Design a užitá tvorba

Design nábytku a interiéru

vedoucí ateliéru: Mgr. Art. Jana Potiron, ArtD., MgA. Štěpán Rous, Ph.D.

ateliér Design nábytku a interiéru na facebooku

V našem ateliéru věříme, že design může řešit problémy běžného života, ale taky vážná společenská témata. Ovlivňuje život, který se v něm či kolem něho rozvine. Design dokáže interiér formovat, poskytovat komfort a uspokojovat potřeby, v prostoru být nenápadný nebo dominující. Design vnímáme nejenom jako praktický a užitečný, ale věříme v jeho schopnost a sílu vyvolávat emoce, být expresivní jako umělecké dílo, precizní jako dobře fungující stroj. Může být seriózní a zároveň hravý, demokratický, ale také kritický.

Společně hledáme nové tvarosloví nábytku a interiérových produktů, přidáváme nové funkce a snažíme se přemýšlet dopředu. Podporujeme odvážná konceptuální řešení s možnými přesahy do umění a site-specific instalací, řemesla či nových technologií. Zadání jsou často abstraktní a široce orientovaná na design nábytkových prvků, osvětlení, menších užitkových předmětů – vždy s ohledem na kontext interiéru a zaměření cílových skupin. Studenti se nebojí experimentovat s novými materiály nebo vyvíjejí vlastní. Přicházejí s konceptem a snaží se porozumět vztahům mezi člověkem a předměty, jež používá. Samozřejmostí je společný brainstorming, hledání inovativního tvarového řešení, samostatná i kolektivní práce v oblasti projektů a spolupráce s výrobci.

Design je pro nás především kreativním vyjádřením inteligence, která nás baví. Je to specifický způsob, jakým nahlížíme na každodenní věci, hledáme souvislosti v netradičních situacích a necháváme se inspirovat nejrůznějšími interakcemi člověka s předmětným světem.

Fashion design

vedoucí ateliéru: doc. akad. mal. Helena Krbcová
asistent: MgA. Adam Frk

Již samotný název ateliéru Fashion design vyjadřuje jeho celkové zaměření, které se soustředí na souhrnné studium módy v nejširších souvislostech i kontextu vývoje životního stylu a nových technologií. Zabýváme se jak studiem povahy a filozofie módy, tak studiem historie i módních trendů. Základním předpokladem je však tvůrčí potenciál a rozvíjení vlastního talentu v rámci uměleckých disciplín. V prvních letech studia se výuka zaměřuje na získání znalostí a schopností tvorby designu oděvu, obuvi a módních doplňků, které se v pokročilém studiu magisterském propojí v komplexní ateliérové tvorbě řešící rozsáhlejší projekty zaměřené na všechny oblasti, které móda, ale i autorská tvorba v tomto oboru obsahuje. Studium klade důraz zejména na myšlenku a její ztvárnění, na umělecký i technologický experiment, včetně široké škály řemeslných dovedností. Získávání znalostí je teoretické, technické, ale zejména praktické, neboť veškeré návrhy a své kolekce realizují studenti vlastnoručně.

Keramický design

vedoucí ateliéru: doc. MgA. Gabriel Vach
asistentka: MgA. Markéta Kalivodová

webová stránka ateliéru
ateliér Keramický design na instagramu
ateliér Keramický design na facebooku

„Keramika, to je šílenství, nesnáším ji... Ale stejně ji dělám.

Mám za to, že když něco tolik nenávidíte, musíte to dělat. Musíte s tím nějak pracovat."

Toto vyznání čínského umělce Aj Wej Weje si v roce 2017 mohl přečíst návštěvník Veletržního paláce na výstavě s názvem Otisky vědění. Řeč keramiky, na jejíž přípravě se kurátorsky a umělecky spolupodílel. Umělec pak na jiném místě vysvětluje, že keramika je pro něj příliš složitý proces, příliš sofistikovaný na to, aby si jej dokázal užít. Je to ale jeden z nejstarších materiálů, se kterým lidstvo začalo pracovat, a proto jej nepřestává fascinovat a přitahovat.

