Design a užitá tvorba

Průmyslový design

vedoucí ateliéru: Mgr. art. Jan Korabečný
asistent: Mgr. art. Štěpán Soutner

ateliér Průmyslový design na instagramu

Ateliér Průmyslový design učí navrhovat kvalitní produkty, design je zde chápán jako vynalézání. Ze všech ateliérů Sutnarky nejvíce kombinuje umělecké dovednosti a technické znalosti. To se odráží v zadávaných úkolech i studovaných předmětech, na kterých se podílejí i technické fakulty univerzity.

Při navrhování nových produktů kladou vyučující Jan Korabečný a Štěpán Soutner důraz na obecnou proveditelnost, respektování fyziky, technických parametrů a etiky. Ateliér se výrazně zapojuje do mezinárodních projektů, pracuje v mezioborových týmech a pravidelně řeší zadání ve spolupráci s firmami.

Studenti během semestru pracují obvykle na 2–3 úkolech, jejichž témata se dotýkají budoucnosti mobility, společenské odpovědnosti a hledání možností nových technologií. Konkrétní příklady úkolů zpracovávaných v ateliéru v posledních letech naleznete níže.

Uchazeč - koho do ateliéru hledáme:

  • studenty z gymnázií, průmyslovek i uměleckých škol;
  • studenty kombinující technické znalosti a výtvarný cit;  
  • studenty se všeobecným přehledem, kteří tvoří, zkouší a prezentují své nápady;
  • studenty s různorodými zájmy, jimiž obohacují své okolí.

Příklady úkolů řešených v ateliéru:

Tramvaj 2050

Ve spolupráci se společností Škoda Transportation a kolegy z Fakulty ekonomické, Fakulty strojní a Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pracovali studenti na návrhu tramvajového vozu budoucnosti.

Komplexní návrh dopravní techniky za pravidelného mentorování odborníka ze spolupracující firmy.

Water Rescue

Dle odhadu Světové zdravotnické organizace dojde na světě ročně k utonutí 236 000 lidí. Ve spolupráci s Taylor´s University Malaysia navrhli studenti ateliéru Průmyslový design produkt, který toto číslo dokáže snížit.

Práce a diskuze v mezinárodním studentském týmu, komunikace v angličtině, práce na globálním společenském problému.

Návrh městského mobiliáře pro město Plzeň 

Studentská soutěž vyhlášená na návrh městského mobiliáře (lavičky, zastávky a jiné prvky do veřejného prostoru). Vítězný design bude realizován ve městě Plzni.

Konzultace jednotlivých studentských návrhů se zástupci městské správy, dopravních podniků, zapojení do debaty s urbanisty o městském plánování a vizuálním smogu.

Workshop Clay modeling

Pořádání workshopu zaměřeného na základní techniky modelování ve spolupráci s německou partnerskou školou. Praktická práce na hliněných modelech vybraného produktu, spolupráce v mezinárodním týmu, sdílení znalostí.

Design nábytku a interiéru

vedoucí ateliéru: doc. Mgr. Art. Jana Potiron, ArtD., MgA. Štěpán Rous, Ph.D.

ateliér Design nábytku a interiéru na facebooku

V našem ateliéru věříme, že design může řešit problémy běžného života, ale taky vážná společenská témata. Ovlivňuje život, který se v něm či kolem něho rozvine. Design dokáže interiér formovat, poskytovat komfort a uspokojovat potřeby, v prostoru být nenápadný nebo dominující. Design vnímáme nejenom jako praktický a užitečný, ale věříme v jeho schopnost a sílu vyvolávat emoce, být expresivní jako umělecké dílo, precizní jako dobře fungující stroj. Může být seriózní a zároveň hravý, demokratický, ale také kritický.

