Bakalarske_studium_MainBannerWeb

Bakalářské studium

Bytelná loď pro celoživotní praxi a navazující studia. Vavřínem vás ověnčí samotné múzy. Startem je Sutnarka, cílem Parnas.
Naše ateliéry Uchazeči

Proč studovat právě na Sutnarce?

Vážíme si každého, kdo v sobě objeví talent a projeví vůli jej rozvíjet.

Prostředí fakulty je mezinárodní. Studenti pocházejí z celé republiky a dokonce celá čtvrtina je z Evropy a světa. Každému studentovi garantujeme možnost vyjet na stáž v zahraničí. Partneři Sutnarky jsou mezinárodní.

Vybavení školy je na špičkové úrovni a finanční podpora studentské tvorby je vysoká.

Vyberte si jeden z jednadvaceti nabízených ateliérů!

Bedekr bakaláře

Studium je čtyřleté, bezplatně lze studovat pět let. Fakulta má kreditní systém a drží certifikát ECTS. To absolventům usnadňuje uznání studia v zahraničí. Studium je prezenční, takže bez vaší přítomnosti se neobejdeme. Kdykoliv v průběhu studia je třeba vykonat zkoušku z anglického jazyka obtížnou zhruba jako maturitní zkouška. Každý semestr studenti absolvují klauzurní zkoušku. Závěrečná práce je praktická. Po její obhajobě skládají studenti teoretickou zkoušku.

V rámci studia se řeší mezioborové projekty na univerzitní nebo fakultní bázi. Studuje se v programech se specializacemi, nebo jak se říká na uměleckých školách - v ateliérech. Fakulta nabízí čtyři programy, které jsou uspořádány následovně:

Audiovize, specializace: Animace, Fotografie, Interaktivní design, Mediální ilustrace, Multimédia

Design a užitá tvorba, specializace: Design nábytku a interiéru, Fashion design, Keramický design, Produktový design, Environmentální design pro architekturu, Průmyslový design

Grafický design a ilustrace, specializace: Didaktická ilustrace, Grafický design a digitální média, Grafický design a vizuální komunikace, Komiks a ilustrace pro děti, Kniha a tvarování papíru

Výtvarná umění, specializace: Grafika, Kov a šperk, Malba, Nová média, Socha a prostor

Ve všem důležitém navigují studující studijní referentky a univerzitní International office