosti jsou výhodou, ale ne nezbytností. Přednost dáváme učenlivosti a neotřelému uvažování.

V ateliéru Interaktivního designu tak najdou své místo absolventi středních uměleckých škol i absolventi gymnázií a technických oborů, kteří sice neumí kreslit, ale mají chuť, nadšení a nápady zrealizovat své originální nápady a vize jiným způsobem.

Příklady úkolů řešených v ateliéru

Výstava Forest

Studentka Interaktivního designu Sára Hoholová vytvořila v roce 2021 výstavu, která návštěvníkovi přináší zážitek přinesený přímo z lesa, zdigitalizovaný pomocí fotogrammetrie, rozložený na součástky, opětovně složený ve virtuálním prostoru a promítaný skrze analogové obrazovky. Středem výstavy byl na 3D tiskárně vytištěný pařez. Výstava, která byla k vidění v pražské galerii H40 či na Designbloku 2022, přináší zamyšlení nad vztahy mezi přírodou, digitálním uměním a stíráním technologií.

Hra Alien’t

Jan Tománek, další ze studentů Interaktivního designu, vytvořil počítačovou hru Alien’t, která vychází z klasických žánrů shooting postupových arkád. Hráč ve hře ovládá mimozemšťana, který se snaží postupovat náročnými úrovněmi ke svému vesmírnému plavidlu.

Výstava Digital minerals

Konceptem výstavy Digital minerals, kterou připravila Denisa Půbalová, je pozorování sedimentace a utváření hornin v reálném čase. Vizualizace, které jsou součástí výstavy, jsou vytvořeny na základě příchozích dat ze serverů NASA a dalších meteorologických měření.

Mediální ilustrace

vedoucí ateliéru: MgA. Ing. Václav Šlajch
asistentka: MgA. Dominika Lizoňová

ateliér Mediální ilustrace na facebooku

Ilustraci chápeme jako dokonalý nástroj k vyprávění příběhů. Využíváme jak klasické umělecké techniky, tak moderní, digitální technologie. Do interaktivního světa pronikáme prostřednictvím ilustrací pro videohry (character design, level design, layout, ui), návrhů na rozšířenou realitu nebo koncepcemi interaktivních výstav. Absolvent našeho ateliéru získá znalost nejen v oblasti klasicky chápaného výtvarného umění, ale též dobrý základ v softwarové gramotnosti (3D modelování, základy animace, motion capture, sound design), a bude tak schopen v rámci týmu vytvářet nezávislé herní a jiné interaktivní projekty.

 

Multimédia

vedoucí ateliéru: MgA. Viktor Takáč, MgA. Milan Mazúr
asistent: MgA. Lukáš Kellner

web ateliéru

Ateliér Multimedia vytváří prostředí pro progresivní autorské přístupy pohybující se napříč médii v kontextu současného umění a pohyblivého obrazu. Podporujeme konstruktivní kritickou analýzu, spekulaci, angažovanost, invenci a experiment. Program ateliéru je založený na kolektivní diskuzi, spolupráci a sdílené reflexi otázek umění a jeho přesahů. Usilujeme o bezpečné empatické prostředí, ve kterém společně prohlubujeme vhled do zvolených semestrálních témat a individuálních motivací studentů. V rámci různorodých přístupů především k videu, filmovému obrazu, instalaci, virtuální realitě či jiným médiím se snažíme nalézat prostředky osobité vizuální řeči. Podpůrnou laboratoří je platforma Multilab poskytující možnosti experimentování s kamerou, světlem, zvukem, prostorem, scénou v reálném, mediálně hybridním či virtuálním kontextu.