uchazec_bca mainbanneruzkyweb

První krok ke studiu na Sutnarce

Podat e-přihlášku Nabídka studia

Láká vás studium na Sutnarce? Pak jste tady správně.

Vše, co potřebujete vědět k přijímacímu řízení do bakalářského studia pro akad. rok 2024/25, se dozvíte z textu a dokumentů níže.
Termín pro podání přihlášky do bakalářského studia, odevzdávání elektronického portfolia a uhrazení poplatku je 30. 11. 2023!

Nejdříve trocha faktů

Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a patří do oblasti 31 Umění.
Jedná se o programy se specializacemi (ateliéry).
Standardní doba studia je 4 roky, bezplatně si studium můžete prodloužit o další 1 rok.
Forma studia je prezenční, po absolvování získáte titul BcA. (baccalaureus artis).

Podrobné informace o jednotlivých ateliérech naleznete v sekci Ateliéry a pracoviště.

Všechny souhrnné a potřebné informace jsou každoročně uváděny ve Vyhlášení podmínek pro přijímací řízení, které naleznete stejně jako další podrobné informace k přijímacímu řízení, jeho jednotlivým fázím a důležitým termínům mezi dokumenty níže.

Jak na přihlášku

V rámci přijímacího řízení podáváte jen jednu přihlášku do jednoho ateliéru, respektive programu. Lepší než střelba od boku je proto pečlivá příprava. Prohlédněte si stránky ateliérů, uměleckých osobností, které je vedou, přijďte na Den otevřených dveří nebo si zkuste přípravný kurz na letní škole ArtCamp.

Můžete se také obrátit s prosbou o konzultaci svého portfolia na vedoucí ateliérů a další pedagogy. Přehled našich ateliérů naleznete tady.

Pokud se stane, že ateliérová komise nezhodnotí vaše portfolio nebo styl práce jako vhodný pro přijetí do vámi zvoleného ateliéru, nezoufejte. Stále ještě máte šanci. Vaše práce posuzují také ostatní ateliérové komise v rámci celého programu. Při zvažování přihlášky se tedy také podívejte, jaké další ateliéry tvoří celý studijní program.

Přihláška se podává výhradně elektronicky.

Její součástí je elektronické portfolio vašich domácích prací. Podobu portfolia stanovují jednotlivé ateliéry a konkrétní informace naleznete v dokumentu ke stažení níže.

Než začnete přihlášku vyplňovat, měli byste mít portfolio už připravené.

Platbu můžete provést přes platební bránu, nebo převodem na účet.

Jak zkouška probíhá?

Pokud se neděje nic mimořádného, třeba epidemie, probíhá dvoukolové přijímací řízení v první části distančně a ve druhé prezenčně.

první části hodnotí ateliérové komise odevzdané elektronické portfolio. První část slouží k orientačnímu hrubému rozřazení. Takřka polovinu z vás pozveme do druhého kola, abychom si vaše schopnosti ověřili zevrubněji. Přímo na fakultě budete ve třech dnech plnit zadané úkoly. Pro vaši představu jsou některé modelové úkoly umístěny mezi dokumenty ke stažení níže. Nečekejte ovšem, že přesně takové vám budou zadány u zkoušky. Ateliérové komise si také prohlédnou vaše portfolio prací, které jste odevzdávali elektronicky. Samozřejmě těch prací, které jste schopni osobně donést. Jednak pro „kontrolu pravosti“, jednak proto, že elektronická informace mnohdy zkresluje. O přijetí ke studiu rozhoduje fakultní komise.

Jaké dostanete hodnocení?

První část přijímacího řízení je hodnocena vyhověl/nevyhověl

V druhé části přijímacího řízení jsou jako kritéria pro přijetí stanovena:
a) pořadí, kterého jste dosáhli v rámci testované skupiny uchazečů (míra talentu každého uchazeče je vyjádřena bodovým ohodnocením jednotlivých částí talentové zkoušky příslušnými komisemi);
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých specializací.
Nejdůležitější je váš talent. Chráníme vaše soukromí. K ohodnocení vašeho výkonu se dostanete jen vy sami přes unikátní přihlášení.

Je po přijímačkách. Co dál?

Je třeba doložit maturitní vysvědčení. Na uměleckou vysokou školu nebo fakultu sice můžete být přijati i bez něj, ale na konci studia bychom vám nemohli vydat diplom. Totéž platí i pro ty z vás, kteří získali maturitu v zahraničí. Musíte doložit „Nostrifikační doložku“ o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR včetně „Rozhodnutí“ o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR v českém jazyce.

Pokud studujete nebo jste absolvovali VOŠ se sídlem v České republice můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů. O uznání splněných předmětů rozhoduje děkan. Zároveň rozhodne, o jakou část se vám případně zkrátí studium.

Těšíme se na vás!

Pokud jste u zkoušky neuspěli, nezoufejte. Přihlaste se na přípravný kurz, zajděte na konzultaci, pracujte na sobě. Každý rok je jiný. Rozvine se váš talent, změní se skupina uchazečů, v rámci které jste posuzováni. Pokud se na hodnocení vašich prací neshodnete s vedoucím ateliéru, neznamená to, že nemáte talent absolutně. V umění hraje velkou roli styl. Zkuste své práce prezentovat v jiném ateliéru, jistě nakonec naleznete spřízněnou duši.

Pokud jste uspěli, co potom?

Potom hurá na palubu!

Už jen zápis ke studiu a těšíme se na vás!

Důležité informace a instrukce pro uchazeče o studium