Společně hledáme nové tvarosloví nábytku a interiérových produktů, přidáváme nové funkce a snažíme se přemýšlet dopředu. Podporujeme odvážná konceptuální řešení s možnými přesahy do umění a site-specific instalací, řemesla či nových technologií. Zadání jsou často abstraktní a široce orientovaná na design nábytkových prvků, osvětlení, menších užitkových předmětů – vždy s ohledem na kontext interiéru a zaměření cílových skupin. Studenti se nebojí experimentovat s novými materiály nebo vyvíjejí vlastní. Přicházejí s konceptem a snaží se porozumět vztahům mezi člověkem a předměty, jež používá. Samozřejmostí je společný brainstorming, hledání inovativního tvarového řešení, samostatná i kolektivní práce v oblasti projektů a spolupráce s výrobci.

Design je pro nás především kreativním vyjádřením inteligence, která nás baví. Je to specifický způsob, jakým nahlížíme na každodenní věci, hledáme souvislosti v netradičních situacích a necháváme se inspirovat nejrůznějšími interakcemi člověka s předmětným světem.

Fashion design

vedoucí ateliéru: MgA. Pavel Ivančic
asistentka: MgA. Ivana Ostřanská

Od dubna 2024 působí na pozici vedoucího ateliéru MgA. Pavel Ivančic, který převzal vedení po patnáctiletém působení doc. akad. mal. Heleny Krbcové.

Již samotný název ateliéru Fashion design vyjadřuje jeho celkové zaměření, které se soustředí na souhrnné studium módy v nejširších souvislostech i kontextu vývoje životního stylu a nových technologií. Ateliér se zabývá jak studiem povahy a filozofie módy, tak studiem historie i módních trendů. Základním předpokladem je však tvůrčí potenciál a rozvíjení vlastního talentu v rámci uměleckých disciplín. V prvních letech studia se výuka zaměřuje na získání znalostí a schopností tvorby designu oděvu, obuvi a módních doplňků, které se v pokročilém studiu magisterském propojí v komplexní ateliérové tvorbě řešící rozsáhlejší projekty zaměřené na všechny oblasti, které móda, ale i autorská tvorba v tomto oboru obsahuje. Studium klade důraz zejména na myšlenku a její ztvárnění, na umělecký i technologický experiment, včetně široké škály řemeslných dovedností. Získávání znalostí je teoretické, technické, ale zejména praktické, neboť veškeré návrhy a své kolekce realizují studující vlastnoručně.

Keramický design

vedoucí ateliéru: doc. MgA. Gabriel Vach
asistentka: MgA. Markéta Kalivodová

webová stránka ateliéru
ateliér Keramický design na instagramu
ateliér Keramický design na facebooku

„Keramika, to je šílenství, nesnáším ji... Ale stejně ji dělám.

Mám za to, že když něco tolik nenávidíte, musíte to dělat. Musíte s tím nějak pracovat."

Toto vyznání čínského umělce Aj Wej Weje si v roce 2017 mohl přečíst návštěvník Veletržního paláce na výstavě s názvem Otisky vědění. Řeč keramiky, na jejíž přípravě se kurátorsky a umělecky spolupodílel. Umělec pak na jiném místě vysvětluje, že keramika je pro něj příliš složitý proces, příliš sofistikovaný na to, aby si jej dokázal užít. Je to ale jeden z nejstarších materiálů, se kterým lidstvo začalo pracovat, a proto jej nepřestává fascinovat a přitahovat.

Keramika je jeden z oborů, ve kterém se stále i dnes přirozeným způsobem spojuje staré s novým. Můžete využít nejmodernější technické vymoženosti – 3D modelování a 3D tisk či pracovat s materiály vzniklými pro vesmírný program NASA, stejně jako jít, nakopat si hlínu na poli za domem a pracovat s ní – stále to bude keramika.