Keramika je jeden z oborů, ve kterém se stále i dnes přirozeným způsobem spojuje staré s novým. Můžete využít nejmodernější technické vymoženosti – 3D modelování a 3D tisk či pracovat s materiály vzniklými pro vesmírný program NASA, stejně jako jít, nakopat si hlínu na poli za domem a pracovat s ní – stále to bude keramika.

V ateliéru Keramiky se snažíme rozvíjet designérskou i volnou polohu. Když studenti jeden semestr řeší utilitární a designérské zadání, zpravidla svázané konkrétními požadavky na funkci či technologii výroby, další semestr pak dostanou téma volnější, které jim poskytne víc svobody k vlastnímu vyjádření a zkoumání možností jak tvůrčích, tak materiálových. Věříme, že tímto způsobem si z obou mohou vzít to dobré – z prvního technického uvažování, práci ve vymezených mantinelech a schopnost dobře svůj návrh prezentovat. Z druhého pak možnost kreativně a sebevědomě řešit dané téma, najít svou vlastní tvůrčí polohu a nebát se posouvat a překračovat hranice.

Produktový design

vedoucí ateliéru: doc. MgA. Zdeněk Veverka
asistent: Ing. Petr Siebert

Podívejte se kolem sebe a vždy najdete nějaký produkt, který může být tématem pro designéra. Od drobnosti jako knoflík nebo kartáček na zuby až po velké, složité celky, jako je například lokomotiva. To vše může být vaším novým tématem při studiu v našem ateliéru. U nás získáte zkušenosti s procesem navrhování, který je totožný s praxí. Ve vyšších ročnících můžete využít osvojené dovednosti při realizaci skutečných zakázek od externích výrobních firem. Máme přímé kontakty na významné výrobní společnosti, jejichž někteří zaměstnanci jsou dokonce členy hodnotících komisí. Pro komplexnější pochopení procesu designérské práce máme v programu témata, která řeší v týmu studenti designu spolu se studenty dalších fakult v rámci celé univerzity. Dalším významným momentem pro práci v ateliéru je technické zázemí s technologickou výbavou včetně speciálního pracoviště, kde lze na profesionální úrovni modelovat automobil 1:1. Tak proč neinvestovat váš kreativní potenciál právě u nás?

Design modelling

vedoucí ateliéru: Mgr. Art. Jan Korabečný
asistent: Mgr. art. Štěpán Soutner

ateliér Design modelling na instagramu

Během bakalářského studia se studenti seznámí s mnoha nástroji, které designerům pomáhají představit své idee a nápady širokému publiku.
Budou to klasické výtvarné disciplíny, bude to fyzické i počítačové modelování. Projdeme si všechny potřebné techniky. Nahlídneme do světa virtuální reality. Naučí se připravovat systematické rešerše a o novém výrobku budeme přemýšlet z hlediska vyrobitelnosti i obecné užitečnosti.
Studium bude zaměřené na postupné seznamování posluchačů s materiály a řemeslem. Často budou své nápady přenášet v dílnách na makety a prototypy pomocí CNC frézování i 3D tisku. Výstupem studia bude bakalářská práce, kde student zúročí nabyté vědomosti.

Průmyslový design

vedoucí ateliéru: Mgr. Art. Jan Korabečný
asistent: Mgr. art. Štěpán Soutner

ateliér Průmyslový design na instagramu

Ateliér Průmyslový design chce přinášet kvalitní design do veřejného prostoru, ať již se jedná o individuální dopravu, veřejné dopravní prostředky či produkty spojené s veřejným životem. 

Důraz klademe mimo estetiky také na obecnou proveditelnost, respektovaní fyzikálních zákonů a ergonomie, stejně jako na hlubší znalost zpracované tematiky. 

Studenti během výuky navštěvují paměťové instituce, účastní se workshopů s osobnostmi ze světa designu a techniky a prohlubují své mezioborové znalosti i v rámci jiných fakult Západočeské univerzity.