Rozhodnutí podle § 50 a § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se účastníkovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce FDU.

Nedoručené písemnosti