V ateliéru Keramiky se snažíme rozvíjet designérskou i volnou polohu. Když studenti jeden semestr řeší utilitární a designérské zadání, zpravidla svázané konkrétními požadavky na funkci či technologii výroby, další semestr pak dostanou téma volnější, které jim poskytne víc svobody k vlastnímu vyjádření a zkoumání možností jak tvůrčích, tak materiálových. Věříme, že tímto způsobem si z obou mohou vzít to dobré – z prvního technického uvažování, práci ve vymezených mantinelech a schopnost dobře svůj návrh prezentovat. Z druhého pak možnost kreativně a sebevědomě řešit dané téma, najít svou vlastní tvůrčí polohu a nebát se posouvat a překračovat hranice.

Produktový design

vedoucí ateliéru: doc. MgA. Zdeněk Veverka
asistentka: MgA. Kateřina Klímová 

Podívejte se kolem sebe a vždy najdete nějaký produkt, který může být tématem pro designéra. Od drobnosti jako knoflík nebo kartáček na zuby až po velké, složité celky, jako je například lokomotiva. To vše může být vaším novým tématem při studiu v našem ateliéru. U nás získáte zkušenosti s procesem navrhování, který je totožný s praxí. Ve vyšších ročnících můžete využít osvojené dovednosti při realizaci skutečných zakázek od externích výrobních firem. Máme přímé kontakty na významné výrobní společnosti, jejichž někteří zaměstnanci jsou dokonce členy hodnotících komisí. Pro komplexnější pochopení procesu designérské práce máme v programu témata, která řeší v týmu studenti designu spolu se studenty dalších fakult v rámci celé univerzity. Dalším významným momentem pro práci v ateliéru je technické zázemí s technologickou výbavou včetně speciálního pracoviště, kde lze na profesionální úrovni modelovat automobil 1:1. Tak proč neinvestovat váš kreativní potenciál právě u nás?

Environmentální design pro architekturu

vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
asistentky:  Ing. arch. Dana Nováková, Ing. arch. Dana Příhodová (rodičovská dovolená)

Ateliér Environmentálního designu na facebooku
Ateliér Environmentálního designu na instagramu

Environmentální design pro architekturu je inovativní bakalářská a navazující magisterská studijní specializace. Celé studium je orientováno na optimalizaci činnosti člověka na Zemi ve všech jeho oblastech působení, jako je kultura, sport, školství, bydlení, rekreace, průmysl, věda, gastronomie a podobně. Aktivně reaguje na aktuální trendy a požadavky trhu. Interdisciplinární tvorba udržitelného designu je zaměřená na ekologii krajiny, ekologii rostlin, biodiverzitu, ochranu noční tmy, environmentální sociologii a další.

Studenti jsou schopni se účinně spojit s odborníky architekty, urbanisty, biology, botaniky, sociology, filozofy a dalšími, kteří svou vědeckou činností mohou mít vliv na jimi tvořený design prostředí.

Absolventi se stanou platnými korespondenty zahraničních týmů, se kterými si budou vyměňovat zkušenosti a výsledky své práce. Budou připraveni jako samostatní designéři či jako členové designérského týmu zadaný úkol odborně posoudit, kriticky zanalyzovat, nabídnout více designových návrhů, s využitím samostatně získaných informací z oblasti designu zvolit a obhájit nejvhodnější variantu a následně ji ve spolupráci s výrobou zrealizovat. Budou schopni veřejně prezentovat výsledky vlastní i týmové práce a interpretovat svůj názor včetně relevantní formulace argumentů. Studium a tvorba bude probíhat v ateliéru i přímo v řešeném prostoru. Studenti se naučí svoje představy a návrhy realizovat buď individuálně, nebo v kolektivu, aby pochopili a zažili, že řešení tak složité problematiky jako je bezkolizní život člověka na Zemi by mělo být samozřejmostí a aktuálně již nutností. Jde o práci uměleckou i vědeckou, filosofickou i psychologickou. Vždy však bude kladen důraz na uměleckou hodnotu a zodpovědnost vůči prostředí - environmentu. “Estetika není bez etiky” je krédo našeho ateliéru.