Audiovize

Animace

vedoucí ateliéru: prof. akad. mal. Jiří Barta, doc. MgA. Vojtěch Domlátil
asistent: MgA. Martin Búřil

webová stránka ateliéru
ateliér Animace na facebooku

Ateliér Animace vedený Jiřím Bartou a Vojtěchem Domlátilem je koncipován jako kreativní průnik klasických animačních technologií se současnou digitální a interaktivní produkcí, jako konfrontace tradičních narativních postupů a experimentálních přístupů. Studentům poskytujeme velkou volnost v technice, výtvarném stylu i celkovém zaměření v průběhu studia. Vedle autorských animovaných filmů, za které sbíráme ocenění na významných světových festivalech animace, u nás vznikají i užité formy, jako jsou znělky, reklamy, motion design, menší interaktivní projekty i počítačové hry, na kterých spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni nebo pražskou Matematicko-fyzikální fakultou.

Fotografie

vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Štěpán Grygar
asistenti: MgA. Vojtěch Aubrecht, Mgr. Libuše Jarcovjáková

Dá se předpokládat, že denní světová produkce fotografií se pohybuje v řádu miliard.

Počet snímků roste především díky digitalizaci média téměř exponenciální řadou. Jejich množství na různých digitálních úložištích předčilo – či bezpochyby brzy předčí – počet všech kreseb a maleb, které lidstvo vyprodukovalo za celou svoji existenci. Fotografie se stala přirozenou součástí denního života, a co víc, součástí naší komunikace.

Je ještě možné v této vizuální záplavě vytvořit něco nového?

Vytvořit svůj jedinečný projev a individuální styl?

Je možné znovu oslovit diváka upřímnou a čistou formou?

Tyto a jiné otázky si klade ateliér Fotografie.

Pojetí fotografie, žánr či technické zpracování u nás nezná mezí. Pluralitu názorů garantují jak kmenoví, tak četní hostující pedagogové.

Naše cesta je hledání.

Interaktivní design

vedoucí ateliéru: MgA. Jan Kokolia
asistent: MgA. Michal Pustějovský

Tím, čím byl pro 20. století grafický design, je pro 21. století design interaktivní. Různé podoby interaktivity se již etablovaly jako stylotvorná a homogenní součást práce grafického designéra. Pomocí nejrůznějších nástrojů je tento obor schopen rozšířit hranice budování vizuálních identit i přinést designérovi daleko širší kreativní potenciál.

Ateliér se zaměřuje na různé dynamické podoby interaktivního designu od motion přes web až po mobilní aplikace nebo herní design. Absolovent by si měl být vědom kreativního potenciálu, který jednotlivá média skýtají, a měl by je být schopen autorsky používat. Interaktivní design je v současnosti jedním z nejpoptávanějších oborů v Česku a absolventi ateliéru získají bezprecedentní šanci s tímto oborem profesně spojit svoji navazující profesní kariéru.

Mediální ilustrace

vedoucí ateliéru: MgA. Ing. Václav Šlajch

ateliér Mediální ilustrace na facebooku

Ilustraci chápeme jako dokonalý nástroj k vyprávění příběhů. Využíváme jak klasické umělecké techniky, tak moderní, digitální technologie. Do interaktivního světa pronikáme prostřednictvím ilustrací pro videohry (character design, level design, layout, ui), návrhů na rozšířenou realitu nebo koncepcemi interaktivních výstav. Absolvent našeho ateliéru získá znalost nejen v oblasti klasicky chápaného výtvarného umění, ale též dobrý základ v softwarové gramotnosti (3D modelování, základy animace, motion capture, sound design), a bude tak schopen v rámci týmu vytvářet nezávislé herní a jiné interaktivní projekty.

 

Multimédia

vedoucí ateliéru: 
asistent: MgA. Lukáš Kellner


ateliér Multimédia
na youtube
na instagramu
na facebooku

Ateliér Multimédia nebo také Multilab je zcela unikátní a v kontextu specifikace oboru těžko uchopitelný. Jak je již na první pohled zřejmé z názvu, vévodí mu šíře možností na mnoha úrovních. Najdeme tu práce studentů s digitálními médii, které jsou na hraně technologických vynálezů, stejně jako na druhém konci spektra propracované a řemeslně dokonalé techniky malby a kresby. Je zde prostor pro absolutně volnou autorskou tvorbu, ale stejně tak mají studenti možnost zapojit se do produkčních a komerčních projektů nejen na univerzitní půdě, ale i v kontextu spolupráce s externími společnostmi. Ve všech aspektech se vedení ateliéru snaží dbát na základní princip umělecké tvorby, tedy na původní autorskou myšlenku, pocit potřeby něco uměním sdělit, najít si pomocí umění místo pro život a snažit se někdy i provokativní formou v divákovi probudit volné myšlení, které je v současném světě agresivně konfrontováno s masovou přeinformovaností.