bca 3 a

Studuj bakaláře na Sutnarce!

Přihlášky zpravidla přijímáme do konce listopadu. Přijímací talentové zkoušky probíhají v první polovině ledna.
Podat e-přihlášku Nabídka studia

Přijímací talentové zkoušky

Pro přihlášení k přijímacím talentovým zkouškám jsou důležitá tři P – přihláška, portfolio domácích prací a poplatek. Přihláška i portfolio se odevzdávají elektronicky. Poplatek je možné při přihlašování uhradit skrze platební bránu. Je možné podávat pouze jednu přihlášku na právě jednu specializaci.

Přijímací talentové zkoušky mají dvě části.

  • V první části posoudí přijímací komise elektronické portfolio domácích prací. Pouze úspěšní uchazeči postupují do druhé části. Výsledky hodnocení přijímací talentové zkoušky může každý uchazeč sledovat ve své elektronické přihlášce.
  • Druhá část přijímací talentové zkoušky je prezenční. Uchazeči stráví tři dny přímo na fakultě. Zde zpracovávají výtvarné úkoly zadané na místě. Součástí druhé části je také motivační pohovor a hodnocení portfolia, které tentokrát uchazeči přinesou fyzicky s sebou.

Součástí přijímacího řízení není test obecných studijních předpokladů ani test z dějiny umění. Příklady úkolů z druhé části přijímacího řízení si můžete stáhnout níže.

Jaké dostanete hodnocení?

První část přijímacího řízení je hodnocena vyhověl/nevyhověl. V druhé části přijímacího řízení jsou jako kritéria pro přijetí stanovena:

  • pořadí, kterého jste dosáhli v rámci testované skupiny uchazečů (míra talentu každého uchazeče je vyjádřena bodovým ohodnocením jednotlivých částí talentové zkoušky příslušnými komisemi);
  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých specializací.

Chráníme vaše soukromí. K ohodnocení vašeho výkonu se dostanete jen vy sami přes unikátní přihlášení.

Je po přijímačkách, co dál?

Je třeba doložit maturitní vysvědčení. Na uměleckou vysokou školu nebo fakultu sice můžete být přijati i bez něj, ale na konci studia bychom vám nemohli vydat diplom. Totéž platí i pro ty z vás, kteří získali maturitu v zahraničí. Musíte doložit „Nostrifikační doložku“ o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR včetně „Rozhodnutí“ o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR v českém jazyce.

Pokud studujete nebo jste absolvovali VOŠ se sídlem v České republice můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů. O uznání splněných předmětů rozhoduje děkan. Zároveň rozhodne, o jakou část se vám případně zkrátí studium.

Další informace

Podrobnější informace k přijímacímu řízení, ubytování během talentových zkoušek nebo nabídce studia naleznete v dokumentech níže. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím obraťe na naše studijní referentky.